Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen CDA over vrijwilligers terminale zorg

Datum nieuwsfeit: 12-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA


CDA wil ondersteuning vrijwilligers terminale zorg (120500)

(beiden CDA) aan de minister van VWS


1. Is het u bekend dat in zgn. Bijna Thuis Huizen door vrijwilligers een essentiële rol wordt gespeeld in de zorg voor terminale patiënten?
2. Is het u tevens bekend dat de inzet van deze vrijwilligers, hun begeleiding en de zorg voor een goede gang van zaken in het Bijna Thuis Huis plaatsvindt door een professionele coördinator?
3. Kan worden bevestigd dat met name nieuwe Bijna Thuis Huizen problemen ondervinden met de uitvoering van de regelingen ter financiering van de in vraag 2- bedoelde coördinator?
4. Bestaat de problematiek hieruit dat voor de CVZ-regeling inzake subsidiëring coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg 2000 onvoldoende middelen beschikbaar zijn en dat de regeling gekoppeld is aan het lidmaatschap van de VTZ, waarvan overigens niet alle vrijwilligersgroepen in de terminale zorg lid van kunnen worden? Waarom kunnen niet alle vrijwilligersgroepen van de VTZ lid worden?
5. Is het bovendien zo dat de ITZ-regeling, die wordt benut voor het dekken van de kosten van de vrijwilligers, inclusief genoemde coördinator, sterk per regio verschilt omdat de bestaande regeling door de verschillende zorgkantoren verschillend wordt geïnterpreteerd?
6. Kunt u zich voorstellen dat bij besturen van een aantal bestaande
c.q. binnenkort startende Bijna Thuis Huizen grote onzekerheid bestaat over de mogelijkheid de functie van coördinator te financieren als gevolg waarvan de continuïteit van deze vorm van hulpverlening aan terminale patiënten en hun familie onder druk staat?
7. Kunt u bevestigen dat u door de Stichting Nederlandse Hospice Beweging middels een brief van 25 april j.l. op de hoogte bent gesteld van dit vraagstuk?

8. Bent u nog steeds van opvatting dat de grote vraag naar terminale thuiszorg voort komt uit de groeiende behoefte bij mensen om in de laatste fase van hun leven thuis verpleging en verzorging te krijgen? 1)

9. Hoe waardeert u in dat licht gezien het werk en de inzet van de zgn. Bijna Thuis Huizen en bent u voorstander van het continueren van hun werkzaamheden? Zo neen, waarom niet?
10. Zal binnen de ondersteuningsstructuur voor de informele zorg 1), zoals u die voorstaat, ook ruimte worden geboden aan meergenoemde Bijna Thuis Huizen? Zo neen, waarom niet en hoe zal dan in deze vorm van hulpverlening waaraan een toenemende behoefte bestaat, worden voorzien?
11. Indien het antwoord op vraag 10- bevestigend luidt, welke concrete maatregelen zult u dan nemen om het werk van de Bijna Thuis Huizen, de bestaande en de nieuw te starten, inclusief het noodzakelijk functioneren van de coördinator, voor de toekomst veilig te stellen? 12. Bent u bereid de Kamer een afschrift te doen toekomen van uw reactie op het schrijven van de Stichting Nederlandse Hospice Beweging
d.d. 25 april j.l.

1) Kamerstukken II, 23235, nr. 68 p. 2 en 8

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie