Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda vergadering Ruimtelijke Ordening provincie Friesland

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

Statencommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 10 mei 2000

Begin: 17.30 uur
Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: A. Kappers, tel. 058 292 55 51

Hoofdpunten:

-Opdrachtformulering A7
In samenspraak met de gemeenten van de A7-zone is een opdrachtformulering gemaakt voor een structuurschets van de A7, die een extern bureau moet opstellen. Aan de commissie wordt gevraagd of zij, op basis van de opdrachtformulering, kan stemmen met het laten vervaardigen van deze structuurschets.
Aanpaknotitie beleidsregels uitvoering Flora- en faunawet Binnen afzienbare tijd treedt de Flora-en faunawet in werking. In deze nieuwe wet worden de meeste bevoegdheden toegekend aan de Colleges van Gedeputeerde Staten. Op grond hiervan kiest het College ervoor om zelf beleidsregels vast te stellen ter uitvoering van deze wet. In de voorliggende notitie wordt op de totstandkoming van deze beleidsregels nader ingegaan.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie