Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BZK inzake personeelsvolume Rijksdienst

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BZK inzake personeelsvolume rijksdienst
Gemaakt: 17-5-2000 tijd: 9:17


4

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

's-Gravenhage, 10 mei 2000

In antwoord op uw brief, kenmerk B.Z.K.-23, d.d. 21 maart 2000 inzake uw vraag naar de feitelijke stand van zaken rond de ontwikkeling van het personeelsvolume van de Rijksdienst deel ik u het volgende mede.

De Hoge Colleges van Staat en de ministeries brengen eenmaal per jaar in het kader van de begrotingsvoorbereiding de begrote personeelsvolume-ontwikkeling voor het begrotingsjaar en voor de vier daarop volgende jaren ter kennis van mijn ministerie en het ministerie van Financiën. Ook worden voor het lopende begrotingsjaar gegevens verstrekt. De definitieve aantallen plaatsen worden vastgesteld bij Miljoenennota en worden opgenomen in bijlage 1 van de afzonderlijke begrotingshoofdstukken.

In onderstaand overzicht wordt een beeld geschetst van de personeelsvolume-ontwikkeling van de sector Rijk (i.c. de Hoge Colleges van Staat + de ministeries, exclusief het ministerie van Defensie) op basis van de gegevens, zoals die aan mij zijn verstrekt in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2000 en zijn vastgesteld bij Miljoenennota 2000. De gegevens dateren derhalve van september
1999. Meer recente gegevens zijn niet aanwezig.
Voor de goede orde wijs ik u erop, dat de vermelde aantallen plaatsen ramingen zijn voor de onderscheidene jaren. Realisatiegegevens - in dit geval alleen voor het jaar 1999 - komen naar verwachting eerst medio dit jaar beschikbaar. Wel is het aantal ambtenaren dat in 1999 werkzaam was binnen de sector Rijk, inmiddels bekend. Het gaat hier - omgerekend op jaarbasis naar volletijds-functies - om gemiddeld
107.750 ambtenaren.

Om nu de ontwikkeling van het volume over twee jaar zichtbaar te maken zijn tevens de aantallen plaatsen opgenomen, die zijn vastgesteld bij MN 1999. De kolom van het jaar 2002 is vet gedrukt, omdat in dat jaar de maximale taakstelling op het personele volume moet zijn bereikt.

Voor het goede begrip: Met de MN 2000 zijn mutaties aangebracht op de aantallen zoals opgenomen in de MN 1999. Deze mutaties leiden tot de vermelde verschillen in aantallen. Deze verschillen zijn saldi, dat wil zeggen zijn de resultaten van groei van de aantallen plaatsen door beleidsintensiveringen en krimp ervan door beleidsextensiveringen, het afstoten van taken.

Gegevens 1999 - 2004 voor de sector Rijk totaal

Ontwikkeling van het personeelsvolume voor de periode 1999 - 2004 (totaalbeeld voor de gehele sector Rijk):


1999 2000 2001 2002

2003 2004

MN 1999 107343 107260 106708 106671 106637 106637

MN 2000 108451 107857 106616 105337 104358 104338

Verschil + 1108 + 597 - 92 - 1334 - 2279 - 2299

met MN 1999

In % + 1,0 + 0,5 - 0,1 - 1,2 - 2,1 - 2,1

Gegevens volume-ontwikkeling per departement/Hoge Colleges

In het onderstaande is het hierboven gegeven overzicht per departement nader uitgesplitst. Ook hier is de volume-ontwikkeling over de periode
1999 - 2004 weergegeven, waarbij eveneens - om de ontwikkeling over twee jaren te tonen - de gegevens uit de MN 1999 en de MN 2000 zijn opgenomen en waarbij het verschil tussen de aantallen uit de MN 1999 en de MN 2000 is vermeld .

Het beeld ziet er als volgt uit:


1999 2000 2001 2002

2003 2004

HC MN 1999 1493 1496 1488 1488 1488 1488

MN 2000 1532 1535 1521 1521 1521 1521


+ 39 + 39 + 33 + 33 + 33 + 33

AZ MN 1999 336 336 336 336 336 336

MN 2000 333 337 337 337 337 337


- 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

BuiZa MN 1999 3196 3196 3196 3196 3196 3196

MN 2000 3038 3006 2907 2843 2834 2834


- 158 - 190 - 289 - 353 - 362 - 362

Jus. MN 1999 28952 28965 28490 28458 28431 28431

MN 2000 29825 30333 30231 30207 30181 30181


+ 873 +1368 +1741 +1749 +1750 +1750

BZK MN 1999 1837 1866 1857 1862 1855 1855

MN 2000 1915 1946 1949 1945 1945 1945


+ 78 + 80 + 92 + 83 + 90 + 90

OCW MN 1999 2980 2982 2984 2984 2984 2984

MN 2000 3126 3085 3087 3089 3089 3089


+146 +103 +103 +105 +105 +105

Fin/dep. MN 1999 1720 1720 1719 1719 1719 1719

MN 2000 1735 1719 1707 1675 1658 1658


+15 - 1 - 12 - 44 - 61 - 61

Fin/Bd. MN 1999 30482 30392 30392 30392 30392 30392

MN 2000 30234 29912 29313 28511 27759 27742


- 248 -480 - 1079 -1881 -2633 -2650

VROM MN 1999 3992 4007 3992 3992 3992 3992

MN 2000 4065 4039 4006 3994 3969 3969


+ 73 + 32 + 14 + 2 - 23 - 23

VenW MN 1999 14350 14339 14305 14305 14305 14305

MN 2000 14389 14360 14306 14258 14251 14236


+ 39 + 21 +1 - 47 - 54 - 69

EZ MN 1999 4562 4487 4477 4467 4467 4467

MN 2000 4670 4687 4637 4537 4450 4450


+108 +200 +160 + 70 - 17 - 17

LNV MN 1999 6736 6761 6761 6761 6761 6761

MN 2000 6788 6111 5909 5808 5761 5773


+ 52 - 650 - 852 - 953 -1000 - 988

SZW MN 1999 2250 2257 2254 2254 2254 2254

MN 2000 2343 2335 2305 2271 2262 2262


+ 93 + 78 + 51 + 17 + 8 + 8

VWS MN 1999 4458 4458 4458 4458 4458 4458

MN 2000 4458 4453 4402 4342 4342 4342


0 - 5 - 56 - 116 - 116 - 116

Een eerste conclusie is, dat volgens de hierboven gepresenteerde gegevens een vijftal ministeries in 2002 een daling van het personeelsvolume kent. Deze departementen worden hieronder (nogmaals) vermeld. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt, dat de teruggang in plaatsen het resultaat is van de voor het jaar 2002 voorziene uitbreidingen en inkrimpingen:


- BuiZa: - 353


- Fin/dept. - 44


- « /Bd - 1881


- VenW - 47


- LNV - 953


- VWS - 116

totaal: - 3394

Tot slot

In het bovenstaande is aangegeven, dat de krimp bij de genoemde vijf ministeries een saldo is van de te realiseren uitbreidingen en inkrimpingen, zoals overigens ook de groei bij de Hoge Colleges van Staat en de andere ministeries een saldo is van groei en krimp.

De redenen die aan de groei en krimp ten grondslag liggen, zijn zeer divers. Eén van de redenen van inkrimping is het schrappen van plaatsen in het kader van de taakstellingen van het Regeerakkoord. Voor het jaar 2002 wordt thans - op basis van de nu beschikbare gegevens - als netto resultaat van de voorgenomen uitbreidingen en inkrimpingen een teruggang in het personeelsvolume van ongeveer 1,2% voorzien. Overigens merk ik hierbij op, dat de bedragen die corresponderen met de volume-taakstelling voor de periode 1999 - 2002 (met een totaalbedrag van 144 miljoen voor 2002) reeds in de begrotingen van de ministeries zijn verwerkt en dat de financiële taakstelling derhalve is gerealiseerd.

Ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben ingelicht.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K. G. de Vries.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie