Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over onderzoek naar de WAO

Datum nieuwsfeit: 09-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over onderzoek naar de wao
Gemaakt: 7-6-2000 tijd: 15:6


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


9 mei 2000 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid De Wit (SP) over onderzoek naar de WAO.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)

Vraag 1

Kent u de berichtgeving over een nieuw onderzoek naar de WAO door een commissie van onafhankelijke deskundigen? O.a. Trouw en de Volkskrant,
27 april jl.

Antwoord 1

Ja

Vraag 2

Deelt de staatssecretaris de opvatting van de minister dat zo'n onderzoek nodig en wenselijk is? Zo ja, waarom?

Antwoord 2

De wens tot instelling van een commissie is afkomstig van de sociale partners en wordt door de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteund. Wij zijn van mening dat het gewenst is om alle aspecten van de WAO-problematiek zo goed mogelijk in kaart te brengen. Een onafhankelijke commissie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Vraag 3

Spreekt uit het doen van een nieuw onderzoek naar de problemen in de WAO op dit moment niet erg weinig vertrouwen in de voorstellen die worden gedaan in de voortgangsnota arbeidsongeschiktheidsregelingen? Kamerstuk 22 187 nr. 104.

Vraag 4

Indien u van mening bent dat een nieuw onafhankelijk onderzoek nodig is, is het dan niet wenselijk met de voorstellen uit de voortgangsnota te wachten tot over een half jaar het eerste rapport van de onafhankelijke commissie verschijnt?

Antwoord 3 en 4

De maatregelen die in het kader van de voortgangsnota zijn aangekondigd, zijn noodzakelijke en urgente verbeteringen in het huidige uitvoeringsproces die passen in het door Wulbz, Pemba en Suwi geschapen kader. Voor de Commissie van onafhankelijk deskundigen is dit kader uitgangspunt. De Commissie kan op basis van een inventarisatie van de problematiek over een breed spectrum aanbevelingen doen. Zo krijgt de Commissie in het komend half jaar onderzoeksresultaten ter beschikking (evaluatie REA, onderzoek naar de Wajong, brancheprestatievergelijking) die tot nieuwe inzichten en aanbevelingen kunnen leiden.

Vraag 5

Wat vindt u van de suggestie van de Minister van Economische Zaken om beoefenaars van gevaarlijke sporten in de toekomst uit te sluiten van de WAO en van de suggestie van VNO-NCW om de WAO in de toekomst voor te behouden aan werknemers die op het werk arbeidsongeschikt worden?

Antwoord 5

Zoals toegezegd tijdens de laatste begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal ik in de Sociale Nota 2001 uitgebreid ingaan op de voor- en nadelen van een onderscheid tussen risque social en risque professionnel van de WAO. Daarbij zal aandacht worden besteed aan ervaringen met dergelijke stelsels in het buitenland.

Vraag 6

Wilt u de vragen beantwoorden vóórdat de voortgangsnota arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt besproken in de Tweede Kamer?

Antwoord 6

ja

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie