Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Manifest: Stop huiselijk geweld!

Datum nieuwsfeit: 09-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid


Manifest
9 mei 2000 PvdA

STOP HUISELIJK GEWELD!

AANGEBODEN AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
DOOR
ANNET VAN DER HOEK, VOORZITTER VAN DE LANDELIJKE WERKGROEP HUISELIJK GEWELD EN TWEEDE-KAMERLID VOOR DE PVDA
Achtergrondinformatie
Voorbeelden van lokale en regionale projecten De Landelijke Werkgroep Huiselijk Geweld

Zo'n 60 tot 80 vrouwen en 40 kinderen overlijden per jaar aan huiselijk geweld. Onder de bevolking is 45% er ooit slachtoffer van geweest. Dagelijks of wekelijks ondervindt 27% geweld achter de voordeur. Kinderen en vrouwen zijn in vrijwel alle gevallen de slachtoffers. Huiselijk geweld resulteert in slechts 6% van de gevallen tot een aangifte. Het zijn cijfers die een onthutsend beeld schetsen.

Dit manifest doet een klemmend beroep op de ministers Korthals van Justitie en De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de strijd tegen huiselijk geweld voortvarend aan te pakken. Aan voortvarendheid heeft het tot nu toe nogal ontbroken. Zo zou over de voortgang van het Plan van Aanpak Huiselijk Geweld van het ministerie van Justitie in juli 1999 worden gerapporteerd. Het is vandaag 9 mei 2000, maar die rapportage is nog steeds niet verschenen. Ook in het Integraal Veiligheidsprogramma van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken is huiselijk geweld nergens terug te vinden.

Huiselijk geweld kan niet langer worden verwaarloosd. De minister van Justitie moet het Plan van Aanpak daadkrachtig gaan uitvoeren, vooral op het gebied van coördinatie, regie en de aanpassing van wet- en regelgeving. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet zijn aandacht richten op de signalering van huiselijk geweld, eenduidige registratie, mogelijke methoden van daderaanpak en de toepassing van veiligheidssystemen voor slachtoffers.

Om huiselijk geweld gecoördineerd en effectief aan te pakken vragen wij aan Justitie en Binnenlandse Zaken op korte termijn stappen te ondernemen op de volgende punten:


- Registratie
Om een beter inzicht in de aard en omvang van huiselijk geweld te verkrijgen, is het van belang dat een meer specifieke registratie met achtergrondgegevens van daders en slachtoffers van de grond komt bij politie en justitie. Op die manier kan er ook een beter beleid op het gebied van preventie, voorlichting en gerichte hulpverlening worden ontwikkeld. Bij overlijden moet in de statistieken duidelijk worden of iemand het slachtoffer is geworden van huiselijk geweld.


- Aanwijzingen
Huiselijk geweld is allereerst en vooral een strafbaar feit. In februari 2000 is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel strafvorderlijke ophouding behandeld. In de nota op het verslag spreekt de minister van Justitie zelf over de mogelijkheid van toepassing van artikel 540 Strafvordering in geval van huiselijk geweld. In het verlengde daarvan zou de minister van Justitie in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen bekijken of er mogelijk aanwijzingen aan het Openbaar Ministerie en de politie kunnen worden gegeven die erop neerkomen dat artikel 540 ook daadwerkelijk wordt toegepast in situaties van huiselijk geweld.
Tevens moet worden onderzocht of het mogelijk is bij de arrondissementen van het het Openbaar Ministerie een coördinator aan te stellen die het aandachtsgebied huiselijk geweld tot zijn of haar verantwoordelijkheid gaat rekenen.


- Inventariserend onderzoek
Het is eigenlijk te gek voor woorden dat als gevolg van huiselijk geweld niet de dader, maar het slachtoffer vaak noodgedwongen het huis verlaat. In een aantal landen is het andersom: daar kan via specifieke wetgeving de dader gedwongen worden uit huis te vertrekken. De minister van Justitie dient via een inventariserend onderzoek vast te stellen of een dergelijke wetgeving ook in Nederland kan worden geïntroduceerd. Daarbij kunnen eveneens de mogelijkheden worden getoetst die uit de huidige en toekomstige Nederlandse wetgeving voortvloeien.


- Goede ervaringen omzetten in beleid

Het is niet zo dat er helemaal niets gebeurt in Nederland als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld. Zo worden er goede ervaringen opgedaan met projecten in bijvoorbeeld Haarlem, Haaglanden, Utrecht en Zeeland (zie bijlage). Er dient te worden bezien in hoeverre die goede ervaringen - bijvoorbeeld op het gebied van hulpverlening - kunnen worden omgezet in landelijk beleid.

Coördinatie tussen de verschillende ministeries

De aanpak van huiselijk geweld beperkt zich niet tot de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Ook de ministeries van Volksgezond, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er bij betrokken. De coördinatie tussen die verschillende ministeries laat te wensen over, reden waarom er bijvoorbeeld nauwelijks sprake is van het stimuleren dan wel ondersteunen van samenwerkingsafspraken tussen uitvoerende instanties en het lokaal bestuur, bijvoorbeeld in de vorm van handelingsprotocollen.

Ook de bewindslieden van VWS en SZW dienen actie te ondernemen tegen huiselijk geweld. Zo moet er wat VWS betreft meer samenhang komen in hulpverlening en daderbehandeling. Ook hier zouden de goede ervaringen van de lokale en provinciale projecten soelaas kunnen bieden.

Met spoed dient staatssecretaris Verstand van SZW de uit het VN-Vrouwenverdrag van 1995 voortkomende verplichting te realiseren tot het oprichten van een landelijk coördinatie- en informatiepunt met betrekking tot geweld tegen vrouwen.

Omvangrijk maatschappelijk probleem

Hoewel al talloze malen is vastgesteld dat huiselijk geweld een omvangrijk maatschappelijk probleem is, moet eveneens worden geconcludeerd dat er op dit punt beleidsmatig nog te weinig gebeurt. Het manifest Stop huiselijk geweld!
is een dringende oproep aan de meest verantwoordelijke bewindslieden hier verandering in te brengen. Dat is ook waar de talloze slachtoffers van huiselijk geweld om vragen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie