Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen over buitenlandse militairen NL commando

Datum nieuwsfeit: 12-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie
Kamervragen en antwoorden


Buitenlandse militairen onder Nederlands commando

12-05-2000

Onderwerp
Antwoorden op vragen van het Tweede-Kamerlid Van Bommel over buitenlandse militairen onder Nederlands commando
Vraag 1
Heeft u een overeenkomst gesloten met de Roemeense overheid, waardoor er 50 Roemeense soldaten onder Nederlands commando in Bosnië zullen gaan dienen?
Antwoord
Ja. Op 18 april heb ik samen met de Roemeense minister van Defensie een gemeenschappelijke verklaring ondertekend, waarin wij hebben afgesproken dat een Roemeense militaire eenheid in het Nederlandse Sfor-contingent zal worden opgenomen.
Een dergelijke vorm van samenwerking is niet nieuw. In Kosovo en Bosnië staan Bulgaarse genisten onder Nederlands bevel. Hiervan is de Kamer op 16 december 1996 per brief op de hoogte gesteld.
Vraag 2
Op welke wijze zal de Kamer betrokken worden bij de besluitvorming rond het onder Nederlands commando brengen van buitenlandse militairen?
Antwoord
De Kamer zal per brief worden geïnformeerd over de samenwerking.
Vraag 3
Kunt u aangeven waarover u verder exact gesproken heeft het uw Roemeense college?
Heeft u toezeggingen gedaan met betrekking tot het toekomstig lidmaatschap van de NAVO?
Antwoord
Behalve over de deelneming van Roemeense militairen aan het Nederlandse contingent in Sfor heb ik met mijn Roemeense collega gesproken over de bilaterale samenwerking, de situatie op de Balkan, het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) en de uitbreiding van de Navo. Wat het mogelijke Roemeense lidmaatschap van de Navo betreft, heb ik aangegeven dat Roemenië zelf de nodige inspanningen moet leveren, bijvoorbeeld op het terrein van herstructurering van de strijdkrachten. Daarnaast heb ik erop gewezen dat ook de internationale context van invloed zal zijn op de volgende uitbreidingsronde van de Navo.

Vraag 4
Welke financiële consequenties zijn er verbonden aan het onder Nederlands commando komen van deze Roemeense militairen? Antwoord
Voor een eenheid van vijftig personen worden de additionele uitgaven op jaarbasis geraamd op fl. 0,2 miljoen voor opleidingen en fl. 0,5 miljoen voor transport van Roemenië naar Nederland voor de noodzakelijke opleiding en naar het operatiegebied.
Vraag 5
Wat is er geregeld met betrekking tot verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de veiligheid van deze militairen? Antwoord
Aangezien de Roemeense militairen deel uitmaken van Sfor zullen alle bepalingen inzake veiligheid die op Sfor-eenheden van toepassing zijn, waaronder uiteraard de Nederlandse, ook gelden voor de Roemeense militairen. Voor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de veiligheid van deze militairen behoeven derhalve geen aanvullende regelingen te worden getroffen.

Vraag 6
Is het uw voornemen om nog meer buitenlandse militairen onder Nederlands commando te laten dienen? Zet Nederland met deze ontwikkeling een stap in de richting van een krijgsmacht met vreemdelingen in dienst? Is het uw voornemen hierbij vooral samen te werken met kandidaat NAVO-lidstaten?
Antwoord
In Navo-verband worden in het kader van samenwerking binnen het Partnerschap voor Vrede al enkele jaren kleine contingenten van Partnerlanden ingebed in grotere Sfor-eenheden van Navo-lidstaten. Omdat veel Partnerlanden de financiële en materiële middelen voor een zelfstandige bijdrage ontberen, maar wél specifieke deskundigheid, zoals genie- en constructieperso-neel, beschikbaar hebben die bij Navo-lidstaten soms schaars is, wordt de samenwerking op praktische wijze ingevuld: de Navo-lidstaten maken een bijdrage van de Partnerlanden aan de operatie mogelijk, terwijl de Partnerlanden een bijdrage leveren aan het voortzettingsvermogen van de operatie. Ook maakt de samenwerking Partnerlanden vertrouwd met internationale militaire samenwerking en met de bestaande Navo-procedures. Een Bulgaars genie-peloton maakt daarom al ruim twee jaar deel uit van de Nederlandse contingenten in Sfor en Kfor. De inbedding van een Roemeense ondersteuningseenheid in het Nederlandse Sfor-contingent sluit hierbij aan. Uitbreiding van deze vorm van samenwerking met Partnerlanden sluit ik niet uit. De betrokken militairen zijn overigens niet in dienst bij de Nederlandse krijgsmacht: beide contingenten staan slechts onder operationeel bevel van de Nederlandse commandant. De Bulgaarse en Roemeense autoriteiten behouden eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van de betrokken militairen.

Vraag 7
Wat is de reactie van uw Russische collega op deze nieuwe overeenkomst?
Antwoord
Over een reactie van de Russische minister van Defensie op deze overeenkomst is mij niets bekend.

Vraag 8
Probeert u op deze wijze het Nederlandse wervingsprobleem van nieuwe militairen te verlichten?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 6.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie