Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over bestrijding dierziekten

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over bestrijding dierziekten
Gemaakt: 11-5-2000 tijd: 11:53


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


10 mei 2000

Hierbij doe ik u toekomen mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de antwoorden op de Kamervragen inzake bestrijding dierziekten van de leden Stellingwerf e.a. (kenmerk II, 1999-2000, Vragen, 2990008630).


1

Allereerst wil ik toelichten waaruit de huidige regelgeving inzake het toezicht op de kwaliteit van medicijnen en vaccins en op de kwaliteit van het productieproces daarvan bestaat. Bij de registratie van diergeneesmiddelen wordt door deskundigen op het terrein van diergeneesmiddelen beoordeeld of de werkzame substanties van het diergenees-middel ten minste voldoen aan de specificaties zoals vastgelegd in de Europese farma-copee. Deze farmacopee bevat normen die in het kader van de Raad van Europa zijn vastgesteld en die een belangrijke basis vormen voor de registratie van diergenees-middelen in Europa. Na de registratie van een vaccin vindt bij iedere nieuwe partij vaccin die op de markt wordt gebracht kwaliteitscontrole plaats door de producent. De door de producent uitgevoerde kwaliteitscontrole wordt tevens door de nationale overheid gecontroleerd op juistheid van gegevens, in het kader van de zogenaamde partijkeuring. Dit is in Nederland een administratieve keuring waarbij wordt gecontroleerd of de door het bedrijf uitgevoerde analyses op de voorgeschreven wijze zijn uitgevoerd. Daarnaast vinden steekproefsgewijs laboratoriumcontroles plaats.

Indien een partij in het buitenland is geproduceerd, is deze over het algemeen al in het land van productie aan een partijkeuring onderworpen. Zo was het betreffende IBR-vaccin onderworpen aan een partijkeuring in Duitsland, en vervolgens nog eens aan een partij-keuring in Nederland. In Duitsland waren bij de partijkeuring ook enige laboratorium-onderzoeken verricht. Op dit moment wordt op Europees niveau bekeken of het systeem van partijkeuringen, dat op dit moment nog per lidstaat verschilt, geharmoniseerd dient te worden.

Producenten van diergeneesmiddelen dienen te beschikken over een fabrikanten-vergunning, waarmee de fabrikanten bij de overheid bekend zijn en toezicht gehouden kan worden op de kwaliteit van het productieproces van diergeneesmiddelen. Voor het overheidstoezicht op de vergunninghouders zijn de bepalingen van de Europese GMP-richtlijn richtinggevend (GMP = Good Manufacturing Practice).

De Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Ministerie van VWS houdt toezicht op de correcte naleving van GMP en andere wettelijke bepalingen door inspecties bij deze bedrijven uit te voeren. Omdat het betreffende IBR-vaccin in Duitsland geproduceerd werd, staat de producent ook voor wat betreft de GMP-eisen overigens onder Duitse overheids-controle.

Naar aanleiding van de IBR-crisis, die mogelijk veroorzaakt is door het gebruik van veront-reinigde grondstoffen, is de Europese Farmacopee Commissie door Nederland gevraagd te bezien of de eisen van de Europese Farmacopee op het gebied van grondstoffen voor vaccins aangescherpt dienen te worden. Ook in andere Europese overlegorganen is dit door Nederland aan de orde gesteld. Inmiddels buigen deskundigen van het Comité voor diergeneesmiddelen van het Europees bureau voor geneesmiddelenvoorziening zich over deze materie. Zie verder ook het antwoord op vraag 10.


2

De controle en het toezicht op de kwaliteit en productie van humane geneesmiddelen die in de handel worden gebracht is vergelijkbaar met het toezicht op diergeneesmiddelen.

De controle en het toezicht op de kwaliteit en productie van humane geneesmiddelen die in de handel worden gebracht, berust op twee pijlers die zijn vastgelegd in de Wet op de geneesmiddelenvoorziening en onderliggende besluiten; enerzijds het vergunningen-stelsel voor fabrikanten, anderzijds de registratieprocedure voor geneesmiddelen. De grootschalige productie van humane geneesmiddelen mag alleen plaatsvinden door bedrijven die daarvoor over een vergunning beschikken van de Minister van VWS. Voorwaarde voor het verkrijgen van een dergelijke fabrikantenvergunning is onder meer dat voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria zoals vastgelegd in de Europese GMP-richtlijn. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de correcte naleving van GMP en andere wettelijke bepalingen door regelmatig inspecties bij deze bedrijven uit te voeren. Voordat een geneesmiddel in de handel mag worden gebracht, moet het zijn geregistreerd door het College ter beoordeling van geneesmiddelen. Alvorens een geneesmiddel wordt geregistreerd dient de aanvrager door middel van het overleggen van gegevens (het zogenaamde registratiedossier) aan te tonen dat het middel voor wat betreft de effectivi-teit, kwaliteit en veiligheid voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld.


3 en 5

De producent van een diergeneesmiddel is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn product en de controle op deze kwaliteit. De producent is daarmee ook verantwoordelijk indien schade veroorzaakt wordt door een contaminatie van een diergeneesmiddel, al dan niet veroorzaakt door een inadequaat productieproces. Dit vloeit voort uit de bepalingen over productaansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek (Artikel 185 BW boek 6).

Over schadeclaims naar aanleiding van het gebruik van een diergeneesmiddel beslist de rechter. De rol van de overheid is geschetst in het antwoord op vraag 1.

De rol van de overheid bij de gevolgen van gebruik van diergeneesmiddelen bestaat uit registratie van gemelde bijwerkingen door het BBD (Bureau Bijwerkingen Diergenees-middelen). Fabrikanten zijn verplicht gesignaleerde onverwachte bijwerkingen aan dit bureau te melden.

Daarnaast kunnen ook eigenaren en dierenartsen gesignaleerde bijwerkingen aan het BBD melden. Op basis van de gemelde bijwerkingen kan door de overheid worden besloten tot schorsing of doorhaling van de registratie van een diergeneesmiddel.


4 en 9

Zie ook de antwoorden op vraag 1, 3 en 5.

De kwaliteitscontroles die door de producent bij iedere nieuwe partij vaccin uitgevoerd worden, omvatten onder andere het testen van het product op verontreiniging van het vaccin. Indien verontreinigingen vastgesteld worden, dient het product niet op de markt gebracht te worden. De overheid houdt toezicht op de door de producent uitgevoerde kwaliteits-controles via de eerdergenoemde administratieve partijkeuring. Daarnaast registreert de overheid gemelde onverwachte bijwerkingen, en voert de overheid GMP-inspecties uit bij fabrikanten van diergeneesmiddelen.


6

De nationale overheid heeft in geval van een opsporingsonderzoek inzage in bedrijfs-gegevens.


7

Zie ook het antwoord op vraag 3 en 5 voor wat betreft de rol van de overheid. Met het tijdselement waaraan wordt gerefereerd, wordt naar ik aanneem de beschikbaarheid van bewijzen voor de eisende partij bedoeld. Veel onderzoeksgegevens zijn bekend en de problematiek spitst zich meer toe op de verschillende uitleg van gegevens door de verschillende partijen, zijnde de gebruikers van de diergeneesmiddelen die menen schade geleden te hebben en de producent van het diergeneesmiddel, dan op het ontbreken van gegevens.


8

Sinds 1995 bestaat in Nederland het Bureau Bijwerkingen Diergeneesmiddelen, waar bijwerkingen van diergeneesmiddelen gemeld moeten worden door de producenten van het diergeneesmiddel. Vanaf die tijd is de besmetting van het huidige geschorste IBR-vaccin de enige gedocumenteerde casus. Over de periode voor 1995 zijn bij de overheid geen gedocumenteerde casussen beschikbaar.


10

In het registratiedossier van een diergeneesmiddel is aangegeven op welke verontreini-gingen moet worden gecontroleerd en op welke wijze. Als niet wordt voldaan aan de criteria, zoals die zijn vastgelegd in het registratiedossier wordt niet voldaan aan artikel 2 DGW, hetgeen niet toelaatbaar is.

Het is in de praktijk echter niet mogelijk om op alle denkbare bekende, maar ook nog onbekende, vervuilingen te controleren. Daarom is nooit voor 100% uit te sluiten dat (onbekende) verontreinigingen aanwezig zijn in het diergeneesmiddel. Indien ten gevolge van het gebruik van een diergeneesmiddel met (onbekende) vervuilingen schade ontstaat, is de producent van het diergeneesmiddel aansprakelijk voor deze schade.


11

Nee, aangezien het Burgerlijk Wetboek in artikel 188 van boek 6 expliciet vermeldt dat de bewijslast ligt bij de benadeelde.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...