Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie: sociale ruil en wederkerigheid bij senioren

Datum nieuwsfeit: 09-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
VU agenda. Informatie voor de pers. Vrije Universteit Amsterdam.

Promoties,
mw. C.E. Klein Ikkink
'.... if I scratch your back...? - Reciprocity and social support exchanges in personal relationships of older adults

Datum: 09/05/2000, 00:15:45 uur
Plaats: aula
Woonplaats promovendus: Zoetermeer
Promotor(en): prof.dr. C.P.M. Knipscheer
Relaties van ouderen zijn ingebed in een sociaal netwerk. De meeste ouderen hebben ongeveer zes 'netwerkleden', meestal verwanten (partner, kinderen, broers/zussen, ouders) en niet-verwanten (vrienden en buren). Binnen netwerken is een volgorde te ontdekken waarin oudere netwerkleden om steun vragen, te weten: partner, kinderen, schoonkinderen, broers/zussen, vrienden en buren. Wanneer mensen ouder worden is de kans groot dat zij meer instrumentele steun nodig hebben , maar tegelijk minder steun kunnen geven als gevolg van toenemende, fysieke beperkingen. Een theorie die ingaat op de hoeveelheid steun die binnen relaties wordt uitgewisseld is de sociale ruiltheorie. Daarbij wordt er van uitgegaan dat wanneer mensen steun geven, ze steun van de ander terugverwachten. Wanneer er binnen een relatie door beide partijen net zoveel steun wordt gegeven als ontvangen, spreken we van reciprociteit. Uitgangspunt van de ruiltheorie is dat mensen streven naar evenwichtige relaties. Wordt de reciprociteit binnen een relatie verstoord, dan is de kans groot dat de relatie zal worden bee;indigd. De hoofdvraag in dit proefschrift luidt: hoe bei;nvloedt reciprociteit de steun die ouderen ontvangen? Door steun te geven kan de oudere een 'steunkrediet' opbouwen. Een voorspeller van gegeven steun door de oudere is de hoeveelheid steun die hij of zijn in het verleden heeft ontvangen. Sommige relaties hebben een grotere kans om bee;indigd te worden. Er zijn twee factoren die op dit punt een rol spelen: de plaats van de relatie binnen de hie;rarchie en de moeite die het kost om te relatie te onderhouden. In een situatie waarin de oudere over een langere periode meer steun ontvangt dan geeft, blijven netwerkleden toch steun geven. Dit hangt onder andere samen met de mate van intimiteit van de relaties. De meeste steun krijgen ouderen van hun kinderen, onder andere omdat in dit type relatie normen een rol spelen en deze relaties een grote intimiteit hebben. Reciprociteit speelt inderdaad een rol bij steunuitwisselingen in relaties en is van belang voor het verkrijgen van toekomstige steun. Ook de intensiteit van de steunuitwisselingen vergroot de kans op toekomstige steun. De balans in een relatie is minder belangrijk omdat bij balans de relatie als het ware 'af' is. De hoofdvraag van dit proefschrift kan positief beantwoord worden: ouderen zullen ook steun ontvangen wanneer ze zelf minder in staat zijn die steun te geven.

De VU-AGENDA kunt u op meerdere wijzen ontvangen:

- slechts een SELECTIE van wetenschapsgebieden;
- als EEN enkel e-mailbericht met meer activiteiten;
- als e-mailbericht per activiteit (u ontvangt MEER e-mailberichten).
U kunt naast de VU-agenda ook (een selectie van) PERSBERICHTEN per e-mail ontvangen. Voor informatie over de activiteiten in de VU-agenda of de wijze van ontvangst, kunt u terecht bij

Voorlichting en Externe Betrekkingen,
www.vu.nl,
e-mail
tel (020) 444 5666
fax (020) 444 5655

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie