Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Limburg neemt voortouw bij kwaliteitsbeleid welzijn

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Limburgse Welzijnssector ondertekent op 11 mei a.s. convenant kwaliteit LIMBURG NEEMT het VOORTOUW BIJ KWALITEITSbeleid welzijn

Maastricht, 28 april 2000

Limburgse Welzijnssector ondertekent op 11 mei a.s. convenant kwaliteit LIMBURG NEEMT het VOORTOUW BIJ KWALITEITSbeleid welzijn

Op donderdag 11 mei neemt de provincie Limburg landelijk het voortouw bij de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid in de welzijnssector. In aanwezigheid van Staatssecretaris mw. A.M. Vliegenthart wordt tijdens de conferentie 'Maastricht 2000' door partijen in de welzijnssector een convenant ondertekend. Met de ondertekening van dit convenant binden de betrokken partijen zich aan een meerjarig kwaliteitstraject. Een traject dat moet leiden tot daadwerkelijke kwaliteitsverbetering van de welzijnssector in Limburg.

In de welzijnssector is voor kwaliteitszorg een inhaalslag nodig. In overleg tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG) en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) is gekozen voor een decentrale aanpak, waarin de provincies het initiatief nemen. In Limburg ziet deze aanpak er als volgt uit: een conferentie over dit onderwerp op 11 mei; het ondertekenen van een convenant door alle betrokkenen in de provincie Limburg (gebruikersorganisaties, aanbieders, financiers en overheden). Het convenant beschrijft de gezamenlijke doelstelling om fasegewijs een systematisch kwaliteitsbeleid voor deze sector op te bouwen; het opzetten van een projectstructuur voor de uitvoering van de in het convenant gemaakte afspraken. De overige provincies nemen het estafettestokje van Limburg over en brengen zo ook in hun eigen provincie een systematische aanpak van de kwaliteitszorg in deze sector op gang.

Bij het systematisch uitwerken van kwaliteitsbeleid moet de positie van de klant centraal staan. Het is voor klanten lang niet altijd duidelijk welke dienstverlening met welke resultaten zij kunnen verwachten. Instellingen moeten hun beleid doorzichtig maken, opdat zowel klanten als leveranciers zich een beeld kunnen vormen van de kwaliteit van de geboden dienstverlening. Ook moet de positie van de klanten als derde partij gelijkwaardig aan die van aanbieders en financiers worden versterkt. De provincie Limburg wil hiervoor als facilitator van het proces - met gebruikmaking van de reeds aanwezige infrastructuur een 'klantenorganisatie' voor de sector welzijn opzetten. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het werk houdt niet op bij de voordeur van de eigen instelling, maar strekt zich vaak uit tot dienstverleningsprocessen, waarbij meerdere aanbieders gelijktijdig of achtereenvolgens zijn betrokken. Daarom is het nodig, dat instellingen onderling afspraken maken over kwaliteitsbeleid. Men noemt dit ook wel ketenkwaliteit, waarbij instellingen in netwerken samenwerken. De provincie Limburg wil samen met organisaties uit de welzijnssector en de betrokken overheden deze ketenkwaliteit organiseren en onderhouden. Daarnaast zullen voortdurend nieuwe initiatieven worden genomen.

De initiatieven die reeds werden genomen of in voorbereiding zijn, hebben baat bij een goede afstemming en regie. Er valt veel van elkaar te leren. Samenwerking behoeft duidelijke kaders en doelstellingen. Kwaliteitszorg is daarmee niet alleen een zaak van de individuele instellingen, maar in feite een project van velen. De 'Maastricht 2000 Conferentie' probeert uitwerking te geven aan dit gezamenlijk project, dat gericht is op verbetering van de ketenkwaliteit welzijn in Limburg.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie