Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Leraar in opleiding noordelijke regio krijgt betaalde baan

Datum nieuwsfeit: 12-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Rijksuniversiteit Groningen

12 mei 2000

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en het Universitair Centrum voor de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen

P E R S B E R I C H T

11 mei 2000

Primeur in Nederland: Leraar in opleiding noordelijke regio krijgt betaalde baan.

Met ingang van september 2000 staan vrijwel alle studenten van de lerarenopleidingen van het Universitair Centrum voor de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen (UCLO) en het Instituut Onderwijs van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) al tijdens hun opleiding betaald voor de klas. Studenten worden aangesteld in de nieuwe functie Leraar In Opleiding (LIO). RUG en NHL hebben hieromtrent afspraken gemaakt met alle scholen voor voortgezet onderwijs in het Noorden. Het eerste jaar worden 224 studenten, waarvan 144 NHL en 80 UCLO, geplaatst in Friesland, Groningen en Drenthe. De regeling is uniek in Nederland en maakt de lerarenopleiding aanzienlijk aantrekkelijker voor studenten.

Achtergrond van de regeling

Het onderwijs kampt op dit moment met een tekort aan docenten. Tegelijkertijd is het aantal aanmeldingen aan de lerarenopleidingen de laatste jaren gedaald. De NHL en het UCLO doen er alles aan om de aantrekkelijkheid van hun lerarenopleidingen te vergroten. Een van de maatregelen is het creëren van een betaalde stage voor de Leraar in Opleiding.

Hiertoe is een werkgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de RUG, de NHL, scholen voor het voortgezet onderwijs (Reitdiepcollege, Augustinuscollege, Piter Jelles, Bogerman College, Lindecollege) en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). In tri-partite samenwerking is besloten om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de opleidingsplaatsen een nieuwe impuls te geven, ongeacht conjuncturele ontwikkelingen.Immers, een structurele aanpak van een gemeenschappelijk probleem is het meest effectief.

Het model

De werkgroep heeft een opleidingsmodel uitgewerkt waarin werken en leren wordt gecombineerd en waarbij alle studenten in het laatste jaar van de lerarenopleiding, in plaats van een stage, betaald aan de slag kunnen op een school. Studenten worden gedurende een schooljaar aangesteld als LIO voor 0,25 fte, ongeveer 6 tot 8 lesuren per week. De LIO verdient ongeveer ¦ 1000,- netto per maand en houdt zijn studiefinanciering en OV-jaarkaart. De LIO functie wordt opgenomen in de CAO.

In het nieuwe model zijn scholen naast de lerarenopleidingen van de RUG en NHL medeverantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe docenten. De scholen dragen zorg voor de begeleiding van de LIO op de werkplek.

Kern van de regeling

Er is niet voor elk vak een tekort aan docenten. Om toch vacatures te kunnen krijgen voor alle studenten is het zogenaamde 1=2-model ontwikkeld. Het model is niet afhankelijk van subsidies en extra middelen en werkt als volgt: De LIO-functie blijft buiten het zogenaamde GGL-model (Gewogen Gemiddelde Leeftijd) waarmee de bekostiging van de scholen wordt berekend. Het GGL-model is gebaseerd op de gemiddelde leeftijd van docenten op een school. Hoe hoger de gemiddelde leeftijd, hoe meer geld een school per docent krijgt. Door de Lio-student buiten dit model aan te stellen, bespaart een school dus geld. Deze besparing kan oplopen tot zon ¦ 9.000,-. Dit geld wordt vervolgens door de school ingezet voor het aanstellen en betalen van een LIO zonder dat er sprake is van een vacature. Zo kunnen met één vacature twee studenten aan de slag op de school. Omdat de tweede LIO uren overneemt van een docent houdt de school tijd over om de beide LIOs te begeleiden.

Er moeten dus voor tenminste de helft van de LIOs voldoende vacatures zijn om alle studenten aan een baan te helpen. Gelet op de huidige situatie op de arbeidsmarkt is dat nu en in de toekomst geen probleem.

Het is de bedoeling dat, na een aanloopperiode, scholen structureel vacatureruimte reserveren voor Leraren In Opleiding.

Noot voor de pers

Voor meer informatie:

* dr.ir. J.Buitink, Hoofd opleidingen UCLO
+ telefoon (050)363 66 11, fax (050)363 66 14
+ email: (j.buitink@uclo.rug.nl)

* mevr. Wilma van Dijk, adviseur PR & Communicatie NHL
+ telefoon (058) 293 47 29, fax (058) 293 47 19
+ e-mail: (w.van.dijk@fac.nhl.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie