Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW inzake trajectnota's Vera en Sloelijn

Datum nieuwsfeit: 12-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenW inzake trajectnotas vera en sloelijn
Gemaakt: 18-5-2000 tijd: 14:42


2


26828 Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2000-2004
nr. 43 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 12 mei 2000

In de afgelopen maanden zijn planstudies uitgevoerd voor de goederenspoorverbinding Roosendaal-Antwerpen (VERA) en voor de Sloelijn (de spoorlijn naar het havengebied Vlissingen-oost). Volgens de planning zouden de Trajectnota's/MER voor beide projecten medio mei
2000 ter visie gelegd worden. Ik kan u hierbij meedelen dat deze ter visie legging voor beide projecten wordt opgeschort. De reden hiervoor is dat ik u eerst de door u gewenste en door mij toegezegde infravisie railgoederenvervoer wil toezenden, voordat er wederom Trajectnota's voor railgoedereninfraprojecten ter visie worden gelegd.
Van de extra tijd die nu voor de genoemde projecten beschikbaar komt, wordt voor wat betreft VERA gebruik gemaakt om nog een paar aanpassingen aan de Trajectnota door te voeren die in het recent gehouden bestuurlijk overleg naar voren werden gebracht.

Voor de Sloelijn is de realisatie van de Westerschelde Containerterminal (WCT) van groot belang. Het aantal verwachte goederentreinen op deze lijn zal bij realisatie van de WCT meer dan verdubbelen ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Het opschorten van de ter visie legging van de Trajectnota Sloelijn zal worden gebruikt om de precieze effecten op de benodigde infrastructuur te bepalen. Daarnaast zullen de effecten van het toenemende railgoederenvervoer in het aandachtsgebied (dat is de omgeving van de bestaande 'Zeeuwse lijn' in de gemeenten Goes en Kapelle) beter in kaart worden gebracht.

Volgens een voorlopige nieuwe planning zal de Trajectnota/MER VERA na de zomer ter visie gelegd kunnen worden, en de Trajectnota/MER Sloelijn na de jaarwisseling.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie