Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Cursussen voor bedrijfshulpverlening en omzetbelasting

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Cursussen voor bedrijfshulpverlening en omzetbelasting


Besluit van 10 mei 2000, nr. VB 2000-732

De Plv. Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Bedrijfshulpverlening

De Arbeidsomstandighedenwet bevat voorschriften ter verzekering van de veiligheid, ter bescherming van de gezondheid en ter bevordering van het welzijn, van werknemers. Een van deze voorschriften betreft de verplichting voor de werkgever dat doeltreffende maatregelen moeten zijn genomen teneinde het mogelijk te maken dat de werknemer, indien een toestand ontstaat, waarin direct gevaar voor zijn veiligheid of gezondheid aanwezig is, zich snel in veiligheid kan stellen dan wel andere passende maatregelen kan nemen, en te verzekeren dat, indien schade aan zijn gezondheid is toegebracht, de gevolgen hiervan zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. De werkgever moet bij de uitvoering van vorenbedoelde verplichting (behoudens vrijstellingen en ontheffingen bij of krachtens deze wet) zich laten bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. De bijstand van deze bedrijfshulpverleners houdt in elk geval in:

1. het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
2. het beperken en bestrijden van branden, het voorkomen en beperken van ongevallen;

3. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting;
4. het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke brandweer en andere hulpverleningsorganisaties in verband met de hiervoor genoemde bijstandstaken.

Cursussen voor bedrijfshulpverlening

Werknemers volgen in verband met voornoemde taken cursussen bedrijfshulpverlening of onderdelen daarvan (zoals bijv. EHBO). Deze cursussen kunnen niet worden aangemerkt als beroepsopleidingen, in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 2°, van de Wet op de omzetbelasting 1968, juncto artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Deze cursussen zijn gericht op het verwerven van algemene toepasbare vaardigheden en zijn niet primair gericht op de vervulling van een beroep, vak of betrekking en evenmin op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. De vergoedingen voor deze cursussen zijn dan ook belast met BTW.

De classificatie luidt als volgt:

Soort belasting Omzetbelasting

Wetsartikelen(en) artikel 11, eerste lid, onderdeel o

trefwoord Cursussen bedrijfshulpverlening

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie