Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Aktiegroep Burgerbelangen aan Netelenbos over OV Breda

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Aktiegroep Burgerbelangen De Minister van Verkeer & Waterstaat Postbus 4683

4803 ER Breda Plesmanweg 1

Tel. 076 - 5 711 540 (ISDN) 2597 JG Den Haag

Ref. HJZ/AD - DGP.DPVI/BBA/2 PER E X P R E S S E


Onderwerp:

A. interventie m.b.t. aanpak wantoestanden bij het Openbaar vervoer te Breda

B. oordeel inzake nalatigheid Directoraat-generaal Personenvervoer

Breda, 10 mei 2000

Zeer geachte mevrouw Netelenbos,

Als woordvoerder van de Aktiegroep Burgerbelangen, een groep die zich tot doel stelt misstanden in onze samenleving te bestrijden, vraag ik Uw gewaardeerde aandacht voor het volgende:

Op 21 maart jl. zond ik een schrijven aan het Hoofd Directie V.I. in het Directoraat-generaal Personenvervoer van Uw ministerie. Dit n.a.v. de door mij geconstateerde wantoestanden bij de BBA-stadsdienst van Breda. Op 30 maart kreeg ik van Uw Directie Mobiliteitsmarkt een schrijven met het kenmerk: DGP/M/MV/u00.01141 (kopie briefwisseling bijgevoegd), waarin werd medegedeeld, een citaat uit de brief:

Voor zover in uw brief sprake is van onveiligheid door het gebruik van technisch onvolkomen voertuigen en het vervoeren van meer passagiers dan is toegestaan, zal vanuit dit departement worden bezien in welke mate hiervan sprake is. (Einde citaat)

Verwijzend naar het voorafgaande, moet ik tot mijn spijt constateren dat Uw inspectiedienst tot op heden nog geen gevolg heeft gegeven aan de voornemens de noodzakelijke maatregelen te treffen. In een telefoongesprek met de verkeersplanoloog drs. Vincent Boelen in de gemeente Breda, in reactie op een afschrift van eerdergenoemd schrijven van het Directoraat-generaal Personenvervoer aan mijn aktiegroep, heeft hij blijk gegeven ' zich niet bepaald gelukkig te voelen ' met deze actie.

Het voorafgaande geeft voldoende aanleiding mij ter zake in het bijzonder tot U persoonlijk te wenden met een klemmend verzoek het daarheen te leiden, dat aan deze misstanden met de meeste spoed een einde wordt gemaakt. De ernst van de situatie is nadien nog klemmender geworden door de constatering van het volgende feit:


* Defecte stuurinrichting: het stuur van de desbetreffende bus moet na het nemen van een bocht met kracht recht worden gedraaid. (Vermoedelijk een defecte fuseekogel)
Afsluitend, zou ik gaarne tevens Uw oordeel willen vernemen omtrent de nalatigheid ter zake van Uw Directoraat-generaal Personenvervoer.

Met betrekking tot ondersteuning/waardering van onze activiteiten, in het bijzonder op juridisch terrein, verwijs ik naar de brief van de minister van Justitie aan mijn aktiegroep d.d. 26 mei 1986 met het kenmerk: Staats- en Strafrecht Nr. 633/286, waarvan U een kopie aantreft. (Zie bijlage: 2)

Een afschrift van deze brief zend ik aan de hoofdofficier in het arrondissementsparket Breda, mr. J.W. Wabeke - districtschef Politiedistrict Breda, dhr. J. Peters - voorzitter en leden van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer & Waterstaat - secretaris van het Overlegorgaan Personenvervoer, mr. S.B. Boelens - reizigersvereniging Rover - Veilig Verkeer Nederland (VVN) t.a.v. drs. B.J. Woudenberg en de gemeenteraad van Breda.

Met bijzondere belangstelling Uw berichten afwachtend, teken ik met vriendelijke groet en hoogachting,

Bijlage: 1

Tom Dinnesen

woordvoerder van de
Aktiegroep Burgerbelangen

p/s

Een afschrift van deze brief aan U persoonlijk (per E-mail):

postbus.bsg@bsg.cend.minvenw.nl

en Uw woordvoerder:

shirley.buis@cend.minvenw.nl

Mobiel: 06 - 244 00 564 E-mail: dinnesen@concepts.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie