Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer centralisatie van de zedenzorg bij politiekorpsen

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

3921

11.05.00

Meer centralisatie van de zedenzorg bij politiekorpsen

Steeds meer regionale politiekorpsen centraliseren de zedenzorg op regionaal niveau binnen het korps. Van de vijfentwintig korpsen beschikken er inmiddels achttien over een regionale voorziening. Die kan variëren van een zelfstandige eenheid tot een regionaal coördinator voor het korps. In totaal beschikt de Nederlandse politie over 600 formatieplaatsen aan gekwalificeerde zedendeskundige politiemensen. Alle arrondissementsparketten hebben inmiddels een gekwalificeerde zeden-aanspreek-officier aangesteld. Dat zijn hoofdpunten uit het rapport ' De toekomst van de zedenzorg in Nederland'. Het rapport is vandaag door minister A.H. Korthals van Justitie en minister K.G. de Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer gestuurd. In het rapport zijn de resultaten beschreven van het vorig jaar zomer door beide ministers gestarte implementatieproject Zedenzorg.

Binnen de politieregio's heeft de zedenzorg zich het laatste jaar sterk ontwikkeld. Zij is nu binnen de korpsen algemeen geaccepteerd als specialisme, hetspecialisme komt steeds meer voor in de beleidplannen en er is een tendens naar centralisatie. Men voldoet over het algemeen aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen en organisatorische randvoorwaarden Deskundigheidsbevordering vindt volop plaats. Er is ook een toename van specialisten te zien.Dit is onder meer het gevolg geweest van de twee nieuwe Aanwijzingen van het College van Procureurs-generaal, die de opsporing geprofessionaliseerd hebben, en de landelijke initiatieven op dat terrein.

Gedacht moet dan worden aan bijvoorbeeld de Gemeenschappelijke Voorziening voor de Aanpak van Kinderpornografie (GVAK), die er mede voor zorgt dat kinderpornografie nu gerichter wordt aangepakt. Dit project heeft een verbindende en aanjagende functie. Zij bevorderen nationale samenwerking op diverse niveaus. Bij het Korps Landelijke politiediensten dragen de projecten Digitaal Rechercheren te Driebergen en Kinderporno binnen het Programma Moord en Zeden te Zoetermeer zorg voor een gecoördineerde en gestructureerde aanpak van kinderpornografie. Bij het project Digitaal Rechercheren draait het SKIM (Surveillance Kinderporno Internet methoden) 2000 een project waar actief wordt gesurveilleerd op het Internet om kinderpornografie te bestrijden en tevens worden methoden en technieken ontwikkeld om de bestrijding te bevorderen. Tevens worden alle binnenkomende meldingen uit binnen- en buitenland (inclusief die van de Stichting meldpunt Kinderpornografie) afgehandeld. Bij het project Kinderpornografie binnen het Programma Moord en Zeden is een landelijke databank voor de opslag van kinderpornografisch materiaal ontwikkeld en wordt ondersteuning geleverd bij recherche tactische vragen op het gebied van kinderpornografisch beeldmateriaal en pedoseksualiteit. In dit verband zijn eind 1999 en in het eerste kwartaal van dit jaar 77 onderzoek behandeld of lopen nog.

Ook ontwikkelingen als het programma Moord- en zeden van het KLPD, het project Prostitutie/mensenhandel, gestart naar aanleiding van het opheffen van het bordeelverbod, en de binnen de politie ingestelde Adviesgroep zeden hebben een goede bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen van dit onderwerp.

Door de aanstelling van de zeden-aanspreek-officieren is ook gewaarborgd dat er blijvend aandacht op de parketten is voor het onderwerp. Het Openbaar Ministerie wordt inmiddels bij ingewikkelde zedenaangiften ondersteunt door een landelijke expertise-groep bestaande uit ondermeer klinisch psychologen pedagogen en andere zedenspecialisten. Hoewel de zedenzorg deel uitmaakt van de prioriteiten van de parketten heeft zij op organisatorisch in zijn algemeenheid nog geen vaste plaats gekregen. De taak van de zeden-aanspreek-officier van justitie wordt nog verschillend ingevuld en moet nog beschreven worden en over het algemeen moet het regionaal beleid op dit taakveld nog vorm krijgen. De landelijk geformeerde Openbaar Ministerie commissie implementatie zedenaanwijzingen en het landelijk Platform van zedenaanspreekofficieren van justitie zullen zorgen voor versterking van de kwaliteit de komende jaren. De Inspectie voor de politie doet in het jaar 2001 opnieuw onderzoek naar de kwaliteit van de bedrijfsvoering binnen de politie en het Openbaar Ministerie op dit terrein.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 11-05-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie