Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over consequenties verzekerden volksverzekering

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Consequenties verzekerden volksverzekering(110500)

Het Koninklijk Besluit beperking en uitbreiding kring verzekerden volksverzekeringen (KB 746) is genomen om de regels omtrent de volksverzekeringen meer in overeenstemming met de oorspronkelijke doelstelling -te weten verzekering voor ingezetenen- en de regels minder fraudegevoelig te maken.
Het CDA is geen liefhebber van fraudegevoelige regelgeving en ook het principe om volksverzekeringen alleen voor ingezetenen te laten gelden, is in de ogen van het CDA niet onredelijk. Toch maakt de CDA-fractie zich grote zorgen om sommige effecten van KB 746. Het gaat namelijk ook om de rechtszekerheid. De Staatssecretaris schrijft in zijn brief van 5 april dat de gevolgen met betrekking AKW en AOW/Anw beperkt zijn. Daarbij wijst hij ook op de mogelijkheid zich tot de SVB te wenden voor een vrijwillige verzekering voor AOW/Anw. Hoeveel mensen hebben zich hiervoor reeds gemeld? Kan de Staatssecretaris aangeven hoe de voorlichting voor belanghebbenden geregeld is?

Het grootste pijnpunt met betrekking tot KB 746 blijkt de AWBZ-verzekering te zijn. Voor velen in het buitenland wonenden is het onbegrijpelijk dat zij de verzekering verliezen, juist nu er zo vaak gesproken wordt over het streven naar één Europa. Saillant detail daarbij is dat sommigen -bijvoorbeeld ABP-gepensioneerden- daarentegen wel gewoon in Nederland belasting moeten betalen. De afgelopen maanden hebben vele brieven, faxen en e-mails van benadeelden de CDA-fractie bereikt. Mensen die voor het blok staan. Gezien hun leeftijd of gebreken is verzekering niet mogelijk of onbetaalbaar. Een voorbeeld: een Nederlandse man, woonachtig in Spanje, met een inkomen van maar net boven de ziekenfondsgrens, raakte begin dit jaar aangewezen op verpleeghuiszorg. Als hij zijn beroerte een paar weken eerder had gehad, zou hij gewoon in zijn woonplaats verzorgd kunnen worden. Er zijn mensen reeds gedwongen naar Nederland teruggekeerd, na al die jaren. En dan werkt er hier nog een wachttijd tot maximaal een jaar.
De groep van benadeelden is overigens zeer heterogeen. Ik denk daarbij aan mensen die om gezondheidsredenen in het buitenland wonen, mensen die na hun pensionering in het buitenland van hun oude dag willen genieten, ex-grensarbeiders, en grenslandbewoners die min of meer toevallig in het buitenland wonen. In de ogen van het CDA hebben zij echter wel allen gemeen dat zij er niet op gerekend hadden en dat zij er ook niet op zouden hebben hoeven te rekenen dat zij onverzekerd zouden raken. Bovendien is de voorlichting uiterst gebrekkig geweest. Er zijn mij gevallen bekend waarin mensen eind december 1999 bericht kregen per 1 januari 2000 niet meer verzekerd zijn. In een enkel geval bereikte de mededeling betrokkene zelfs pas na 1 januari. De stichting De Ombudsman heeft hierover honderden brieven ontvangen. Het CDA vindt dat er betere overgangsmaatregelen getroffen moeten worden voor diegenen die zich nu niet meer kunnen verzekeren. In sommige landen geldt namelijk een leeftijdslimiet bij verzekeringen en vaak worden ze elders eenvoudig niet geaccepteerd in verband met het hoge risico.

De brief van Minister Borst van 3 mei jl. doet de hoop op een oplossing groeien. De Minister geeft aan te willen onderzoeken of vrijwillige verzekering mogelijk zal zijn. In de ogen van de CDA-fractie is dit een oplossingsrichting waar zij niet tegen is, maar wel nog lang kan duren. Er is echter haast geboden, in verband met de reeds maanden durende onzekerheid.
De CDA-fractie heeft ook nog enige vragen. -Ik begrijp dat gezien het feit dat er op 17 mei nog overlegd moet worden, sommige antwoorden nog onder voorbehoud zullen zijn, maar ik vind het belangrijk te weten wat de inzet van de Minister in deze zal zijn-
Wie kunnen er allemaal in aanmerking komen voor de vrijwillige verzekering? Kunnen personen die reeds zijn terugverhuisd naar Nederland -omdat ze het risico niet aandurfden- zich aanmelden voor een vrijwillige verzekering en zich opnieuw in het buitenland vestigen? Lopen personen die reeds op (extramurale) zorg krachtens de AWBZ aanspraak maakten het risico als brandend huis beschouwd te worden? Hoe zal de dekking zich verhouden tot de dekking krachtens de AWBZ? Is de premie betaalbaar? Welke regels gelden er in de tussenperiode tot het moment waarop een vrijwillige verzekering geregeld zal zijn?
Het CDA meent dat het KB 746 gewijzigd moet worden, zodat er een overgangsrecht met betrekking tot de AWBZ wordt gecreëerd voor diegenen die zich nu niet kunnen herverzekeren. Dat is een betere en snellere oplossing. Voorts wacht het CDA het overleg van 17 mei in spanning af en dringt het aan op een spoedige afhandeling en rapportage daarover aan de Kamer. De onzekerheid waarin duizenden, voornamelijk ouderen, nu al maandenlang in verkeren maakt dit noodzakelijk.

Kamerlid: Theo Stroeken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie