Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie over Koppelingswet en vluchtelingenbeleid

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts just ao koppelingswet 15 maart 2000
Gemaakt: 11-5-2000 tijd: 16:28


1


19637 Vluchtelingenbeleid

Nr. 514 Brief van de staatssecretaris van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2000

Tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Justitie van
15 maart jl. over de evaluatie van de Koppelingswet heb ik toegezegd uw Kamer nader te informeren over de situatie van houders van de oude artikel 10 lid 2 status die te maken krijgen met een verbreking van de huwelijksrelatie en de termijn van vier weken voor het aanvragen van voortgezet verblijf. Deze problematiek speelt met name in die gevallen waarin een echtgeno(o)t(e) in het buitenland wordt achtergelaten.
Naar aanleiding van het verzoek om te bezien of de termijn van vier weken voor het aanvragen van voortgezet verblijf voor de beperkte groep houders van de oude artikel 10 lid 2 status kan worden verlengd, merk ik het volgende op.

Tijdens het AO van 29 maart jl. inzake de evaluatie van het wettelijk mvv-vereiste heb ik, in aanvulling op mijn brief van 31 januari jl., aangegeven dat bij aanvragen om voortgezette toelating niet langer het mvv-vereiste wordt tegengeworpen tenzij deze aanvraag in redelijkheid niet langer kan worden aangemerkt als een aanvraag om voortgezette toelating. Dit heeft ook betrekking op houders van de oude artikel 10 lid 2 status.

Voor wat betreft de problematiek van vrouwen die door hun echtgeno(o)t(e) in het buitenland worden achtergelaten, wijs ik er op dat in de nota inzake de rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid, welke ik uw Kamer bij brief van 25 april jl. heb aangeboden, deze problematiek aan de orde is gesteld.

De Staatssecretaris van Justitie,

M.J. Cohen

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie