Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet wil duidelijker relatie tussen NS en overheid

Datum nieuwsfeit: 12-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE VENW

www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT: DGP

KABINET WIL DUIDELIJKER RELATIE TUSSEN NS EN OVERHEID

De overheid moet andere bevoegdheden krijgen om invloed te kunnen uitoefenen op de Nederlandse Spoorwegen (NS), met name op het gebied van het personenvervoer zolang en waar er sprake is van een monopolie-positie. De overheidsinvloed moet evenwichtig gestalte krijgen via een combinatie van wetgeving/marktordening, concessies en statuten. Dit staat in een notitie van minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat over de relatie tussen de staat en de NS. Het kabinet is vandaag akkoord gegaan met deze notitie.

Om de relatie tussen overheid en NS te verhelderen, wordt het beheer van de rail-infrastructuur uit de NS geplaatst. De overheid zal concessies definiëren en een publiekrechtelijk kader voor marktordening opstellen. Minimaal twee keer per jaar zullen het bestuur van de NS en de minister van Verkeer en Waterstaat hierover met elkaar overleggen. De statuten van de NS worden aangepast. In de op te stellen prestatiecontracten worden de publieke belangen expliciet weergegeven. De overheid moet zorgen dat ze in staat is te beoordelen of de doelen uit de contracten worden gehaald en wanneer dit niet zo is, de NS daarop afrekenen. De invloed van consumentenorganisaties op de spoorsector wordt versterkt.

De overheid streeft ernaar de positie van het openbaar vervoer te versterken en geeft de NS voldoende basis om op Europese schaal te kunnen meespelen. Daarom krijgt de NS voor tien jaar het vervoer op het hoofdrailnet gegund. De overheid stelt in ruil daarvoor wel eisen aan de diensten van de NS, vastgelegd in een prestatiecontract. Om klant- en marktgericht te kunnen opereren krijgt de NS een grote mate van vrijheid in de bedrijfsvoering.

In 1992 is besloten tot verzelfstandiging van de NS. Dat proces is in gang gezet. Inmiddels is duidelijk dat de NS niet onderhevig is aan de tucht van de markt, maar ook niet aan de tucht van de staat. Dat geeft onduidelijkheid voor beide partijen. In de notitie worden voorstellen gedaan om die onduidelijkheid weg te nemen. In feite wordt gekozen voor een overgangsfase op weg naar volledige verzelfstandiging en (gedeeltelijke) privatisering van de NS. Of volledige privatisering in de toekomst echt mogelijk is en hoe snel dit kan, hangt mede af van de ontwikkelingen in Europa.

Ellen Timmer, 070 - 351 7112


12 mei 00 16:20

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie