Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ziekteverzuim administratieve diensten onderwijs Belgie

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

11-05-2000

Ziekteverzuim in de administratieve diensten van het Gemeenschapsonderwijs

Persbericht

Het Gemeenschapsonderwijs wenst te reageren naar aanleiding van de berichten in de pers over het ziekteverzuim in zijn administratieve diensten dat merkelijk hoger zou zijn dan bij andere Vlaamse administratieve diensten.

Bij de weergave van de cijfers, die wij zelf aan de Vlaamse administratie hebben bezorgd naar aanleiding van een parlementaire vraag van de heer Decaluwé willen wij toch enige duiding geven. Reeds verschillende malen werd de problematiek van het personeelsbestand door de bestuursorganen van het Gemeenschapsonderwijs bij de beleidsinstanties aangekaart in het kader van de herstructurering van de organisatie.

We wijzen er op dat door het controleorganisme Securex de ziektes van de personeelsleden worden gecontroleerd. Hierbij werden er in 1997 slechts 4 dagen als niet verantwoord beschouwd. Analyse van de cijfers leert dat 5,5% van de personeelsleden als langdurig ziek kunnen beschouwd worden. Terwijl 95% van de personeelsleden een ziekteverzuim kent dat niet hoger ligt dan bij andere openbare instellingen.

De oorzaak van dit ziekteverzuim bij een klein deel van het personeel is grotendeels te vinden in de leeftijdspiramide. 52% van het personeelsbestand is meer dan 50 jaar en niet eens 1% is jonger dan 30 jaar. Bij het opstarten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO) werden de ambtenaren voornamelijk geput uit het Gebouwenfonds. Een groot deel hiervan zal binnenkort op pensioen gaan. De personeelsleden die op pensioen gaan kunnen sinds 1995 niet meer vervangen worden, waardoor het werk door de resterende personeelsleden moet worden opgenomen.
Ter illustratie geven wij het voorbeeld van een dienst waar sinds 1997 op een totaal 28 personeelsleden er 8 (28%) op pensioen gegaan zijn. Het werkvolume, dat onder invloed van de hervormingen van het Gemeenschapsonderwijs onder toenemende druk staat, moet over de resterende 20 personeelsleden verdeeld worden. In de rand kan hierbij nog vermeld worden dat van de resterende 20 personeelsleden, er 8 (40%) de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben.

Reeds in 1996 werd een herstructurering in de vorm van een nieuwe personeelsformatie van de centrale diensten van het Gemeenschapsonderwijs door de regering aangekondigd. Hoewel de besprekingen tussen de bestuursorganen van het Gemeenschapsonderwijs en de regering afgerond zijn, is het wachten op de definitieve regeling hieromtrent. Hierbij wordt onder andere een uitstapregeling voorzien voor personeelsleden van boven de 55 jaar. Het uitblijven van deze regeling en de onduidelijkheid over het aantal personeelsleden dat in dienst kan blijven, zorgt sinds 4 jaar voor een onzekere toestand die mede aan de basis ligt van het hoge ziekteverzuim.

Het hoeft geen betoog dat het cumulerend effect van de leeftijdspiramide met relatief oudere personeelsleden die nog niet kunnen uitstappen en een verhoogde werkdruk gecombineerd met een onzekere arbeidssituatie, het ziekteverzuim in de hand werkt.

Eénmaal de besluiten rond de personeelsformatie door de Vlaamse Regering genomen worden en de uitstapregeling voor personeelsleden boven de 55 jaar geregeld wordt, zijn instrumenten beschikbaar die het Gemeenschapsonderwijs in staat stellen om het ziekteverzuim terug te dringen tot het niveau van andere administraties.Opmerkingen of bedenkingen? Mail ze naar (webmaster@argo.be) Laatste wijziging: 18-05-2000


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie