Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer 10 mei 2000

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


woensdag 10 mei 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 10 mei om 13.00 uur.

Nadat de Kamer haar agenda voor de komende periode heeft vastgesteld, debatteert de Kamer over het huurprijsbeleid. Het beleid is gericht op een lagere gemiddelde huurontwikkeling (wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies en de Wet individuele huursubsidie in verband met de zogenaamde huursombenadering).

Hierna heropent de Kamer het debat over de Wet personenvervoer 2000. Dit wetsvoorstel beoogt een wettelijke basis te geven voor de introductie van marktwerking in het regionaal openbaar vervoer.

Vervolgens spreekt de Kamer over de wijziging van de Vreemdelingenwet. Deze wijziging heeft tot doel het aantal nevenzittingsplaatsen uit te breiden indien het beroepen betreft tegen beschikkingen op grond van de Vreemdelingenwet.

Hierna rondt de Kamer het debat af over een wijziging van de Gerechtdeurwaarderswet waarin het mogelijk wordt om zonder tussenkomst van een rechter maatregelen te nemen die een reeds gelegd beslag teniet doen (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).

Ten slotte interpelleert de heer Rosenmöller (GroenLinks) minister Korthals (Justitie) over het onderzoek naar coffeeshops dat is uitgevoerd door bureau Interval.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het voorkomen van wachtlijsten in het speciaal onderwijs (Weer samen naar school).

Justitie: 10.15 tot ca. 12.15 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over de capaciteitsproblematiek van het gevangeniswezen.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 11.15 tot ca. 12.15 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met een delegatie van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap over de wachtlijsten in de oogheelkundige zorg.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.00 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over:

-de uitvoering van projecten van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het rapport van de Algemene Rekenkamer over controle en toezicht op ESF-subsidies;
-de beleidsmatige inzet van ESF-middelen.
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Tijdelijke Commissie Besluitvorming uitzendingen: 09.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Buitenlandse Zaken: 10.15 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: procedures.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 uur Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Justitie: 14.30 uur Klompézaal

Agenda: procedures.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 16.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over afspraken met de Antilliaanse regering over migratieproblematiek en over de nota over migratie van Antilliaanse jongeren.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 17.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Binnenlandse Zaken) over het geschil tussen de Staat en Reat personele systemen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie