Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer 9 mei 2000

Datum nieuwsfeit: 09-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


dinsdag 9 mei 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering begint om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering wordt, indien de geloofsbrieven in orde worden bevonden, de heer De Swart beëdigd.

Hierna heeft het mondelinge vragenuur plaats. Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Hierna debatteert de Kamer over het verdrag tussen Nederland, België en het Vlaams Gewest ter herziening van het Scheldereglement inzake het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop.

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Korthals (Justitie) over de jeugdzorg (dit overleg had plaats op 4 april jongstleden).

Ten slotte spreekt de Kamer in eerste termijn over een wijziging van de Gerechtdeurwaarderswet waarin het mogelijk wordt om zonder tussenkomst van een rechter maatregelen te nemen die een reeds gelegd beslag teniet te doen.

BEEDIGING

Als opvolger van de overleden heer Brood wordt de heer De Swart (Antonie Hendrik) beëdigd tot lid van de Tweede Kamer voor de VVD-fractie. De heer De Swart is op 9 november 1962 geboren en woont in Schiedam.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 13.30 tot ca. 17.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over vergaderingen van de ministers van Ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie.

Justitie: 16.00 tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Cohen (Justitie) over de ambtsberichten landgebonden asielbeleid.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.00 tot ca. 18.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de gevolgen van de fiscalisering van de omroepbijdrage in relatie tot de financiering van lokale en regionale omroepen.
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 18.00 tot ca. 20.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over het
soortenbeschermingsplan boomkikker, het soortenbeleid en over het onderhoud van dassentunnels en rasters.
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 13.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: procedure.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur - Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Defensie: 15.30 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Economische Zaken: 16.30 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: procedure.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 16.45 tot ca. 17.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: vergadering ter voorbereiding van de komende Contactplanbijeenkomst van eind mei.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 17.30 tot ca. 18.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: briefing door staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ter voorbereiding van de komende Contactplanbijeenkomst.

VERENIGDE VERGADERING DER STATEN-GENERAAL

Leden van de Commissie uit de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal komen om 18.00 uur bij elkaar ter voorbereiding van het voorstel om toestemming te verlenen aan Prins Bernhard Lucas Emmanuel van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven om een huwelijk aan te gaan met Annette Sekrève (Eerste Kamer).

AANBIEDING

Leden van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen nemen om 13.30 uur een notitie Nieuw zicht op Frederiksoord in ontvangst uit handen van personeelsleden van de middelbare tuinbouwschool uit Frederiksoord. Hiermee protesteren zij tegen de voorgenomen verhuizing van de opleiding (hal Plein 2).

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken nemen om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van de Soedanese gemeenschap in Nederland. De Soedanese gemeenschap demonstreert tegen de oliewinning in zuid centraal Soedan (hal Plein 2).

Leden van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Volksgezondheid, Welzijn en Sport nemen om 13.45 uur een petitie in ontvangst. Leden van het Landelijke Actie Comité Dyslexie brengen de rechten en de problematiek van kinderen met dyslexie onder de aandacht (hal Plein 2).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie