Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsberichten gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente RotterdamRaadsvergadering van 11 mei 2000

Vragenhalfuurtje
De deelgemeente Charlois is niet bevoegd om uitkeringen in te trekken. Daarvoor heeft de dienst SoZaWe het mandaat. Op grond van de wet is de dienst wel verplicht een uitkering, eventueel tijdelijk, stop te zetten bij herhaalde werkweigering. Maar de ziektekostenverzekering loopt bij sancties normaal door. Binnenkort volgt een gesprek met de deelgemeentebestuurder van Charlois. Het intrekken van uitkeringen is geen middel om categoriaal te gebruiken; het kan hoogstens in individuele gevallen. Dit heeft wethouder J. van der Tak (o.m. Sociale Zaken) geantwoord op vragen van SP raadslid mw. M.C. Folmer. Zij stelde de vragen naar aanleiding van een artikel in het Rotterdams Dagblad, waarin een dagelijks bestuurder van de deelgemeente Charlois meldde dat men van plan is uitkeringen van uitkeringsgerechtigden stop te zetten na herhaaldelijk werk weigeren.

Personalia
De Gemeenteraad heeft ir. J.W.J. Wolf per 1 juni benoemd tot voorzitter van de commissie voor Welstand en Monumenten. Deze commissie van onafhankelijke deskundigen adviseert het (deel)gemeentebestuur over aanvragen voor bouw- en monumentenvergunningen.

Masterplan Centraal Station
De gemeenteraad heeft het Programma van Uitgangspunten voor het Masterplan Rotterdam Centraal vastgesteld. Voor de herontwikkeling van het gebied rondom Centraal Station Rotterdam gaat de gemeente een startovereenkomst aan met NS Vastgoed B.V., Amvest Kantoren Nova B.V. en ING Vastgoed Belegging B.V. In opdracht van de samenwerkende partijen ontwikkelt stedenbouwkundig bureau Alsop & Störmer op basis van het Programma van Uitgangspunten een Masterplan voor het gebied Voor het project Rotterdam Centraal zijn drie ambities geformuleerd. Het nieuwe station wordt een terminal: een hoogwaardig mobiliteitsknooppunt dat functioneert op het schaalniveau van Europa, Nederland, de Randstad, de regio en de stad. Het gebied rondom het station wordt ruimtelijk en functioneel als een integraal onderdeel van de stad ontwikkeld, zodanig dat een maximale economische spin-off wordt gecreëerd die mede ten goede komt aan de aangrenzende wijken. Tenslotte wordt in het gebied een krachtig stedelijk programma gerealiseerd. De Gemeenteraad nam twee moties van de coalitiepartijen aan: er moeten overeenkomsten komen met de betrokken partijen over een effectief beheer en onderhoud van het openbaar gebied en er moet op de kortst mogelijke termijn, in overleg met de deelgemeente Noord en de Adviesraad voor het Centrum, een uitgewerkt plan voor communicatie met en participatie van betrokkenen komen. Een SP motie om in het gebied sociale woningbouw te realiseren haalde het niet. De Stadspartij stemde tegen het voorstel.

Verhoging bouwkrediet Museum Boijmans Van Beuningen Als gevolg van de vertraging van vijf maanden bij de start van de nieuwbouw van Museum Boijmans Van Beuningen is een bedrag van fl. 400.000,- nodig voor aanvullende prijs-compensatie. De verschuiving van de start van de bouw, en daarmee de oplevering, is veroorzaakt doordat een bewoonster bezwaar en beroep aantekende. De Gemeenteraad heeft ter compensatie van de prijsstijging het bouwkrediet voor de nieuwbouw van Museum Boijmans Van Beuningen verhoogd van fl. 22 miljoen naar fl. 22,4 miljoen. De Stadspartij, de SP en de Unie 55+ stemden tegen het voorstel.

Extra subsidie Jeugdtheater Hofplein na brand
Het Jeugdtheater Hofplein krijgt eenmalig een extra subsidie van fl. 350.000,- in verband met de extra kosten die moesten worden gemaakt na de brand in het theater op 21 juli vorig jaar. Het Jeugdtheater heeft tijdelijk vervangende huisvesting gevonden aan de Westzeedijk en die moeten aanpassen om de theatervoorstellingen zo goed mogelijk te laten doorgaan. Ook zijn er door de brand minder inkomsten. De tijdelijke zaal heeft 100 stoelen minder. Daarnaast kon een productie in het najaar van 1999 niet door gaan omdat decor en kostuums bij de brand verloren waren gegaan.

Brandweer krijgt extra uitrukploeg
De Commandant van de Brandweer krijgt toestemming voor de opbouw van een extra uitrukploeg die in 2000 als proef wordt ingesteld. De brandweer had in het jaarplan 2000 deze ploeg voorgesteld, maar het besluit is aangehouden omdat de brandweer wordt doorgelicht in het kader van het 12e programma (verbetering bedrijfsvoering). De resultaten van de doorlichting zijn echter pas in augustus beschikbaar. Dat zou te laat zijn om dit jaar nog een uitrukploeg op te bouwen. Mocht na evaluatie blijken dat de extra ploeg geen oplossing biedt voor de knelpunten bij de brandweer, dan kan deze worden afgebouwd en kan het aangetrokken personeel naar andere functies bij de brandweer. De Gemeenteraad heeft de verwachte kosten, fl. 787.000, ten laste gebracht van de post 'Onvoorzien' in de gemeentebegroting 2000.

Maatregelen EK 2000
De Gemeenteraad heeft een aantal maatregelen genomen om de openbare orde en veiligheid tijdens de Europese Voetbalkampioenschappen 2000 te handhaven. In een noodverordening wordt onder meer geregeld dat het verboden is voorwerpen of stoffen bij zich te hebben die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, dat de politie supporters naar het stadion kan sturen, dat bivakmutsen en andere middelen om identificatie te voorkomen verboden zijn en dat men in een aantal gebieden geen alcohol bij zich mag hebben of drinken. Een wijziging van de APV maakt het bestuurlijk ophouden van groepen mogelijk. De burgemeester kan op grond van de maatregel bestuurlijk ophouden besluiten om door hem aangewezen groepen maximaal 12 uur te doen ophouden. Tenslotte is de verordening beperking drankverstrekking ingesteld, die het mogelijk maakt het horeca- en alcoholbeleid tijdens EK 2000 uit te voeren. Koffieshops worden aangeschreven om extra alert te zijn bij verkoop aan jongeren. Twee leden van de SP stemden tegen de noodverordening.
Deelname Rotterdam aan ROM Drechtsteden
De Gemeente Rotterdam neemt voor fl.1,25 miljoen aandelen in de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden (ROM-D). De Gemeenteraad heeft de algemeen directeur van het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam benoemd tot Commissaris voor Rotterdam. ROM-D richt zich op realisatie van nieuwe bedrijfsterreinen en revitalisering van bestaande terreinen op het grondgebied van de Drechtsteden. Gezien het dreigende tekort aan bedrijfsterreinen in de Rotterdamse regio is samenwerking met de Drechtsteden van strategisch belang voor Rotterdam. De steden liggen langs de Noord-Zuid as en er is een grote activiteit over de weg tussen (de havens van) Rotterdam en Antwerpen. De SP stemde tegen het voorstel.

Fl. 157,2 miljoen voor projecten 2000 Stedelijke Visie De Gemeenteraad heeft fl. 157,2 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten uit de Stedelijke Visie, die al in 2000 van start gaan. Het grootste bedrag, fl. 16,6 miljoen, is bestemd voor Kinderopvang. Verder is er onder meer geld voor het Pernisserpark, internationaal onderwijs en het centrum voor Kaapverdianen. In totaal is fl. 875 mln gereserveerd voor gemeentelijke bijdragen van projecten van de Stedelijke visie. Het project De Delft, waarvoor in het voorstel fl. 1,3 miljoen was gereserveerd, komt in een volgende raadsvergadering aan de orde.. De raad heeft ook de z.g. 'RITS' (Rotterdams InvesteringsTijdpad en Strategie) methodiek vastgesteld. Deze methodiek houdt in dat projecten drie fasen doorlopen voor ze van start gaan, waarbij per fase meer toegesneden informatie beschikbaar komt over de inhoud en de budgettaire gevolgen van het project. Het geld voor projecten wordt pas definitief toegekend aan het einde van dit proces.

Gemeenteraadsleden krijgen rechtstreeks bijstand van ambtenaren De Gemeenteraad heeft het initiatiefvoorstel van raadslid J.G.M. Peet aangenomen dat regelt dat raadsleden die informatie of advies willen zich rechtstreeks kunnen wenden tot de betrokken ambtenaren van de gemeente Rotterdam. In de praktijk gebeurt dit al, maar in de officiële regeling stond dat een raadslid zich kan wenden tot de gemeentesecretaris en gemeentelijke hoofden van diensten en bedrijven. Er waren signalen dat in elk geval één van de Rotterdamse diensten/bedrijven de regeling strak wilde gaan toepassen, zodat raadsleden alleen contact konden zoeken met ambtenaren na tussenkomst van het hoofd van dienst. Dit is in strijd met de inmiddels gegroeide praktijk, reden om de officiële regeling zo te wijzigen dat die aansluit bij wat nu al gebruikelijk is. Wel zal de ambtenaar het raadslid vragen eerst te overleggen met het hoofd van dienst als het geven van informatie of advies erg veel tijd gaat kosten.

Participatie GHR in Dirkzwager
Om de verwerking en verspreiding van scheepsinformatie in de Rotterdamse haven te stroomlijnen gaat het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) participeren in de Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwager BV (Dirkzwager) uit Maassluis. De Gemeenteraad heeft ingestemd met de overname door het GHR van een aandelenpakket van 46 procent voor fl. 6,75 miljoen van de familie Dirkzwager. Op dit moment verstrekken beide bedrijven scheepsinformatie; het GHR als havenbeheerder en Dirkzwager als commerciële dienstverlener. Daardoor bestaat onduidelijkheid over de rolverdeling en competenties. Beide bedrijven zien in samenwerking de mogelijkheid de efficiency en effectiviteit van de informatieverspreiding en -verwerking te vergroten in de Rotterdamse haven. Bovendien krijgt het Havenbedrijf via Dirkzwager de mogelijkheid om nautische producten (bijv. SISTER, de databank van gevaarlijke stoffen) commercieel in de internationale markt te zetten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...