Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over kwestie Arduin

Datum nieuwsfeit: 12-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over kwestie arduin

Gemaakt: 16-5-2000 tijd: 14:55

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


12 mei 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Kant (SP) over de kwestie Arduin (2990010430).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart


3

Antwoorden op kamervragen van Kant over de kwestie de kwestie Arduin.

(2990010430)


1

Heeft u kennis genomen van de uitkomsten van de commissie van Vertrouwen inzake de locatie Den Berg van stichting Arduin, het opzeggen van het vertrouwen in de Raad van Bestuur door NU'91 en de vakbonden? Bent u bereid uw medewerking te verlenen aan het aanzoeken van een bemiddelaar? Persbericht NU'91, 20 april 2000. Persbericht stichting Arduin, 21 april 2000.

Antwoord

Op 20 april 2000 ben ik schriftelijk geïnformeerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Arduin over de ontstane impasse.

Daaraan vooraf ging een telefonisch contact met dezelfde voorzitter waarin ik mij desgevraagd bereid heb verklaard mijn medewerking aan een bemiddeling te verlenen.

Het desbetreffende rapport van de commissie van Vertrouwen is mij niet aangeboden.


2

Bent u van plan in overleg te treden met de huidige bemiddelaar, de heer Lonink, over diens visie op de kwestie Arduin? Welke mogelijkheden hij ziet om te komen tot een oplossing?

Antwoord

Inmiddels heb ik een bemiddelaar aangezocht, niet zijnde de heer Lonink.

De bemiddelaar is door partijen geaccepteerd en hij heeft de opdracht aanvaard. Het is aan de bemiddelaar om ook de heer Lonink te horen over diens visie op de situatie.


3

Bent u van mening dat de uikomsten van het rapport van de vertrouwenscommissie zeer ernstig zijn en niet terzijde gelegd kunnen worden?

Antwoord

Zoals gezegd, zie antwoord 1, draag ik geen kennis van de inhoud van het rapport van de vertrouwenscommissie.

Dat de situatie ter plekke ernstig genomen dient te worden is mij evenwel duidelijk.


4

Erkent u dat de eisen van NU'91 en de vakbonden om te komen tot een status aparte die voldoet aan bepaalde voorwaarden aansluit bij de conclusies en het advies van de commissie van Vertrouwen en dat deze laatste van mening is dat, indien hiervan wordt afgeweken, een effectieve oplossing voor Den Berg illusoir is?

Antwoord

Ik verwacht dat de aangezochte bemiddelaar met conclusies en aanbevelingen komt die tevens een antwoord op deze vraag inhouden. Het ligt in de aard van de bemiddeling dat ik daar op voorhand geen uitspraken over doe.


5

Bent u van mening dat nu snel gekomen moet worden tot een oplossing daar de aanhoudende problemen ten koste van de kwaliteit van zorg dreigen te gaan? Zo ja, erkent u dat hiervoor de betrokkenheid van zowel vakbonden, ouders als personeel noodzakelijk is en kunt u garanderen dat deze betrokkenheid er komt?

Antwoord

De continuïteit en de kwaliteit van zorg zijn voor mij de primaire reden geweest om snel te reageren op de brief van 20 april 2000 van Arduin. Uiteraard is bij de bemiddeling de betrokkenheid van alle partijen in het geding. Dat is ook met zoveel woorden, in een overleg tussen het ministerie, de bonden en de Raad van Toezicht van Arduin neergelegd in de in dat overleg geformuleerde, en door partijen geaccepteerde, opdracht aan de bemiddelaar.


6

Op welke manier worden de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht samengesteld? Hebben vakbonden, personeel of ouders hier invloed op? Zo nee, zou dat niet beter zijn? Bent u dan bereid hier verandering in te brengen?

Antwoord

Een stichting als de stichting Arduin heeft op grond van artikel 3 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen onder meer de plicht te voorzien in het vragen van advies aan cliënten of cliëntenraad inzake wijzigingen in de organisatie of bij de benoeming van personen die zeggenschap krijgen over de leiding.

Daarnaast bestaat op grond van artikel 7 van die wet de plicht tot het hebben van een statutaire regeling waarmee cliënten invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van het bestuur (Raad van Toezicht) .

Voorts verzet niets zich er tegen als in de statuten van een stichting soortgelijke bepalingen over werknemers worden opgenomen.

Ten slotte wijs ik op de bepalingen van de Wet op de Ondernemingsraden die voorzien in situaties van overleg en het recht van advies voor werknemers via de ondernemingsraad.

Wat de Raad van Bestuur betreft, het is, binnen het budget, bij een stichting als Arduin uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht hoe de Raad van Bestuur kwalitatief en kwantitatief wordt samengesteld.

Ik zie geen aanleiding hierin verandering te brengen.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie