Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Administratieve lasten verminderd

Datum nieuwsfeit: 12-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ernst & Young

Belastingadviseurs
Administratieve lasten verminderd

Breng meer eenheid in de heffingssystematiek voor premieloon en fiscaal loon. Neem de grondslag van het uitkeringsloon in beginsel als uitgangspunt voor zowel het premieloon als het fiscaal loon. Vereenvoudig de grondslag uitkeringsloon-premieloon-fiscaal loon zo veel mogelijk, en orden de loonbestanddelen helder die uitsluitend tot de grondslag fiscaal loon behoren en niet tot de grondslag uitkeringsloon-premieloon-fiscaal loon.

De werkgroep Loonbegrip heeft op 18 april jl. een rapport uitgebracht genaamd Het loont de moeite; eenheid en eenvoud in de loonbegrippen waarin al deze doelstellingen zijn uitgewerkt. De hoofddoelstelling is de administratieve lasten van de werkgever te verminderen.

Reden dat de administratieve lasten tamelijk zwaar zijn, is met name gelegen in het feit dat het uitkeringsloon, het premieloon voor de heffing van premies werknemersverzekeringen en het fiscale loon voor de heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen niet parallel lopen. Indien in deze begrippen meer eenheid wordt gebracht, wordt de salarisadministratie volgens de werkgroep aanmerkelijk vereenvoudigd. Bovendien wordt het loonstrookje voor de werknemer hierdoor begrijpelijker.

In het rapport worden een groot aantal maatregelen aangegeven die aan de vereenvoudiging kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld worden genoemd: vereenvoudigen van de dagloonregels, het uniformeren van de begrippen, het afschaffen van de franchise voor de premies die zijn verschuldigd ingevolgde de Werkloosheidswet en het uniformeren van de momenten waarop afdracht plaats moet vinden.

De daadwerkelijke implementatie van de voorstellen zal gefaseerd plaats moeten vinden en zal zorgvuldig opgezet moeten worden. Naar verwachting zal het een en ander de nodige tijd gaan vergen. Vooralsnog zal afgewacht moeten worden wat en wanneer het een en ander zal worden gewijzigd. De leden van de Adviesgroep Loonbelasting en Sociale verzekering houden u graag op de hoogte.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie