Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) (100500)

Inleiding

Het ESF is een buitengewoon belangrijk Fonds waar veel geld in om gaat. Gelden die onder meer bedoeld zijn om langdurig werklozen een zet in de rug te geven, bleken soms voor heel andere doeleinden te worden gebruikt. Het ESF-dossier is met name in het afgelopen jaar flink groter geworden. In negatieve zin. Ik heb het onlangs dan ook nog een migraine-dossiergenoemd. Problemen op grote schaal, om hoofdpijn van te krijgen.
Het in februari verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer liegt er niet om. De bevindingen omtrent fraude die reeds waren gedaan, werden door het rapport bevestigd. Er is veel te weinig toezicht geweest, waardoor misbruik en oneigenlijk gebruik op grote schaal zijn voorgekomen.


1. Oplossen

De ARK is terecht zeer kritisch over zowel de minister als over Arbvo.

Zeker als we in beschouwing nemen dat de eerste signalen van oneigenlijk gebruik in 1995 al zijn afgegeven. Vanaf die tijd is er voornamelijk gesproken over voornemens tot verbetering, betere afstemming tussen szw en arbvo en een plan van aanpak voor verbetering. Tussen juni 1996 en juni 1998 komt het niet verder dan het voornemen en een onderzoek naar een plan van aanpak. De minister van SZW rubriceert dit onder de verbeteracties, ondernomen vanaf de allereerste signalen die door de EC zijn afgegeven. Hoe daadkrachtig mag dit worden genoemd?
Graag een reactie.

Twee feitelijke blokkades van de ESF-subsidies zijn nodig om de minister van SZW, uiteindelijk echt tot een aanpak te laten overgaan. Pas dan komt er een taskforce en blijkt dat er wel intensief onderzoek kan worden gedaan, waarbij terugvordering, niet-uitbetaling of zelfs strafrechterlijke vervolging in zicht komt.
Hoe alert mag dit heten?
Inmiddels blijkt dat de minister de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd in februari 1999, inzake het labora futuro-project in Rotterdam (AD 10-05-2000).
De vraag is hoever het op dit moment is met de onderzoeken naar de jaren 94-96?

- Graag een overzicht:

-Hoeveel projecten worden nog onderzocht?

-Inzake hoeveel projecten is er nu sprake van het inschakelen van het OM? En met welk resultaat? (Rotterdam ,Koninghsjaght)
-In hoeveel gevallen ( 9 van 11? ) wordt dat overwogen? Waar hangt dit vanaf?

-Hoelang duurt het voor alle 35 projecten waarnaar de EC nog onderzoek heeft gevraagd, (94-96) zijn gecontroleerd?

-Hoe wordt omgegaan met de accountants die rekeningen hebben goedgekeurd die niet deugdelijk bleken?

-Hoe verklaart de minister het gat van ruim 40 miljoen gulden in taxatie tussen de EC en SZW als het gaat om het terugbetalen van ESF-gelden? (min. 51 miljoen, EC 92,7 miljoen) En wanneer komt daarover helderheid?

Kortom: hoe staat het met het opruimen van de rommel van de oude periode? De vorige minister zei in juni 1999 hier in de Kamer: Nu moet de onderste steen boven komen.
Kan de minister aangeven wanneer die onderste steen boven is? Inclusief de garantie dat dat dan ook de onderste steen is? Zo niet? Wanneer zal dat dan wel het geval zijn? En waarom wordt dan nu de taskforce reeds opgeheven?


2. Voorkomen

Nieuwe periode ESF 2000-2006 biedt nieuwe kansen. De ARK doet aanbevelingen. De minister zegt alle aanbevelingen te zullen overnemen. Dat blijkt echter niet uit zijn brief van 16 maart jl. Die is namelijk nogal vaag, de brief mist behoorlijk wat ARK-aanbevelingen:


-Geen helder misbruik en oneigenlijk gebruik- beleid. Met vereenvoudigde regelgeving, voorlichting, tussentijds de vinger aan de pols en scherper afrekenen.

-Geen zicht op de inzet van de minister om op Europees niveau eenvoud en duidelijkheid te creëren om misbruik en oneigenlijk (M&O)beleid te voorkomen.

-Geen nieuwe toezichtsfilosofie vanuit/door het ministerie.
-Geen beleid om de aanvrager veel directer op zijn verantwoordelijkheid aan te spreken.

-Geen helderheid over de rol van acccountants in relatie tot de goedkeuringsverklaringen die zij afgeven.

Graag een verklaring hiervoor. Tegen het licht van de toezegging dat alle aanbevelingen worden overgenomen.
Is hier sprake van nieuwe nonchalance op het ministerie? Dat kan toch niet? Na zoveel jaren oneigenlijk gebruik is nu het punt bereikt waarop echt een waterscheiding moet worden aangebracht. Deelt de minister die opvatting? En zo ja, hoe denkt hij die bereiken op grond van de voorstellen die hij in de brief van 16 maart doet? De huidige voorstellen van de minister zijn daarvoor onvoldoende. Dat leidt niet tot de cultuuromslag die nu zo dringend nodig is. Het moet afgelopen zijn met de cultuur van:

Er is een pot met Europees geld, daar moeten we van profiteren.

ESF-gelden zijn bedoeld als co-financiering, en niet als pot met geld, waar je als aanvrager misschien nog iets moet bijleggen. Ze zijn bedoeld om langdurig werklozen weer kansen te bieden. Hoog tijd om dat weer eens in beleid duidelijk te maken ( ik kom daar bij het nieuwe programma op terug)

De CDA-fractie wil dan ook er voor de nieuwe ESF-periode een scherp M&O- beleid wordt ontwikkeld. Eenvoudig maar effectief. Een dergelijk plan wil de CDA-fractie kunnen beoordeling voordat de nieuwe ESF-periode in de praktijk van start gaat. Kan de minister de Kamer deze toezegging doen?


3. Enig programmerings document (EPD) : nieuwe periode (2000-2006)
De CDA-fractie heeft sterke aarzelingen bij de keuzen die het kabinet heeft gemaakt voor de nieuwe periode. Daar zijn vier oorzaken voor:


a. Het verbuigen van de oorspronkelijke doelstelling van de ESF: namelijk: inzet om langdurig werklozen via scholing en training weer perspectief op een baan te bieden. Het kabinet wil voor de nieuwe periode de sluitende aanpak ook onder de ESF brengen, via een ontschotte regeling. Gevolg is dat als er veel nieuwe werklozen zijn/komen, dit een groter deel van het ESF in beslag neemt, omdat de sluitende aanpak in 2002 gerealiseerd moet zijn en instanties hierop afgerekend zullen worden. Nu schijnt de zon op de arbeidsmarkt voor mensen die net werkloos geworden zijn en groeien de arbeidsmarktbomen voor hen tot in de hemel. Maar wat als het omslaat. Dan wordt de aandacht voor langdurig werklozen direct minder. Ziet de minister dit risico en hoe voorkomt hij dit soort negatieve effecten?
b. Voor 2000 heeft de minister aan arbvo 250 miljoen toegezegd. Dit, om problemen in de exploitatie van arbvo door korting op de rijksbijdrage ( Kok I) op te lossen. Is hier geen sprake van een nieuwe vorm van oneigenlijk gebruik van de ESF-gelden? Graag reactie. Het is de vraag of niet elders budget kan worden gevonden voor arbvo. Ik denk aan de extra ) 0,6 mrd. die volgens de voorjaarsnota naar SZW gaat. Daar komt bij dat bij arbvo zowel de aanvraag als de uitvoering als de controle moet doen. Hier wordt een kat op het spek gebonden. Graag reactie .

c. De ESF-organisatie blijft vallen onder arbvo maar is een eigenstandige unit geworden. De regios zijn vergroot en het aantal regio-coördinatoren is teruggebracht tot 6. De directeuren RBA spelen geen rol meer in de toekenning (centralisatie) . De CDA-fractie vreest dat hierdoor kleinere projecten, die uitermate effectief kunnen zijn geen kans meer krijgen. Dat betekent centralisatie en schaalvergroting met het risico van kwaliteitsverschraling. Hoe garandeert de minister dat ook kleinere projecten een beroep kunnen blijven doen op ESF-gelden? En hoe voorkomt hij een verdere centralisatie naar grote instituties en grote steden?

d. Nu reeds is het zo dat door het accent op arbvo en de G-25 een aantal regionale gemeenten en andere organisaties geheel of gedeeltelijk buiten de boort vallen (Zeeland, Hengelo/Enschede, Limburg ( vertrouwenspact) en de noordelijke provincies. Dat gaat in tegen de doelstelling van het ESF, omdat het hier in hoofdzaak gaat om fase-4-cliënten en mensen zonder uitkering. Deelt de minister deze opvatting? Zo nee, hoe weerlegt hij dan de feitelijke cijfers en gegevens van deze regios en gemeenten? Zo ja, wat gaat hij hieraan doen? Tenslotte de vraag naar de stand van zake betreffende ESF en de Langman-akkoorden? Graag inzicht in de uitvoering van de toezegging.
Kamerlid: Gerda Verburg

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...