Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Dagelijks Bestuur SNN stelt jaarprogramma vast

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe


DB SNN stelt jaarprogramma vast

Assen, 11 mei 2000
Persberichtnummer 00-014Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft het eerste Kompasjaarprogramma vastgesteld. Het wordt nu voorgelegd aan de provinciale staten in het Noorden. In dit programma voor het jaar 2000 wordt via de deel- programma's: economische kernzones/versterking van de marktsector, stedelijke centra en landelijk gebied op hoofdlijnen aangegeven, waaraan het Kompasgeld kan worden besteed.
Jaarlijks legt het SNN verantwoording af over de besteding van het geld aan het ministerie van Economische Zaken, 'Europa' en aan de drie provinciale staten. Het SNN wil voor 2010 het faseverschil in economische ontwikkeling ten opzichte van de rest van het land hebben weggewerkt.
Om de groei van de noordelijke economie te kunnen vaststellen, worden de cijfers van 1 januari 2000 als uitgangspunt genomen.
Er worden verschillende beleidsindicatoren 'gemeten', zoals: de werkgelegenheid, de werkloosheid, de participatiegraad en de toename van de economische activiteiten in de kernzones. Op deze manier kunnen van jaar tot jaar resultaten worden vastgesteld, die eventueel kunnen leiden tot aanpassing van de programma's.
Ondanks de korte voorbereidingstijd en onduidelijkheid over subsidievoorwaarden van de verschillende geldstromen, is de voorbereiding van een aantal projecten inmiddels gestart.
Door de huidige hoogconjunctuur is de verwachting dat dit jaar 100 hectare terrein voor bedrijven en kantoren in Noord-Nederland wordt uitgegeven. Voor investeringen in bedrijventerreinen is dit jaar 25 miljoen gulden beschikbaar. Dit leidt tot een investeringsimpuls van 115 miljoen gulden. In overleg met het ministerie wordt getracht om de Investeringspremieregeling (IPR) voor 2000 met terugwerkende kracht te laten ingaan. Dit jaar is via de IPR 20 miljoen gulden beschikbaar voor nieuwe bedrijven die zich willen vestigen, wat resulteert in een investeringsimpuls van bijna 120 miljoen gulden. Voor de uitbreiding van bestaande bedrijven is 20 miljoen gulden beschikbaar vanuit deze regeling. Dit leidt tot een investeringsimpuls van 190 miljoen gulden.

In 1999 zijn verschillende branchedoorlichtingen gestart met het oog op (meer) innovatie, technologische vernieuwing, kwaliteitsverbetering en export. Nieuwe doorlichtingen worden gestart in de sectoren transport en logistiek én de bouwnijverheid. In een aantal gemeenten wordt voortvarend gewerkt aan de vernieuwing van stationsgebieden. Het gaat hierbij om de locaties in Assen, Heerenveen en Hoogeveen. Voor 2000 is hiervoor in totaal
27 miljoen gulden beschikbaar.
Samen met andere overheids- en private middelen leidt dat tot een investeringsimpuls rond de stations van bijna 100 miljoen gulden.
In het Friese merengebied wordt voortvarend (verder) gewerkt aan het oplossen van knelpunten in de infrastructuur, het verbeteren van aanlegvoorzieningen en het uitbreiden van toervaartmogelijkheden buiten de concentratiegebieden.

In gebieden waar landbouw en natuur dicht bij elkaar staan (Drents plateau, Gaasterland, het Friese merengebied en in het Westerkwartier, Middag-Humsterland en Westerwolde) worden in 2000 verschillende projecten opgezet. Het gaat met name om het stimuleren van milieucoöperaties, het opzetten van steunpunten voor natuur en landschap en bedrijfsnatuurplannen. Dit jaar wordt een begin gemaakt met projecten voor het vernieuwen van de waterhuishouding. Een betere benutting van het gebiedseigen water, zoals een beter gebruik van de op het Drents plateau ontspringende beken en projecten die de afhankelijkheid van het IJselmeerwater verminderen, voeren de boventoon. Dit jaar nemen de gemeenten Aa en Hunze en Bellingwolde deel aan een project om voorzieningen voor ouderen en jongeren te clusteren en te combineren.

In mei nemen de drie provinciale staten een beslissing over de Noordelijke Innovatie Ondernemers Faciliteit (NIOF). Samenwerkende bedrijven kunnen een bijdrage krijgen voor het opzetten van strategische bedrijfsactiviteiten. De bijdrage wordt hoger als ook wordt samengewerkt met een kennisinstelling. Voor het stimuleren van kleinschalige investeringen in de toeristische sector (KITS) is een nieuwe regeling gemaakt. Het gaat om investeringen voor vestiging, uitbreiding en kwaliteitsverbetering. De verwachting is dat dit jaar via deze regeling voor 25 miljoen gulden wordt geïnvesteerd in Noord-Nederland.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie