Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie Utrecht: verzelfstandiging overheidsorganisaties

Datum nieuwsfeit: 12-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit van Utrecht


8 mei 2000
Verzelfstandiging van overheidsorganisaties vooral een politieke keuze

Bij de keuze van politici om overheidsorganisaties te verzelfstandigen lijken zij vooral een trend te volgen. Economische omstandigheden noch de politieke kleur zijn bij deze keuze van doorslaggevend belang. Daarnaast leidt verzelfstandiging meestal niet tot een meer efficiënte en effectieve uitvoering van beleid. Volgens drs. Sandra van Thiel is het waarschijnlijk belangrijker voor politici om mee te doen aan deze 'hype' dan of verzelfstandiging daadwerkelijk tot verbetering in de beleidsuitvoering leidt. Van Thiel promoveert op 12 mei aan de faculteit Sociale wetenschappen.

Met name sinds de jaren '80 is het aantal verzelfstandigingen van overheidsorganisaties explosief toegenomen. Verondersteld werd dat dit zou leiden tot betere prestaties. Evaluaties en wetenschappelijk onderzoek laten echter zien dat deze verwachtingen tot nu toe niet zijn uitgekomen. Soms wordt wel op onderdelen vooruitgang geboekt. De Utrechtse promovenda vond eveneens geen directe en volledige verbetering. Dit wijst er volgens haar op dat de voordelen van verzelfstandiging meer van politiek dan van economisch belang zijn.

In haar onderzoek probeerde Van Thiel een verklaring te vinden voor de voorkeur die politici lijken te hebben voor het geven van meer bedrijfsmatige vrijheden aan uitvoeringsorganisaties in de publieke sector. Zij heeft daarvoor niet gekeken naar de motieven die politici zelf noemen, maar heeft een theoretisch model geconstrueerd dat voorspelt onder welke omstandigheden politici voor verzelfstandiging zullen kiezen. Het blijkt dat typische overheidstaken vaak worden verzelfstandigd. Dat betekent dat de meeste verzelfstandigde organisaties niet echt in de markt werken, maar nog steeds in de publieke sector opereren en vaak monopolist zijn.

Bovendien heeft de toename in verzelfstandiging niet geleid tot een substantiële vermindering van de omvang van de overheid. Dit komt onder meer doordat de meeste organisaties nog steeds worden betaald uit de publieke middelen. Van Thiel onderzocht de oorzaken en gevolgen van verzelfstandiging aan de hand van het groeiend aantal zelfstandige bestuursorganen (zbo's) in Nederland tussen 1950 en 1993. Voorbeelden van zbo's zijn onder meer de universiteiten, politie-regio's, kamers van koophandel, de Dienst Omroepbijdragen, Informatie Beheer Groep en de raden voor de rechtsbijstand.

Op dit moment zijn er zo'n 600 zbo's in Nederland. De zbo's, waarin meer mensen werkzaam zijn dan in de gehele rijksdienst, besteden ruim eenvijfde van de rijksbegroting. Momenteel buigt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich over het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel voor een Kaderwet voor zbo's. Het initiatief voor dit wetsvoorstel werd genomen na een zeer kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer in 1995. In dat rapport werd met name de 'wildgroei' aan regelingen bekritiseerd over de verantwoording die zbo's over hun prestaties af (moeten) leggen. Naar aanleiding van de discussie die ontstond na publicatie van dat rapport, lopen er op alle ministeries momenteel tal van projecten om de regelgeving rond zbo's te verbeteren en meer duidelijkheid te krijgen over de relatie tussen de ministeries en de zbo's. Uiteindelijk moet dit leiden tot één uniforme wet voor alle zbo's.

Vrijdag 12 mei, 12.45 uur
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promotie:'Quangocratization: trends, causes and consequences' Mw.drs. S. van Thiel, faculteit Sociale Wetenschappen
Voorlichter Johan Vlasblom

(030) 253 4073 of 253 3492

Home UU Uw reactie Find

Laatst gewijzigd: 08 mei, 2000
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: (UUmedia@csc.usc.uu.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie