Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatieavond complex Biessumerwaard in Delfzijl

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

02-05-2000

Wonen in natuurlijk Delfzijl

Tussen de wierdendorpen Biessum en Uitwierde, grenzend aan het Groninger weidelandschap aan de westzijde van Delfzijl ontwikkelen de gemeente Delfzijl en de Woningstichting Delfzijl het nieuwe woongebied de Biessumerwaard. Het betreft hier 30 kavels, variërend in oppervlakte van 480 m2 aan de binnenrand tot ruim 1000 m2 op de hoek aan de buitenzijde. Het is de bedoeling om 12 woningen projectmatig onder architectuur te ontwikkelen.

Met de realisatie van dit aanbod in de Biessumerwaard komt het college tegemoet gekomen aan de vraag van consumenten naar ruimere, vrijstaande en exclusieve koopwoningen in een aantrekkelijk woonmilieu.

Informatieavond

Op donderdag 11-05-2000 om 20.00 uur wordt een voorlichtings- en inspraak-bijeenkomst over het ontwerp-bestemmingsplan georganiseerd in ontmoetingscentrum De Molenberg in Delfzijl. Tijdens deze bijeenkomst wordt een presentatie gegeven van een voor de Biessumerwaard gemaakt beeldkwaliteitsplan, waarin de stedenbouwkundige structuur en uitgangspunten zijn opgenomen. Er wordt aansluiting gezocht bij de verkavelingvorm van de oude wierdendorpen (radiaal) en er zijn regels opgenomen voor de bouw van de huizen. Het gaat hierbij om plaats, materiaal en kleur. In te dienen bouwvergunningen worden getoetst aan dit plan. Verder zijn de aanwezigen in de gelegenheid kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan. Voor dit gebied is een apart bestemmingsplan gemaakt. Met ingang van 11-05-2000 ligt dit plan in het gemeentehuis ter inzage. Tot slot is er natuurlijk gelegenheid tot het stellen van vragen.

Verkoop

Belangstellenden worden door publicatie in de media in de gelegenheid gesteld om te reageren. Belangstellenden die inmiddels zijn geregistreerd worden rechtstreeks geïnformeerd. De kavels worden eventueel door middel van loting verder verdeeld onder de belangstellenden. De afdeling verkoop van Woningstichting Delfzijl draagt zorg voor de verkoop. Het plan is om in de maand juni van dit jaar de grond bouwrijp te maken. Vanaf september kunnen dan de eerste kavels te koop worden aangeboden.

Gemeente en woningstichting zijn eigenaren van de grond en hebben ten behoeve van de realisatie van de Biessumerwaard een samenwerkingsovereenkomst gemaakt. De gemeente ontwikkelt het plan en de woningstichting Delfzijl is verantwoordelijk voor de verkoop.

Voor nadere informatie over de Biessumerwaard kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer J.H. van Omme. Hij is te bereiken in het gemeentehuis, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl, telefoon (0596) 63 99 60.

Voor vragen over de verkoop kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling verkoop van Woningstichting Delfzijl, Postbus 95, 9930 AB Delfzijl, telefoon (0596) 64 38 88.
Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer J. H. van Omme, telefoon 0596-639960.

biesumerwaard.JPG (994900 bytes)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie