Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Domeinen ontvangt ruim 1,6 miljard gulden in 1999

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: DOMEINEN ONTVANGT RUIM 1,6 MILJARD GULDEN


Persberichtnr.

00/109

Den Haag

11 mei 2000

DOMEINEN ONTVANGT RUIM 1,6 MILJARD GULDEN IN 1999

Gisteren is het jaarverslag van de dienst Domeinen over 1999 gepubliceerd. Domeinen ontving in 1999 uit verkoop en exploitatie van onroerende zaken en verkoop van roerende zaken van het Rijk ruim 1,6 miljard gulden, 268 miljoen gulden meer dan in 1998. Ook de uitgaven lagen op een hoger niveau dan in 1998: 161 miljoen gulden tegenover 135 miljoen gulden.

Ontvangsten uit verkoop en exploitatie van onroerende zaken

Het recordbedrag aan ontvangsten in 1999 wordt op de eerste plaats veroorzaakt door het grote aantal agrarische verkopen met een totale opbrengst van 411 miljoen gulden (1998: 475 miljoen). De verkoop van agrarische Domeinen is vorige maand overigens voor onbepaalde tijd opgeschort, om rekening te houden met ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening. Tweede grote bron van inkomsten was de verzelfstandiging van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Die verzelfstandiging leverde de Staat 370 miljoen gulden op. De ontvangsten uit de verkoop van onroerende zaken van Defensie bedroegen in 1999 138 miljoen gulden, 40 miljoen gulden meer dan in 1998.

De ontvangsten uit de exploitatie van Domeinen (ingebruikgevingen) van 242 miljoen gulden liggen ongeveer op hetzelfde niveau als in 1998. De belangrijkste opbrengsten uit exploitatie komen uit (erf)pacht en verhuring van grond en gebouwen: 162 miljoen.

Ontvangsten uit verkoop van roerende zaken

De verkoopopbrengsten van roerende zaken zijn gedaald ten opzichte van 1998 met in totaal ruim 107 miljoen gulden. Deze daling wordt grotendeels verklaard door minder aanbod van Defensiegoederen. Daarnaast zijn er in 1998 meer incidentele ontvangsten geweest dan in 1999, onder andere in verband met verzelfstandigingen. Overigens vertoont de verkoopopbrengst van roerende zaken in het kader van de Ontnemingswetgeving (Plukze zaken) vanaf 1995 een stijgende lijn. In 1999 brachten deze verkopen ruim 3,2 miljoen gulden op.

Uitgaven zakelijk lasten

De uitgaven van Domeinen zijn ten opzichte van 1998 gestegen met 26 miljoen gulden. De stijging betreft voor een groot deel de in 1999 betaalde zakelijk lasten (91 miljoen gulden, 16 miljoen gulden meer dan in 1998). Wanneer de Staat eigenaar of gebruiker is van een onroerende zaak, zorgt Domeinen voor de betaling en afhandeling van een aantal zakelijke lasten. Als oorzaak van de stijging kan worden genoemd de grote hoeveelheid betaalde OZB-aanslagen uit voorgaande jaren. Daarnaast is er voor bijna 10 miljoen gulden huur voor huisvesting van Domeinen aan de Rijksgebouwendienst betaald. Sinds 1 januari 1999 moeten rijksdiensten namelijk betalen voor hun huisvesting.

Bezittingen en beheer

Het beheersareaal van Domeinen bedroeg op 31 december 1999 ruim
1.648.000 ha, waarvan 179.000 ha grond is en het overige water. Van de grondoppervlakte is ruim 112.000 ha in volledig beheer bij Domeinen. Het grootste deel van deze gronden (93.000 ha) heeft een agrarische bestemming en ligt voor meer dan driekwart in de IJsselmeerpolders (71.000 ha.).

In vergelijking met 1998 is het totale beheersareaal met 12.000 ha afgenomen. De belangrijkste afname werd veroorzaakt door verkoop van agrarische gronden (9.000 ha) waarvan 6.500 ha in de IJsselmeerpolders.

Het jaarverslag 1999 is verkrijgbaar bij de afdeling Bedrijfs- en Publieksvoorlichting van het Ministerie van Financiën, telefoon (070) 342 75 42.

Internet: www.minfin.nl/domeinen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie