Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen over zorgverlening Slotervaartziekenhuis

Datum nieuwsfeit: 09-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over kwaliteit van zorgverlening in het slotervaartziekenhuis
Gemaakt: 10-5-2000 tijd: 14:

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 mei 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Buijs (CDA) over de kwaliteit van zorgverlening in het Slotervaartziekenhuis (2990009990).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers


3

Antwoorden op kamervragen van Buijs over de kwaliteit van zorgverlening in het Slotervaartziekenhuis.

(2990009990)


1.

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat «de medische staf van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam niet langer kan instaan voor de kwaliteit van de zorgverlening»?1


1.

Ja.


2.

Kunt u bevestigen dat dit het gevolg is van het «onkundige» beleid van de directeur van genoemd ziekenhuis?


2.

Nee, daar heb ik geen inzicht in.


3.

Kunt u tevens bevestigen dat als direct gevolg daarvan «de patiënten in de knel dreigen te komen»?


3.

Van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heb ik vernomen, dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn, dat de kwaliteit van de zorg in het geding is.


4.

Is het u bekend c.q. bent u bereid te doen onderzoeken of reeds «patiënten in de knel dreigen te komen»?


4.

De Inspectie heeft naar aanleiding van de brief van de medisch-specialisten van het Slotervaartziekenhuis aan de huisartsen, waarin de specialisten stellen, dat het ziekenhuis niet meer aan de kwaliteit van zorg kan voldoen, een onderzoek ingesteld. Naar verwachting zullen over een maand de resultaten van dit onderzoek bekend zijn.


5.

Hebben de medische specialisten aan alle huisartsen in Amsterdam een brief geschreven over de situatie in genoemd ziekenhuis? Wat is de strekking van dit schrijven?


5.

Ja, zie tevens vraag 4. Een copie van dit schrijven, waarvan de inhoud voor zich spreekt, treft u hierbij ter informatie aan.


6.

Welke mogelijke gevolgen heeft de inhoud van het in de vorige vraag bedoelde schrijven voor de overige ziekenhuizen in Amsterdam?


6.

Van de Inspectie heb ik vernomen, dat er thans geen gevolgen zijn voor de overige ziekenhuizen. Ook van de ziekenhuizen zelf heb ik tot op heden nog geen signalen in die richting vernomen.


7.

Was de Inspectie voor de Volksgezondheid op de hoogte van de problematiek in het Slotervaartziekenhuis? Heeft zij u daarover ingelicht? Heeft zij reeds op enigerlei wijze in het conflict geïntervenieerd en hoe beoordeelt zij de situatie?


7.

De Inspectie heeft middels het schrijven van de medisch-specialisten aan de huisartsen kennis genomen van de problematiek bij Slotervaart. De Inspectie heeft mij op mijn verzoek hieromtrent geïnformeerd. Zoals onder 4 reeds is aangegeven heeft de Inspectie een onderzoek ingesteld en zal naar verwachting dit onderzoek binnen een maand zijn afgerond. Een eerste inventarisatie heeft geen signalen opgeleverd, dat het ziekenhuis niet meer aan de kwaliteit van de zorg kan voldoen. Zodra ik de onderzoeksresultaten in mijn bezit heb zal ik u daarover informeren.


8.

Ziet u voor u zelf een rol weggelegd in het oplossen van de problematiek in het Slotervaartziekenhuis? Zo ja, welke?


8.

Primair is het ziekenhuis zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van de instelling. De Inspectie heeft mij meegedeeld, dat vanuit die verantwoordelijkheid de Raad van Toezicht van het Slotervaartziekenhuis thans bezig met het zoeken naar een oplossing voor onderhavige problematiek. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie zal ik bezien of nadere stappen noodzakelijk zijn.


9.

Hoe zult u garanderen dat de kwaliteit van de patiëntenzorg in meergenoemd ziekenhuis voldoende op peil blijft?


9.

Hoewel de kwaliteit van de te leveren zorg de verantwoordelijkheid is van de instelling zelf, zal de Inspectie voorlopig extra aandacht blijven besteden aan de situatie bij het Slotervaart ziekenhuis.


1 Het Parool, 13 april jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie