Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 10 mei 2000

Noordwind krijgt nieuwe riolering

Volgende week wordt een begin gemaakt met de vervanging van de riolering in de Noordwind en een gedeelte van de Monsterseweg. Het werk gebeurt in fasen.

Eerst is het gedeelte aan de beurt dat ligt tussen Langestraat en Sand-Ambachtstraat, dus vanaf de Langestraat gezien links van de voormalige Muziekschool. Daarna volgt het gedeelte dat vanaf de Langestraat gezien rechts van de voormalige Muziekschool ligt. De laatste fase is het gedeelte tussen de rotonde en de Sand-Ambachtstraat.

De werkzaamheden zullen in totaal ongeveer 2 maanden duren. Het verkeer moet rekening houden met afsluitingen en omleidingen. Ook kan er op de gedeelten waar gewerkt wordt niet geparkeerd worden.

Commissievergaderingen

Op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 mei zijn er openbare commissievergaderingen in het stadhuis. Hieronder kunt u lezen welke onderwerpen er bij de verschillende commissies op de agenda staan. In de agenda's kunnen nog veranderingen optreden. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een bepaald punt tijdens een vergadering aan bod komt, kunt u het beste vooraf even contact opnemen met de secretaris van de betreffende commissie.

Commissie Algemeen Bestuurlijke en Economische aangelegenheden (dinsdag 16 mei, 17.00 uur)

* Vaststelling Archiefverordening

* Vaststelling Marktverordening


Commissie Wegen en Groen, Verkeer, Sport en Milieu (dinsdag 16 mei, 19.30 uur)

* Krediet uitvoeringsplannen Julianasportpark

Commissie Cultuur, Welzijn en Onderwijs
(woensdag 17 mei, 19.30 uur)

* Bespreking Beleidsplan stichting Welzijn Ouderen 2000-2004

Commissie Financiën, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Sociale Zaken
(donderdag 18 mei, 19.30 uur)

* Jaarrekening algemene dienst en woningbedrijf 1999
* Voorbereidingsbesluit overeenkomstig artikel 21 Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Krediet groot onderhoud huurwoningen Meidoornstraat en omgeving
* Krediet vervanging dakbedekking complexen huurwoningen Dingemans van de Kasteeleplein en Acaciastraat en omgeving
* Uitbreiding deelname in aandelenkapitaal van N.V. Waterbedrijf Europoort

* Begrotingswijzigingen

* Beleidsplan

De agendastukken voor deze vergaderingen kunt u vanaf vrijdag a.s. vinden op de hiervoor bestemde internetpagina

Openbare hoorzitting

Commissie bezwaar- en beroepschriften

Op woensdag 17 mei 2000 om 19.30 uur wordt in het stadhuis een openbare hoorzitting gehouden van de commissie bezwaar- en beroepschriften. Tijdens deze vergadering worden de volgende bezwaarschriften behandeld.

19.40 uur

Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van G.J. Scholtens tegen het besluit van het college vergunning te weigeren voor de bouw van een hobbykas op het perceel Amaril 1.
20.10 uur

Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van C.J.M. Ton tegen het besluit van het college vergunning te weigeren voor de bouw van een erfafscheiding op het perceel Brederolaan 27.
20.40 uur

Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van mevrouw Noordam tegen de verleende vergunning aan de familie Spijkers voor de uitbouw/ woninguitbreiding van hun woning Maasdijk 157.
21.10 uur

Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van de heer De Mos tegen de weigering van het college bouwvergunning te verlenen voor het vergroten van de woning op perceel Noordlandseweg 62a.
Bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aangemelde bouwplannen

M.K.A. Meijerink

Dakkapel

Meerkoet 110

Westland Materiaal BV

Transformatorstation

Monsterseweg 123

J.M. Smout

Hobbykas

Freesiaplein 11

Aangevraagde bouwvergunningen

L. Boers

Aanbouw

Vestdijklaan 73

J.W.J. van den Akker

Serre

Eikenlaan 109

R. Onkenhout

Aanbouw

De Konnighstraat 15

N.R. Boers

Tuinbouwkas

Noordlandseweg 96

J.C. Labruijere

Opbouw

Molenstraat 26

Geaccepteerde bouwmeldingen

A.F.M. van Galen

Hobbyhok

Maasdijk 135

J. Verduijn

Aanbouw

Monsterseweg 44

P. Vellekoop

Tuinhuisje

Groeneweg 85

M.K.A. Meijerink

Dakkapel

Meerkoet 110

Verleende bouwvergunningen

P.W. Lock

Tuinbouwschuur

Zanddijk 72

A. Valstar

Watersilo

Groeneweg 46

G.A.C.D. Corbeau

Veranderen achtergevel

Nachtegaallaan 10

C.J. van Spronsen

Dakkapel

Vondellaan 12

A.M.M. van Meurs

Aanbouw

Koningin Julianaweg 74

B. van den Beukel

Schutting

Saffier 11

P. van den Beukel

Aanbouw

Brederolaan 13

J. Albers

Aanbouw

Brederolaan 15

W.H. t Hart

Aanbouw

Marsmanstraat 21

W. Kamermans

Veranderen achtergevel

Eikenlaan 108

F.B.L. van der Meer

Erfafscheiding

Mahatma Gandhistraat 12

A. Tukker

Erfafscheiding

Mahatma Gandhistraat 14

W. van Holsteijn CV

Watersilo

Dijckerwaal 11

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286
Recycling
Hoflaan 28
Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden). Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).

Groen of grijs?

Volgende week (15 tot en met 19 mei) worden de groene minicontainers geleegd.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, puin, grond, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.
Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin

Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie