Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwegein doet ultieme poging voor behoud Rijnenburg

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein

Nieuwegein doet ultieme poging voor behoud Rijnenburg (11 mei)

Het college van B en W van Nieuwegein gaat een ultieme poging doen om de grenscorrectie, waarbij het gebied Rijnenburg overgaat naar Utrecht, te voorkomen. Volgende week dinsdag 16 en donderdag 18 mei is het wetsvoorstel over de gemeentelijke herindeling in Utrecht namelijk onderwerp van bespreking voor de Tweede Kamer. Het college zal een aantal kamerleden persoonlijk benaderen en de bezwaren van Nieuwegein nog eens met klem onder de aandacht brengen.

Zoals bekend heeft het gemeentebestuur van Nieuwegein vanaf het begin zich met alle middelen verzet tegen de voorgenomen grenscorrectie ten aanzien van Rijnenburg. Bij het bezoek van de Kamercommissie aan dit gebied op 28 januari van dit jaar heeft burgemeester Laan de ernstige bezwaren van Nieuwegein nog eens mondeling en schriftelijk gemotiveerd. Ook is in de richting van de Tweede Kamer nogmaals schriftelijk op zwakke punten in het wetsvoorstel gewezen. Het verslag dat deze Kamercommissie heeft uitgebracht aan de minister bevat mede daardoor een groot aantal kritische vragen en opmerkingen over Rijnenburg. Helaas heeft minister De Vries in de zogenaamde Nota naar aanleiding van het verslag deze kritiek terzijde geschoven en handhaaft hij het voorstel van zijn voorganger integraal.

Al langere tijd hebben de leden van het college bij persoonlijke contacten met Kamerleden met klem op de onjuistheid en overbodigheid van de toevoeging van Rijnenburg aan Utrecht gewezen en steun betuigd aan het gemeentebestuur van Vleuten - De Meern in zijn streven naar behoud van zelfstandigheid. Gelet op genoemde agendering voor de Tweede Kamer zal het college de komende week nog een ultieme poging doen om in persoonlijke contacten met kamerleden deze alsnog te winnen voor de standpunten van Nieuwegein en Vleuten - De Meern.

Stadswinkel gemeente Nieuwegein per 1 augustus open op zaterdagochtend (11 mei)

Het college van B en W van de gemeente Nieuwegein wil dat de Stadswinkel (zo heten straks de gezamenlijke publieksdiensten van de gemeente) vanaf augustus ook elke zaterdagochtend geopend is. De vrijdagavondopening vervalt dan. De zaterdagopenstelling gaat op 1 augustus in, als de gemeente is verhuisd naar het nieuwe gemeentehuis aan de Martinbaan 2.

Volgens het plan is het gemeentehuis geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en elke zaterdag van 9.30 tot 13.00 uur.

Belangrijke reden voor het wijzigen van de openingstijden is de wens van een belangrijk deel van de inwoners van Nieuwegein om op zaterdagochtend bij de gemeente terecht te kunnen. Uit de Omnibusenquete 1999 bleek dat 37% van de inwoners dat graag wil.

Dit besluit behoeft nog formele instemming van de Ondernemingsraad voordat het definitief kan worden.

Overleg op 23 mei over verkeer Zuilenstein - Huis de Geer (11 mei)

De gemeente organiseert dinsdagavond 23 mei een bijeenkomst over de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid in de wijk Zuilenstein - Huis de Geer. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 uur tot ongeveer
22.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis (Raadstede 1). Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom.

Drie doelen
Tijdens de bijeenkomst wil de gemeente allereerst samen met belanghebbenden knelpunten en ideeën inventariseren met betrekking tot de verkeerssituatie en verkeersveiligheid in Zuilenstein Huis de Geer. Op basis van (onder meer) deze inventarisatie maakt de gemeente een ´wijkverkeersplan´: voorstellen om de verkeerssituatie en verkeersveiligheid in de wijk te verbeteren. De gemeente heeft 1,6 miljoen gulden gereserveerd voor het maken van dit plan en de uitvoering ervan.
Ten tweede wil de gemeente tijdens de bijeenkomst van 23 mei een ´wijkdenktank´ formeren. De bedoeling is, dat deze denktank bestaat uit maximaal 10 vertegenwoordigers van alle groepen belanghebbenden (bewoners, winkeliers, enzovoort). De gemeente wil graag deze wijkdenktank het komende jaar laten meedenken bij het maken van het wijkverkeersplan.
Ten derde vertelt de gemeente tijdens de bijeenkomst iets over het gemeentelijk beleid achter het te maken wijkverkeersplan. Het gemeentebestuur heeft in verschillende plannen al enkele lijnen uitgezet voor wat betreft verkeer en verkeersveiligheid in Nieuwegein en in Zuilenstein Huis de Geer. Dit komt neer op het volgende: · 30 km/u-maatregelen voor de zogeheten ´verblijfsgebieden´ (niet-doorgaande wegen, woonerven);
· 30 km/u-maatregelen op (een deel van) de Sweelincklaan; · wegversmallingen op (een deel van) de Carillonlaan; · een onderzoek naar mogelijkheden om in Zuilenstein Huis de Geer het fietsgebruik te stimuleren en de fietsmogelijkheden te verbeteren. Tijdens de bijeenkomst van 23 mei wordt de nadere uitwerking van deze maatregelen besproken.

De Gemeenteraad behandelt 25 mei het Verkeersveiligheidsplan. Behandeling van dit plan kan nog gevolgen hebben voor de verkeersmaatregelen in Zuilenstein Huis de Geer.

Welk gebied?
De bijeenkomst gaat over het gebied dat ligt tussen de Taludweg, de A.C. Verhoefweg, de Nedereindseweg en het Merwedekanaal. De genoemde wegen zélf vallen buiten het wijkverkeersplan. Ook de Symfonielaan is geen onderwerp van gesprek, omdat de gemeenteraad voor deze laan al een plan heeft vastgesteld. De gemeente organiseert nog een aparte avond over de uitvoering van de werkzaamheden aan de Symfonielaan.
Meer informatie?
Deze zomer ontvangt heel Nieuwegein een uitgebreide folder over de verkeersplannen van de gemeente. Voor meer informatie over de bijeenkomst op 23 mei en over het wijkverkeersplan, kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer B. van de Hulsbeek van de gemeente Nieuwegein, telefoonnummer 607 12 89.

Evaluatie referendum Binnenstad
(9 mei)

In een ingelaste, openbare bijeenkomst van de Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ) op donderdag 18 mei wordt er teruggeblikt op het referendum dat in juni 1999 over het Masterplan Binnenstad is gehouden. Uitgenodigd voor deze evaluatie zijn alle gemeenteraadsleden en de overige betrokkenen, zoals onder meer de initiatiefnemers van het referendum, de betrokken ambtenaren en de externe adviseurs. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

Direct na het referendum over het Masterplan Binnenstad heeft de gemeenteraad gevraagd om een evaluatie van dit belangrijke gebeuren. Over de aanpak van deze evaluatie heeft uitvoerig overleg met de gemeenteraad plaatsgevonden en is een voorstel geformuleerd. Er is onder direct betrokkenen een beperkte enquête gehouden. De enquêteresultaten zijn geanalyseerd door een werkgroep, waarin een belangrijke rol was weggelegd voor een onafhankelijke deskundige, de heer W. van Leerdam, directeur van Onderzoeksbureau Tangram in Zeist. De heer Van Leerdam zal ook de evaluatiebijeenkomst van 18 mei voorzitten. De werkgroep heeft aan de hand van de gegeven enquêteantwoorden de belangrijkste discussiepunten verwerkt in een lijst met Verwonderpunten.

Het referendum rondom het Masterplan Binnenstad was het eerste referendum in de geschiedenis van Nieuwegein. Bij deze eerste praktijktest van de Referendum-verordening zijn enkele onduidelijkheden en/of kinderziektes naar voren gekomen. De evaluatie en de bijbehorende discussie bieden de gelegenheid om deze kinderziektes te overwinnen en het instrument voor de toekomst te verbeteren.

De evaluatierapportage en de resultaten van de open commissievergadering van

18 mei vormen de inbreng voor een voorstel van het college van B en W over een eventuele wijziging van de referendumverordening en/of de toelichting.

Bijeenkomst Samen Veilig Ondernemen
(8 mei)

Op 11 mei en 16 mei organiseert het SVO-team Cityplaza een bijeenkomst voor ondernemers in het gemeentehuis. SVO staat voor Samen Veilig Ondernemen. Over dit onderwerp heeft het SVO-team een enquête onder ondernemers gehouden. Tijdens de bijeenkomst worden de uitkomsten gepresenteerd. Daarnaast wordt uitleg gegeven over een eenvoudige vorm van aangifte van winkeldiefstallen.

Het SVO-team Cityplaza bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, de politie, de stadswacht, de vastgoedbeheerder WPM en de ondernemers uit het winkelgebied Cityplaza. Het team is vanaf medio 1999 actief in het winkelgebied Cityplaza. Doelstelling van het team is te komen tot een leefbaar en veilig winkelgebied in het stadscentrum van Nieuwegein. Door bewustwording en het creëren van draagvlak probeert het SVO-team in breed overleg de problemen rondom winkelcriminaliteit aan te pakken.

Voormalig schoolgebouw Van Heukelumstraat bewoond (3 mei)

Het schoolgebouw aan de Van Heukelumstraat, naast de Nicolaaskerk, is sinds 1 mei weer permanent in gebruik. Hiermee wordt het vandalisme in en rond het gebouw tegengegaan en wordt daarnaast het risico van brand of kraak voorkomen. De zorg voor het pand heeft de gemeente Nieuwegein overgedragen aan de Stichting Camelot uit s-Hertogenbosch.

Vorig jaar zomer vertrok de r.k. basisschool Vroonestein uit het gebouw. Sindsdien is het pand voor diverse doelen gebruikt. Zo bood het gebouw in de laatste week van april een onderkomen aan een groep Poolse jongeren, die samen met Nieuwegeinse jongeren een zang- en dansuitvoering hebben verzorgd in theater De Kom. Door het tijdelijke gebruik is er echter sprake van toenemend vandalisme, zoals het ingooien van ruiten. Ook het risico van brandstichting is groot en het gebouw is een aantrekkelijk doel voor krakers.

Om al deze risicos terug te dringen en daarmee kosten te besparen, heeft de gemeente Nieuwegein contact gezocht met de Stichting Camelot. Deze organisatie zorgt voor bewoning van tijdelijk leegstaande panden zoals kantoren, scholen en magazijnen. Vanaf 1 mei beheert deze stichting dus het voormalig schoolgebouw aan de van Heukelumstraat. De gemeente zoekt ondertussen actief verder naar een definitieve herbestemming voor de grond en zo mogelijk ook voor het gebouw.

Aantrekkelijke route van Nieuwegeinse VVV op landelijke fietsdag (28 april)

Zaterdag 13 mei staat Nederland in het teken van de Landelijke Fietsdag 2000. Er zijn 220 routes uitgezet en naar verwachting zullen meer dan 200.000 deelnemers zich bij de verschillende opstappunten melden. Natuurlijk heeft ook de Nieuwegeinse VVV voor de fietsliefhebbers een aantrekkelijke route samengesteld. Dit keer in samenwerking met de gemeente Vianen en de VVV/ANWB Culemborg. Een fantastische mogelijkheid om al fietsend deze drie-provinciënroute (Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland) nader te verkennen. Het kan natuurlijk alléén, maar bij goed weer is het ook ontzettend leuk om er enkele uren heerlijk met het hele gezin fietsend op uit te trekken.

U kunt deelnemen aan deze 35 kilometer fietstocht die voert langs de rivier De Lek, door prachtig polderlandschap, door parkgebieden en ook door meer stedelijk gebied in de plaatsen Vianen, Culemborg, Schalkwijk en Nieuwegein.

Inschrijven kan vanaf 09.00 uur bij de balie van de VVV-Nieuwegein, in de centrale hal van het gemeentehuis aan de Raadstede. De inschrijfkosten zijn f 5,- per deelnemer. Voor dit bedrag krijgt u dan een fraaie routebeschrijving, een extra toeristisch-informatiebrochure van de organiserende VVVs en als extra attractie een aantal aantrekkelijke kortingsbonnen voor een hapje of andere lekkernij onder weg. Tegen inlevering van de gestempelde en ingevulde bon ontvangt u bovendien op uw adres een herinneringsmedaille thuisgestuurd. Misschien dat u de medaille zelfs al direct mee kunt nemen. De VVV-kantoren sluiten om 17.00 uur. Dan moet u echt binnen zijn. De fietstocht kunt u op diverse punten beginnen. Het maakt niet uit. Of bij uw eigen VVV aan de Raadstede in Nieuwegein, maar ook bijvoorbeeld bij het stadhuis in Vianen. Gewoon wat voor u het meest gemakkelijk is. De toeristische informatie is leuk opgesteld zodat u al fietsend ook nog heel wat zaken te weten komt uit vervlogen tijden. Wist u bijvoorbeeld dat in de herberg aan de Lek een jonge edelman geen keuze kon maken tussen beide herbergiersters en daarom zijn stenen woning naar de dames Fy en Jana noemde ?

Het leuke is ook dat u met een kortingsbon gratis met het pontveer bij Culemborg de Lek over mag varen en zelfs kunt u nog een korte afstand plaatsnemen op de draagvleugelboot De Meteoor. Let dan wel op de vertrektijden. De VVV-Nieuwegein wenst alle deelnemers een plezierige fietstocht. Tot zaterdagmorgen 13 mei bij de inschrijfbalie van de VVV. Wilt u meer informatie ? U kunt bellen met de VVV toestel 242. Natuurlijk kunt u al enkele dagen van te voren uw inschrijfkaart met routebeschrijving en toeristische-informatiewijzer afhalen.

Koninginnenlaan week afgesloten
(26 april)

In de week van 8 t.e.m. 12 mei is de Koninginnenlaan (tussen de Wilhelminabrug en de Oranjebrug) afgesloten voor het doorgaande verkeer met uitzondering van (brom)fietsers. De gemeente brengt dan een verhoogde middengeleider aan in de Koninginnenlaan. Het autoverkeer wordt via borden gewaarschuwd en omgeleid via de Henri Dunantlaan, ´s Gravenhoutseweg, Graaf Florisweg, Ambachtsweg, Nijverheidsweg en de Wierselaan. Ook de busroute van Connexxion wordt aangepast. Informatie hierover staat op de bushaltes aangegeven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...