Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nederlandse chemische industrie in de lift

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie


Goede vooruitzichten komen uit

NEDERLANDSE CHEMISCHE INDUSTRIE IN DE LIFT

LEIDSCHENDAM/UITHOORN, 11 mei - Voor het jaar 2000 verwacht de Nederlandse chemische industrie een aanzienlijke toename van haar omzet. In het eerste kwartaal daalden de grondstofprijzen licht. De eindprijzen zitten echter in de lift en de winstpositie van de chemische sector verbetert zich. Dat zei dr. C.A. Linse, voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) bij de presentatie van het VNCI-jaarverslag 1999, die plaatsvond bij Nevcin Polymers / Cindu Chemicals in Uithoorn.

De omzet van de Nederlandse chemische industrie ontwikkelde zich in 1999 in het algemeen positief. Een meer dan verdubbeling van de olieprijs in de loop van 1999, in combinatie met een hogere dollarkoers, zette de marges echter onder druk. Omdat de hogere grondstofprijzen nog onvoldoende doorberekend konden worden in de eindprijzen, daalde de winst met 4 % tot een bedrag van NLG 4,7 miljard.

Na een aarzelend begin sloot de chemische sector het jaar af met een gemiddelde verhoging van het productievolume van 3,5% ten opzichte van 1998. Was in januari het productievolume nog 4,5 % lager dan in dezelfde maand van 1998, in december sloot de sector af met een volume dat 11 % hoger is. De volumegroei werd voornamelijk gerealiseerd in de niet-basischemicaliën: + 5 %. Door de groei van het productievolume bij enigszins dalende prijzen, kwam de omzet van de chemische sector in 1999 3 % hoger uit dan in 1998, zijnde NLG 58,5 miljard.

Verwachtingen
De verwachtingen voor 2000 zijn goed. De chemische industrie rekent op een stijging van het productievolume van 5%. In het eerste kwartaal van 2000 daalde de olieprijs. De sector verwacht in 2000 een verbetering van haar winstpositie, omdat de eindprijzen aantrekken. Ervan uitgaande dat de huidige olieprijs zich zal handhaven, moet de sector daarom de in december 1999 uitgesproken verwachting naar boven bijstellen tot een omzettoename van 12%. De sterke dollar, die hogere grondstofprijzen veroorzaakt, maar ook de concurrentiepositie ten opzichte van de 'dollarlanden' verbetert, is in deze voorspelling verdisconteerd. De investeringen handhaven zich in 2000 op het hoge niveau van 1998 en 1999. De werkgelegenheid zal gelijk blijven. De herstructurering en verschuiving in de eigendomsverhoudingen van de chemische industrie, die in 1999 zo duidelijk zichtbaar waren, zullen zich ook in 2000 manifesteren.

Milieuconvenant
In 1993 sloot de chemische industrie een milieuconvenant af met de overheid voor de periode 1985-2010. Doel van het convenant is het bereiken van een duurzame samenleving binnen één generatie. Als peildatum voor de afgesproken emissie-afname staat 31 december 2000. Hoewel de definitieve cijfers voor 2000 nog niet bekend zijn, kan op basis van de nu bekende gegevens al worden vastgesteld dat de chemische industrie zich ruimschoots aan de afspraken heeft gehouden. Voor 51 van de 61 stoffen van het convenant zijn de afspraken voor 2000 al in 1998 gehaald. Voor 23 van deze stoffen is zelfs al aan de richtinggevende emissiereductie voor 2010 voldaan. In 2000 zal het doel voor een groot aantal stoffen zijn bereikt. Een voortgezet convenant tot 2010 zou uitsluitend op de overgebleven milieuproblemen betrekking moeten hebben.
Ook op energiegebied is een mijlpaal bereikt. In een meerjarenafspraak met de overheid heeft de chemische industrie toegezegd in het jaar 2000 20% efficiënter met energie om te gaan dan in 1989. Uit de cijfers blijkt dat de energiebesparing van de sector al in 1999 beter dan de doelstelling van 2000 uitkwam. Belangrijk voor het behalen van dit resultaat is de bijdrage van de WarmteKrachtKoppeling (WKK).

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie(VNCI) behartigt de collectieve belangen van de chemische industrie in Nederland. De chemische bedrijfstak is één van de pijlers van de Nederlandse economie. De sector is goed voor een omzet van circa NLG 60 miljard en is binnen de Nederlandse industrie verantwoordelijk voor circa 10% van de werkgelegenheid, 15% van de productie, 20% van de export, 25% van de investeringen en 30% van de speur- en ontwikkelingsuitgaven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie