Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VU&ID (Vlaanderen) wil oplossing dualisering onderwijs

Datum nieuwsfeit: 12-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Nog steeds te weinig onderwijskansen voor kinderen uit arbeidersgezinnen! VU&ID pleit voor oplossing dualisering onderwijs! (12/05/00)

Terecht worden er de laatste tijd vragen gesteld bij de huidige onderwijskansen van kinderen van laaggeschoolden. In het kader van het democratiseringsproces van het hoger onderwijs moet immers iedereen gelijke kansen krijgen om hieraan te participeren. Op basis van berekeningen in een studie van de KUL, "De evolutie in de sociale herkomst van de studentenpopulatie KU Leuven 1964 - 1995", valt af te leiden dat voor kinderen van de laagstgeschoolden (= ouders die enkel lager onderwijs liepen) de situatie er zelfs op achteruitgaat, zeker in het universitair onderwijs. Daar waar deze kinderen in 1970 viermaal minder kans hadden om aan de universiteit te raken, is dit cijfer in 1990 gestegen tot tien.

Zelf vinden we dit een merkwaardige en verontrustende conclusie om te stellen dat in dertig jaar tijd het democratiseringsproces in het universitair onderwijs erop achteruitgegaan is. Dit zette ons aan om mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams Minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement enkele vragen te stellen. In haar antwoord meldde ze dat onderzoek in haar departement had uitgewezen dat de er wel degelijk sprake is van een ongelijke participatie aan het hoger onderwijs. Maar liefst 50 % van de kinderen uit arbeidersgezinnen beschikken niet over het vereiste diploma om aan het hoger onderwijs te beginnen. Voor kinderen van bedienden en kaderleden is de situatie merkelijk beter en bedraagt dit percentage resp. 15 en 10 %. Uiteraard vertaalt die ongelijkheid bij de toegang zich in de mate van effectieve participatie aan het hoger onderwijs. Bovendien is het zo dat kinderen van arbeiders (tenminste voor dat beperkt deel dat over de mogelijkheden en diplomavereisten beschikt) hoofdzakelijk kiezen voor hogeschoolonderwijs van één cyclus, en niet voor de universiteiten.
Het systeem van studiebeurzen biedt maar een zeer beperkte oplossing. We pleiten er dan ook voor dat er een optimalisering komt van het studietoelagenstelsel en de sociale voorzieningen. We beseffen echter dat de sociale ongelijkheid niet start aan de toegangspoorten van het hoger onderwijs. Zo zijn kinderen van laaggeschoolden oververtegenwoordigd in het beroepsonderwijs. Ook deze groep loopt het meeste risico op schoolvertraging.
Ten allen tijde moet een dualisering van het onderwijs, wat zich verder zet in een dualisering van de hele maatschappij, vermeden worden. Hiervoor moeten extra middelen gevonden worden, waardoor zowel financieel als sociaal-cultureel de drempels voor de arbeiderskinderen verlaagd worden. De sleutel tot leniging van de verhoogde vraag naar onderwijsmiddelen zit vervat in de COSTA, met als deadline eind 2001. Dan moet Vlaanderen beschikken over fiscale autonomie ! De onderwijsfinanciering kan niet eeuwig afhankelijk blijven van federaal doorgestorte dotaties !

Auteur:
VU&ID-fractie Vlaams parlement
Dirk De Cock, Vlaams parlemenstlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Peter Buysrogge
Telefoon: 02/552.93.14
Fax: 02/552.93.63
E-post: (Peter.Buysrogge@vlaamsparlement.be)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie