Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Biologische boeren willen meer natuurgrond gebruiken

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Wageningen Universiteit

Persbericht

11-05-00, nr. 042

Biologische boeren willen meer natuurgrond gebruiken

Biologische boeren in Oost-Nederland willen voor de groei van hun bedrijven meer gebruik gaan maken van natuurgrond die in handen is van natuurorganisaties of landgoedeigenaren. Tot nu toe ontbreekt het echter aan een structureel overleg tussen de betrokken partijen. In het onderzoeksrapport Natuurlijke Bondgenoten - Biologische bedrijven in de natuurgebieden van Oost-Nederland, dat is opgesteld door de leerstoelgroep Rurale Sociologie na bemiddeling van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR, wordt de aanbeveling gedaan dat partijen de onderlinge communicatie verbeteren en proberen te komen tot heldere criteria voor uitgifte van natuurgrond. De resultaten van het onderzoek zijn deze week op gepresenteerd aan een tiental betrokkenen vanuit de biologische landbouw,
natuurbeschermingsorganisaties en landgoedeigenaren op een bijeenkomst in Vorden. De bijeenkomst leidde zelfs tot concrete afspraken om in de Achterhoek en Twente vorm te geven aan samenwerking tussen biologische landbouw en natuurbeschermingsorganisaties. Ook zal in de Achterhoek het initiatief genomen worden om een meldpunt voor vraag en aanbod van gebruik van natuurgrond op te zetten.

De biologische landbouw groeit in Nederland snel. Voor die groei en voor de extensieve werkwijze van biologische boeren is grond nodig. Grond die deels uit de natuurgebieden kan komen. Uit het onderzoek blijkt dat de vraag naar natuurgrond onder biologische boeren in Oost-Nederland twee keer zo groot is als het huidige areaal dat zij in gebruik hebben. In het onderzoek is gezocht naar de wederzijdse voordelen van de samenwerking tussen biologische landbouw en natuurbeschermingsorganisaties voor wat betreft het gebruik van natuurgrond. De resultaten zijn verkregen door gesprekken te voeren met biologische boeren en natuurbeschermers. Daarnaast is een enquête uitgevoerd onder alle biologische boeren in Overijssel en het oostelijk deel van Gelderland. In het rapport zijn de voordelen en knelpunten van samenwerking beschreven. Voor alle relevante partijen zijn aanbevelingen geformuleerd en is een ontwerp gemaakt voor samenwerkingsvormen.

Op de bijeenkomst in Vorden bleek dat de
natuurbeschermingsorganisaties het belang onderkennen van het beheer van hun gronden door biologische boeren. Het hanteren van de in het rapport genoemde criteria voor de agrarische bedrijfsvoering op natuurgrond ging hen echter te ver. De biologische boeren onderkennen het belang van het verstevigen van hun eigen organisatie. Tevens hebben zij behoefte aan duidelijkheid over het uitgiftebeleid van de natuurbeschermingsorganisaties. Alle betrokkenen bevestigen het belang van meer communicatie, waarvoor nu de eerste aanzet is gegeven.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie