Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag PvdA Vierde deel Belastingplan 2000

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 11 mei 2000

Verslag Partij van de Arbeid Vierde deel Belastingplan 2000 (27 030)


 

Woordvoerder: Arie Kuijper

 

De leden van de Partij van de Arbeid hebben met belangstelling kennis genomen van bovenvermeld wetsvoorstel. Zij staan positief tegenover de uitbreiding van het begrip "landgoed" met het begrip "natuurterreinen". Kan het begrip "natuurterreinen" - dat nader zal worden omschreven in het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 - zo spoedig mogelijk nader worden gedefinieerd, vragen deze leden.

De voorgestelde maatregelen zijn gericht op voorkoming van oneigenlijk gebruik. Kan de omvang van dit oneigenlijk gebruik worden aangegeven, zo vragen deze leden.

Is het juist zo vragen deze leden dat de voorstellen niet alleen leiden tot een verruiming van de fiscale faciliteiten ten behoeve van de Natuurschoonwet maar tevens bijdragen aan een vergroting van de ruimte van de mogelijkheden tot oneigenlijk gebruik. Deelt de staatssecretaris de conclusie van Van Mens & Wisselink in hun brief van 4 april 2000, dat de voorgestelde wijzigingen niet nodig zijn omdat zij met fraus legis te bestrijden zijn.

Wat denkt de regering van het idee een club deskundigen, w.o. uitdrukkelijk praktijkdeskundigen die met de uitvoering van de huidige wet zijn belast, de effecten (misbruik etc.) van de huidige wet en mogelijke alternatieve oplossingen daarvoor nader uit te werken?

De voorgestelde wijziging van de Natuurschoonwet beoogt bij te dragen aan de verwezenlijking van het natuurbeleid. Centraal in het natuurbeleid staat natuurlijk de Ecologische Hoofdstructuur (verder: EHS). Deze leden vragen de Regering te reageren op de recente fiscale voorstellen ontwikkelt door KPMG op verzoek van de Vereniging Natuurmonumenten ter bevordering van de totstandbrenging van de Ecologische Hoofdstructuur. Het gaat deze leden daarbij om de volgende drie opties. Ten eerste een tijdelijke vrijstellingsfaciliteit voor winst voorzover deze rechtstreeks het gevolg is van grondverkoop ten behoeve van de EHS. Ten tweede een verruiming van de landbouwvrijstelling door de definitie van het begrip landbouwbedrijf uit te breiden met natuurbeheer. Ten derde een aanpassing van het Besluit inzake agrarische bedrijfsverplaatsing zodanig dat het geldt voor de toepassing van de herinvesteringsreserve en de ruilgedachte ter zake van alle agrarische bedrijfsverplaatsingen die plaatsvinden in het kader van de tot stand koming van de EHS. Is de regering bereid op deze voorstellen te reageren dan wel de Tweede werkgroep "Vergroening" te vragen deze voorstellen bij hun adviezen te betrekken?

Wat is de reactie van de staatssecretaris op het voorstel van de Federatie Particulier Grondbezit om de bloot-eigenaar in de Natuurschoonwet als eigenaar in de zin der wet te beschouwen, om het risico van versnippering van historische landgoederen - waarbij het beheer is "rond te krijgen" door onderdelen in erfpacht of vruchtgebruik uit te geven - te voorkomen.

De Stuurgroep particuliere natuurschoonwetlandgoederen heeft voorgesteld om de bezitseis niet van toepassing te laten zijn op:

a. verkopen van een deel van een verdeelde boedel aan de overige eigenaren van de boedel, en

b. verkopen van certificaten aan medeaandeelhouders van een Natuurschoonwet-BV.

Wel acht de Federatie het in deze gevallen redelijk dat de claim tot navordering welke de belastingdienst bezit ten opzichte van de vervreemder, overgaat op de verwerver.

Wat is de reactie van de staatssecretaris hierop, zo vragen deze leden.

De bezitstermijn is naast de instandhoudingstermijn gesteld op 25 jaar. Wordt bij een kortere bezitstermijn dan 25 jaar - bijvoorbeeld 10 jaar - het oneigenlijk gebruik ook niet uitgesloten, zo vragen deze leden.

Doordat de opstallen van kleine percelen een rijksmonument moeten zijn, komen deze percelen slechts voor rangschikking in aanmerking indien de opstallen buiten het verzoek worden gehouden. De fiscale faciliteiten zijn in dat geval uitsluitend van toepassing op de omringende grond, waarvan de waarde vele malen lager zal zijn dan de opstal. De (fiscale) voordelen van de kwalificatie als landgoed zullen dan veelal niet opwegen tegen de nadelen van de vele voorwaarden die hieraan worden verbonden volgens Van Mens & Wisselink. Zij verwachten dat de eigenaar van een dergelijk perceel niet om rangschikking zal verzoeken en op zoek zal gaan naar een andere bestemming van het perceel dat meer rendement oplevert, zoals bijvoorbeeld huizenbouw. Kan de staatssecretaris hierop een reactie geven, zo vragen de leden van de PvdA. Waarom is afgestapt van de eis van minimum oppervlakte (voorontwerp)? Wordt met het begrip rijksmonument gedoeld op artikel 6 Monumentenwet 1988? Is overwogen om in plaats van rijksmonument een pand te benoemen als monumentaal- of karakteristiek pand? Zijn percelen ook voor rangschikking uitgesloten als er slechts een schuurtje op staat?

Bij de rangschikking van kleinere percelen wordt gekeken naar de samenhang met één aangrenzende onroerende zaak. Als deze laatste de status verliest wordt de kleinere onroerende zaak automatisch meegetrokken. Is overwogen dat risico te verkleinen door de samenhang met meerdere aangrenzende landgoederen (zo die er zijn) bij de statusverlening te betrekken?

Is het effect wenselijk, zo vragen de leden van de PvdA, dat de wijziging van het regime van gezamenlijk rangschikken tot gevolg heeft dat aandeelhouders van zogenaamde NSW-BV's, (fiscaaltransparante vennootschappen die voor tenminste 70% bestaan uit onder de NSW gerangschikte landgoederen) niet langer de fiscale faciliteiten van de NSW-rangschikking zullen genieten en de NSW-BV's vervallen tot gewone BV's.

Tot welke datum werkt de uitzondering met betrekking tot het schenkingsrecht terug. Is dit het moment waarop het algemene Belastingplan 2000 bij de Tweede Kamer is ingediend t.w. oktober 1999 of het moment waarop dit voorliggende wetsvoorstel aan de Tweede Kamer is aangeboden t.w. 28 februari 2000. De leden van de PvdA vragen hierop een reactie van de staatssecretaris.

In de overgangswet is geen bepaling opgenomen die ziet op de afhandeling van verzoeken die zijn binnengekomen voor de inwerkingtreding van deze wet en op dat tijdstip nog niet zijn afgehandeld. Welk regime gaat voor deze verzoeken gelden, zo vragen deze leden.

Een eigenaar van een onroerende zaak waaruit het landgoed is samengesteld kan een verzoek indienen om zijn onroerende zaak afzonderlijk als landgoed aan te merken volgens de bepalingen van het nieuwe regime. Dit verzoek moet worden gedaan voor 1 januari 2001. Indien het verzoek niet wordt gehonoreerd blijft de gezamenlijke rangschikking gehandhaafd tot uiterlijk 1 januari 2001.

Is deze overgangsperiode niet wat kort nu dit wetsvoorstel niet eind vorig jaar is behandeld maar pas halverwege het jaar 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...