Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BZK inzake personeelsvolume Rijksdienst

Datum nieuwsfeit: 10-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BZK inzake personeelsvolume rijksdienst
Gemaakt: 17-5-2000 tijd: 9:17


4

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

's-Gravenhage, 10 mei 2000

In antwoord op uw brief, kenmerk B.Z.K.-23, d.d. 21 maart 2000 inzake uw vraag naar de feitelijke stand van zaken rond de ontwikkeling van het personeelsvolume van de Rijksdienst deel ik u het volgende mede.

De Hoge Colleges van Staat en de ministeries brengen eenmaal per jaar in het kader van de begrotingsvoorbereiding de begrote personeelsvolume-ontwikkeling voor het begrotingsjaar en voor de vier daarop volgende jaren ter kennis van mijn ministerie en het ministerie van Financiën. Ook worden voor het lopende begrotingsjaar gegevens verstrekt. De definitieve aantallen plaatsen worden vastgesteld bij Miljoenennota en worden opgenomen in bijlage 1 van de afzonderlijke begrotingshoofdstukken.

In onderstaand overzicht wordt een beeld geschetst van de personeelsvolume-ontwikkeling van de sector Rijk (i.c. de Hoge Colleges van Staat + de ministeries, exclusief het ministerie van Defensie) op basis van de gegevens, zoals die aan mij zijn verstrekt in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2000 en zijn vastgesteld bij Miljoenennota 2000. De gegevens dateren derhalve van september
1999. Meer recente gegevens zijn niet aanwezig.
Voor de goede orde wijs ik u erop, dat de vermelde aantallen plaatsen ramingen zijn voor de onderscheidene jaren. Realisatiegegevens - in dit geval alleen voor het jaar 1999 - komen naar verwachting eerst medio dit jaar beschikbaar. Wel is het aantal ambtenaren dat in 1999 werkzaam was binnen de sector Rijk, inmiddels bekend. Het gaat hier - omgerekend op jaarbasis naar volletijds-functies - om gemiddeld
107.750 ambtenaren.

Om nu de ontwikkeling van het volume over twee jaar zichtbaar te maken zijn tevens de aantallen plaatsen opgenomen, die zijn vastgesteld bij MN 1999. De kolom van het jaar 2002 is vet gedrukt, omdat in dat jaar de maximale taakstelling op het personele volume moet zijn bereikt.

Voor het goede begrip: Met de MN 2000 zijn mutaties aangebracht op de aantallen zoals opgenomen in de MN 1999. Deze mutaties leiden tot de vermelde verschillen in aantallen. Deze verschillen zijn saldi, dat wil zeggen zijn de resultaten van groei van de aantallen plaatsen door beleidsintensiveringen en krimp ervan door beleidsextensiveringen, het afstoten van taken.

Gegevens 1999 - 2004 voor de sector Rijk totaal

Ontwikkeling van het personeelsvolume voor de periode 1999 - 2004 (totaalbeeld voor de gehele sector Rijk):


1999 2000 2001 2002

2003 2004

MN 1999 107343 107260 106708 106671 106637 106637

MN 2000 108451 107857 106616 105337 104358 104338

Verschil + 1108 + 597 - 92 - 1334 - 2279 - 2299

met MN 1999

In % + 1,0 + 0,5 - 0,1 - 1,2 - 2,1 - 2,1

Gegevens volume-ontwikkeling per departement/Hoge Colleges

In het onderstaande is het hierboven gegeven overzicht per departement nader uitgesplitst. Ook hier is de volume-ontwikkeling over de periode
1999 - 2004 weergegeven, waarbij eveneens - om de ontwikkeling over twee jaren te tonen - de gegevens uit de MN 1999 en de MN 2000 zijn opgenomen en waarbij het verschil tussen de aantallen uit de MN 1999 en de MN 2000 is vermeld .

Het beeld ziet er als volgt uit:


1999 2000 2001 2002

2003 2004

HC MN 1999 1493 1496 1488 1488 1488 1488

MN 2000 1532 1535 1521 1521 1521 1521


+ 39 + 39 + 33 + 33 + 33 + 33

AZ MN 1999 336 336 336 336 336 336

MN 2000 333 337 337 337 337 337


- 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

BuiZa MN 1999 3196 3196 3196 3196 3196 3196

MN 2000 3038 3006 2907 2843 2834 2834


- 158 - 190 - 289 - 353 - 362 - 362

Jus. MN 1999 28952 28965 28490 28458 28431 28431

MN 2000 29825 30333 30231 30207 30181 30181


+ 873 +1368 +1741 +1749 +1750 +1750

BZK MN 1999 1837 1866 1857 1862 1855 1855

MN 2000 1915 1946 1949 1945 1945 1945


+ 78 + 80 + 92 + 83 + 90 + 90

OCW MN 1999 2980 2982 2984 2984 2984 2984

MN 2000 3126 3085 3087 3089 3089 3089


+146 +103 +103 +105 +105 +105

Fin/dep. MN 1999 1720 1720 1719 1719 1719 1719

MN 2000 1735 1719 1707 1675 1658 1658


+15 - 1 - 12 - 44 - 61 - 61

Fin/Bd. MN 1999 30482 30392 30392 30392 30392 30392

MN 2000 30234 29912 29313 28511 27759 27742


- 248 -480 - 1079 -1881 -2633 -2650

VROM MN 1999 3992 4007 3992 3992 3992 3992

MN 2000 4065 4039 4006 3994 3969 3969


+ 73 + 32 + 14 + 2 - 23 - 23

VenW MN 1999 14350 14339 14305 14305 14305 14305

MN 2000 14389 14360 14306 14258 14251 14236


+ 39 + 21 +1 - 47 - 54 - 69

EZ MN 1999 4562 4487 4477 4467 4467 4467

MN 2000 4670 4687 4637 4537 4450 4450


+108 +200 +160 + 70 - 17 - 17

LNV MN 1999 6736 6761 6761 6761 6761 6761

MN 2000 6788 6111 5909 5808 5761 5773


+ 52 - 650 - 852 - 953 -1000 - 988

SZW MN 1999 2250 2257 2254 2254 2254 2254

MN 2000 2343 2335 2305 2271 2262 2262


+ 93 + 78 + 51 + 17 + 8 + 8

VWS MN 1999 4458 4458 4458 4458 4458 4458

MN 2000 4458 4453 4402 4342 4342 4342


0 - 5 - 56 - 116 - 116 - 116

Een eerste conclusie is, dat volgens de hierboven gepresenteerde gegevens een vijftal ministeries in 2002 een daling van het personeelsvolume kent. Deze departementen worden hieronder (nogmaals) vermeld. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt, dat de teruggang in plaatsen het resultaat is van de voor het jaar 2002 voorziene uitbreidingen en inkrimpingen:


- BuiZa: - 353


- Fin/dept. - 44


- « /Bd - 1881


- VenW - 47


- LNV - 953


- VWS - 116

totaal: - 3394

Tot slot

In het bovenstaande is aangegeven, dat de krimp bij de genoemde vijf ministeries een saldo is van de te realiseren uitbreidingen en inkrimpingen, zoals overigens ook de groei bij de Hoge Colleges van Staat en de andere ministeries een saldo is van groei en krimp.

De redenen die aan de groei en krimp ten grondslag liggen, zijn zeer divers. Eén van de redenen van inkrimping is het schrappen van plaatsen in het kader van de taakstellingen van het Regeerakkoord. Voor het jaar 2002 wordt thans - op basis van de nu beschikbare gegevens - als netto resultaat van de voorgenomen uitbreidingen en inkrimpingen een teruggang in het personeelsvolume van ongeveer 1,2% voorzien. Overigens merk ik hierbij op, dat de bedragen die corresponderen met de volume-taakstelling voor de periode 1999 - 2002 (met een totaalbedrag van 144 miljoen voor 2002) reeds in de begrotingen van de ministeries zijn verwerkt en dat de financiële taakstelling derhalve is gerealiseerd.

Ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben ingelicht.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K. G. de Vries.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...