Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS-besluitenlijst provincie Drenthe

Datum nieuwsfeit: 09-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe


GS-besluitenlijst d.d. 9 mei 2000Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS

6.5/Ec Ja Rapportage plan van aanpak Noord-Drenthe.
1. Instemmen met de rapportage over de jaartranche 1998-1999.
2. Provinciale staten voorstellen in te stemmen met de overheveling van de vrij besteedbare middelen uit het Fonds witte vlekken naar het Fonds flexibel beleid.

Conform.

6.6/FC Ja Vervanging financieel systeem. Provinciale staten voorstellen:

1. het huidige financieel systeem FIBER te vervangen door een nieuw systeem;

2. te kiezen voor een ERP-systeem;

3. te kiezen voor het pakket Oracle Applications en het pakket te betrekken van Cap Gemini;

4. voor de aanschaf en implementatie ƒ 2.133.000,-- beschikbaar stellen (dekking kostenverdeelstaat ƒ 519.000,--, Euro/millenniumfonds ƒ 400.000,-- en ƒ 1.214.000,-- incidentele middelen);

5. instemmen met de procedure waarbij vooruitlopend op definitieve besluitvorming reeds tot aanschaf van hard- en software is overgegaan.

Conform.

6.7/CW Ja Ontwikkeling zorgboerderijen in Drenthe.
1. Instemmen met de Notitie landbouw en zorg.
2. Instemmen met de middeleninzet van ƒ 500.000,-- over twee jaar, ten laste van het krediet Flexibel beleid uit de Voorjaarsnota 2000.

3. Een contract afsluiten met de Stichting Leer-Werk-Zorgbedrijven Noord en Oost Nederland.

4. Voor de sturing een overleggroep instellen onder voorzitterschap van de portefeuillehouder zorg.

5. Instemmen met het statenstuk.

Conform, gedeputeerde Edelenbosch in klankbordgroep.
6.14/RW Ja Beroep tegen vervangingsbesluit minister VROM over Bestemmingsplan Ter Borch; gemeente Tynaarlo. Beroep instellen tegen vervangingsbesluit d.d. 15 maart 2000 volgens bijgaande conceptbrief. Conform.

6.16/BJZ Ja Vergadering IPO Algemeen Bestuur op 11 mei 2000.
1. Instemmen met de opmerkingen.

2. Aangeven wie de vergadering zal bezoeken.
3. Instemmen met de machtiging over GemNet.
Conform, gedeputeerde Swierstra.

6.17/MB Ja Wijziging Provinciale milieuverordening Drenthe (PMV); tranche 4.

1. Teksten aanpassen naar aanleiding van zienswijzen gemeente Hoogeveen.

2. Instemmen met de zienswijze van het Ministerie van Defensie door vooralsnog alleen de gebiedsdelen ten oosten van de Studentenkampweg (Ooster- en Westerzand) als stiltegebied aan te wijzen.

3. Vaststellen van de wijzigingsverordening (tranche 4) van de PMV Drenthe.

4. Bij het vaststellen van de datum van inwerkingtreding van onderdelen van tranche 4 rekening houden met de uitkomsten van het dereguleringsproject PMV Drenthe.

Eerst advies Projectgroep PMV.

6.20/BJZ Ja Awb-bezwaarschrift Stichting GGz Groningen te Zuidlaren over wijziging dienstregeling openbaar vervoer. Op advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften de bezwaren gegrond verklaren. Conform.

6.21/MB Ja Wet milieubeheer; revisievergunning VAM Wijster.
1. Stel het ontwerpbesluit tot vergunningverlening vast.
2. Stel het ontwerpbesluit tot evaluatie van het milieu-effectrapport vast.

Conform.

6.22/MB Ja Duurzaamheidsprijs en ondersteuning Stichting De Nationale Toekomstprijs.

1. Niet overgaan tot het instellen van een Drentse duurzaamheidsprijs.

2. Bijdrageverzoek Stichting De Nationale Toekomstprijs ad ƒ 20.000,-- honoreren.

3. Via het NME-spoor Drentse gemeenten stimuleren in inspireren tot de oprichting van een Lokaal Comité voor de Toekomst.
Conform, inclusief nieuwe paragraaf 2.3.

6.23/Bo Ja Riooloverstorten in Drenthe. Instemmen met de conceptbrief aan de Statencommissie MWG. Conform, zie wijzigingen bladzijde 9.
6.26/SDG Ja Agenda vergadering provinciale staten op 31 mei 2000. De conceptagenda vaststellen en verzenden. Conform.
Akkoordstukken

Geen opmerkingen.

Mededelingen

Rapportage Hunze-project zo spoedig mogelijk in GS.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie