Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voornemen ministeries knooppunten beleid in te richten

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ


VOORNEMEN VAN MINISTERIES EN DIENSTEN OM ZELF KNOOPPUNTEN VOOR BELEIDSINFORMATIE IN TE RICHTEN

Datum: 10-05-2000

Het lid van de Tweede Kamer Kuijper (PvdA) heeft aan de minister van Economische Zaken op 10 april 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel "CBS vreest verlies werk"? *

2 Is het waar dat sommige ministeries en diensten het voornemen hebben om zelf knooppunten voor beleidsinformatie in te richten?

3 Welke ministeries en diensten hebben het voornemen om deze knooppunten in te richten?

4 In hoeverre zijn de werkzaamheden van deze knooppunten voor beleidsinformatie, vergelijkbaar met de werkzaamheden van het CBS?

5 Welke werkzaamheden die nu door het CBS worden verricht, worden hiermee overgenomen? In welke mate?

6 Wat betekent deze ontwikkeling voor de werkgelegenheid van de CBS vestigingen in Voorburg en Heerlen?

7 Wat betekent deze ontwikkeling voor de nu in gang zijnde reorganisatie binnen het CBS?

8 Is het waar dat met name de ministeries en/of diensten die getroffen worden door de reorganisatie van het CBS, overwegen zelfstandig in de statistische behoefte te voorzien?

9 Welke bedragen zijn gemoeid met het door ministeries en/of diensten zelfstandig ontwikkelen van statistieken?

10 Acht u het verantwoord dat dergelijke bedragen elders worden uitgegeven daar waar Nederland de beschikking heeft over een onafhankelijk, objectief en kwalitatief hoogstaand Centraal Bureau voor de Statistiek?

11 In welke mate is deze ontwikkeling een bedreiging voor de onafhankelijkheid en objectiviteit van de officiële statistieken?

12 Is het waar dat als ministeries en/of diensten ieder voor zich, zelfstandig statistieken ontwikkelen, dit kan leiden tot een mindere samenhang van statistieken?* Dagblad de Limburger, 3 april jl.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ja.

2 en 3 De ministeries hebben voortdurend behoefte aan
beleidsinformatie. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij nota van 17 november 1999 (TK vergaderjaar 1999-2000, 26541, nr. 68) de Tweede Kamer meegedeeld de behoefte te hebben aan een knooppunt in dat kader. Deze behoefte is mede ontstaan uit een eerder overleg met de Kamer, op 30 juni 1999. Ambtelijke besprekingen met het CBS en andere instellingen omtrent de inrichting en werkwijze van het knooppunt zijn nog gaande.
De Centrale Commissie voor de Statistiek heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inmiddels geschreven het vanzelfsprekend te vinden "dat het CBS het knooppunt is dat statistische informatie voor de Nederlandse overheid vervaardigt".

Van andere ministeries en diensten is het voornemen om een knooppunt voor beleidsinformatie in te richten mij niet bekend. Wel hebben verschillende ministeries onderzoeks- en stafdirecties met het oog op de vervaardiging en het gebruik van de noodzakelijke beleidsinformatie (onder meer Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Verkeer & Waterstaat). Zij beschikken als het ware al over
informatieknooppunten. Deze raadplegen met enige regelmaat (materiaal van) het CBS voor de statistische component van de beleidsinformatie. Uw vraag is voor mij aanleiding om de Centrale Commissie voor de Statistiek om een inventarisatie en eventueel advies inzake de productie van statistische informatie buiten het CBS te vragen (zie mijn antwoord op vraag 9 en 10).

4 De werkzaamheden van het door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgenomen knooppunt vertonen overeenkomsten met die van het CBS. Zo wijst de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid er in zijn nota op dat het CBS op dit moment langs dezelfde lijnen werkt aan de ontwikkeling van een meer integraal Sociaal Statistisch Bestand en dat de output die het knooppunt geacht wordt te produceren ook bestaat uit geaggregeerde gegevens. Hierbij merk ik op dat er voor het CBS specifieke wettelijke geheimhoudingsbepalingen van toepassing zijn.

Er zijn echter ook verschillen. Het CBS beschikt, naast gegevens uit allerlei administraties, over grote enquêtebestanden ten behoeve van zijn Sociaal Statistisch Bestand. De door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorziene architectuur omvat, naast de koppeling van gegevens uit onder SZW ressorterende administraties, het bestanddeel van de perio-dieke voortgangs-informatie, dat direct op de bedrijfsvoering van het Ministerie in ruime zin betrekking heeft. Vervolgens zijn er ook analyses van de beleidsplannen en -verslagen van gemeenten en voortgangsverslagen nodig van Lisv en Arbvo.

In het algemeen geldt dat de door een ministerie gewenste beleidsinformatie meer componenten bevat dan alleen statistische informatie. Daar tegenover staat dat statistieken ook andere doeleinden dan die van het beleid dienen. Aan beleidsinformatie worden bovendien vaak andere eisen gesteld wat betreft reikwijdte en reactiesnelheid dan aan deze statistische informatie.

5 Er valt niet direct te voorzien dat werkzaamheden van het CBS worden over-genomen.
Indien het mogelijk zou blijken dat het CBS feitelijk werkzaamheden ten behoeve van het knooppunt zal gaan verrichten, is mogelijk zelfs sprake van uitbreiding van werkzaamheden. Overleg tussen het CBS en SZW over de vraag of en zo ja in hoeverre het CBS deze werkzaamheden zou kunnen uitvoeren is gaande. De positie van het CBS als eerstaangewezen orgaan voor de officiële statistiek in Nederland is niet in het geding. Om te voorzien in de publieke en internationale behoefte aan volkstellingachtige en andere statistische gegevens zal het CBS zeker voortgaan met de ontwikkeling van het Sociaal Statistisch Bestand.

6 Niets.

7 Het Sociaal Statistisch Bestand vormt de ruggengraat van een van de vier nieuwe divisies van het CBS. Ik zie geen reden - zie mijn onder 5 gegeven antwoord - waarom daarin verandering zou komen.

8 De lopende reorganisatie is uitdrukkelijk ingezet om het CBS beter in staat te stellen aan de wensen en behoefte van zijn gebruikers tegemoet te komen. De kwaliteit en omvang van de lopende statistische productie mogen er niet door worden gereduceerd. Ik kan nu niet overzien welke departementen en/of diensten om welke reden zouden overwegen om zelf in hun statistische behoefte te gaan voorzien. Dit doet zich tot dusver waarschijnlijk nog niet op grote schaal voor (zie verder mijn antwoord op vraag 9 en 10).

9 en 10 Er is geen overzicht voorhanden van bedragen. Ik zal de CCS vragen om mij van een inventarisatie te voorzien van de productie van officiële statistische informatie buiten het CBS. Ik zal verzoeken aan de ermee gemoeide bedragen aandacht te besteden. Zoals bekend is de CCS belast met het bevorderen van de coördinatie van de statistische informatievoorziening van rijkswege. Ministers zijn verplicht de CCS te horen over nieuwe statistische onderzoeken die zij willen instellen. Daarbij teken ik op voorhand aan dat de grensafbakening tussen statistiek, monitoring en beleidsinformatie niet altijd helder te trekken is.

11 Voor een antwoord op deze vraag is het resultaat van de hierboven aangekondigde inventarisatie noodzakelijk. Het beleid van het kabinet blijft onverminderd gericht op handhaving van de centrale, hoogwaardige en onafhankelijke statistische informatie-voorziening door het CBS.

12 Ja. De coördinatietaak van de CCS en de meldingsplicht van de ministers beogen een vermindering van de samenhang te voorkomen. De huidige reorganisatie van het CBS beoogt de bestaande samenhang verder te vergroten.

Ministerie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...