Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV over handel in mengvoeders

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV inzake handel in mengvoeders

Gemaakt: 11-5-2000 tijd: 12:17


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

's-Gravenhage, 10 mei 2000

Geachte Voorzitter,

Met uw bovengenoemde brief vraagt u welke specifieke controlemechanismen worden toegepast bij de controle op de handel in mengvoeders na inwerkingtreding van een richtlijn van het Europese Parlement en de Raad om een open declaratie te voeren. Tevens vraagt u naar de voortgang van de nog op te richten Europese Voedsel Autoriteit (EVA).

In het Beleidsvoornemen Diervoeder dat ik u op 21 januari jl. heb toegezonden (TRCDL/2000/152), heb ik beschreven dat de controle en monitoring van de gehele diervoederketen door de overheid de komende jaren zal worden geïntensiveerd. Vooruitlopend op de Beleidsnota Diervoeder is reeds een aantal acties uit het beleids-voornemen opgepakt. Hieronder valt onder andere een verscherpte controle in brede zin binnen de diervoedersector.

Tot de inwerkingtreding van de Kaderwet Diervoeder is de Keuringsdienst Diervoeder-sector (KDD) van het Productschap Diervoeder in de meeste situaties aangewezen als controlerende instantie op het gebied van diervoeders. Op een paar onderdelen is de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) de controlerende instantie. Dit betreft onder meer het verbod op het gebruik van diermeel bij voer voor runderen.

Indien het voorstel inzake de wijziging van de richtlijn voor de handel in mengvoeders wordt aange-nomen (de open declaratie van de inhoud van het mengvoeder), zal dit inhoudelijk geen verandering betekenen voor de huidige wijze van controle en hand-having. Ook in de huidige situatie worden de etiketten in de zogenaamde administratieve controle meegenomen.

Met betrekking tot de voortgang van de oprichting van de EVA kan ik u melden dat de Europese Commissie alle lidstaten de tijd heeft gegeven tot 1 mei om de reacties op het Witboek Voedselveiligheid kenbaar te maken. Het standpunt van het kabinet, dat op

31 maart jl. aan u is toegezonden, is inmiddels aan de EC kenbaar gemaakt.

Het aspect inzake de oprichting van de EVA is hierin meegenomen.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie