Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak partijvoorzitter Van Rij op CDA-Congres

Datum nieuwsfeit: 13-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Toespraak partijvoorzitter Van Rij op CDA-Congres

Speech Partijvoorzitter Mr. M.L.A. van Rij, uitgesproken tijdens CDA-Partijraad/Congres in Sport- en Evenementencomplex Merwestein te Nieuwegein op zaterdag 13 mei 2000

Van harte welkom hier op het Congres van het CDA. Speciaal de vrienden en familieleden van CDA-ers die vandaag zijn meegekomen naar dit bijzondere congres. Ook een bijzonder welkom voor de nieuwe leden. Want ze stromen weer toe tot het CDA. In het eerste kwartaal konden wij al 612 nieuwe CDA-ers verwelkomen, op jaarbasis zijn dat er 2.500. Sommige afdelingen wisten zelfs 20 nieuwe leden te werven. Ga door, het CDA zit in de lift.
Het CDA is dan ook de volkspartij van de 21ste eeuw. Hoe kunt u dat zien? Aan onze leden en kiezers. Maar wij willen er meer. Wij zijn niet bang en steken onze nek uit met nieuwe vormen. Het programma van vandaag is een nieuwe combinatie van inhoud en vorm. De inhoud stond vandaag in de partijraad centraal met de discussies over partij in ontwikkeling en de staatkundige vernieuwing. Een modernisering van de partij van basis tot top en een modernisering van ons staatkundige bestel, daar wil het CDA aan werken de komende jaren. Waarom? Om de democratie vitaal te houden, om de politiek interessant voor burgers te maken. Daar hoort veel maatschappelijk debat bij. De vorm is daarbij belangrijk, daarom een andere opzet: van debattournooi tot liederen componeren (met een knipoog naar het songfestival) , sport en spel van jong tot oud. De inhoud is echter bij christen-democraten heel belangrijk. Als partij van de generaties discussiëren wij het hele jaar door over generatiebeleid aan de hand van de discussienotitie: Ruimte voor elkaar.
Wij kiezen voor het generatiebeleid omdat wij de solidariteit tussen de generaties in stand willen houden. Dit land is groot geworden, omdat jong en oud altijd voor elkaar hebben klaargestaan. De solidariteitsgedachte ligt ten grondslag aan veel wetgeving, kijk naar de volksverzekeringen, maar denk ook aan het draagkrachtbeginsel in de belastingen. Solidariteit ook in de samenleving zelf, het vele onbetaalde of beter gezegd onbetaalbare vrijwilligerswerk (de mantelzorg, het helpen bij de sportvereniging), in families, het naboarschap, het je belangeloos inzetten als opa voor je kleinkind of als het kopje koffie drinken als kleindochter bij je oma. Er voor elkaar zijn door dik en dun, lief en leed delend. Dat goede in onze samenleving willen wij behouden en niet laten wegspoelen door een golf van neo-liberale cultuur van doorgeschoten individualisering, materialisme, consumentisme en het blind najagen van eigen belang. En beste mensen het is vijf voor twaalf, want iedereen dreigt langzaam, zoetjes in slaap gewiegd te worden door de economische voorspoed. Jaap de Hoop Scheffer, onze politieke leider, wees bij de Algemene Beschouwingen al op de publieke armoede en de private rijkdom. Het gaat ons om de kwaliteit van de samenleving. Zonder goed onderwijs, zonder goede zorg, zonder een duurzame economische ontwikkeling komt de solidariteit onder druk, maar die solidariteit komt nog verder onder druk. In 2010 zullen er aanzienlijk meer mensen ouder zijn dan 65 jaar en de ouderen worden ouder (de dubbele vergrijzing) , daarnaast neemt het aantal jongeren af (de ontgroening). Beiden zijn ons lief. Echter hoe kunnen wij de volksverzekeringen als AOW en AWBZ blijven financieren als het aantal gerechtigden toeneemt, terwijl het aantal mensen die het moeten opbrengen kleiner wordt. Juist op een deel van deze groep en dan heb ik het vooral over de 25 tot 40 jarigen ligt een onevenwichtig zware druk.. Het combineren van arbeid, zorg, vrije-tijd en vrijwilligerswerk vraagt veel.. Zie daar de juiste de mix in te vinden. De Amerikanen noemen dat life-balance. Een nieuwe evenwicht waarbij de mens gezond van geest en lichaam moet blijven. Onze typische christen-democratische insteek: sluit aan bij de denk-en-leefwereld van de mensen zelf .

Schrijf niet als overheid voortdurend van bovenaf voor hoe de kinderopvang geregeld moet worden. Laat de mensen het in hoge mate zelf regelen. Geen Vadertje Staat albedil. Ik verwacht veel van uw bijdrage in die discussie. U kunt daarbij een beroep doen op het CDA-bureau en de Tweede Kamerfractie in de personen van Ank Bijleveld, Jan Peter Balkenende en Camiel Eurlings. Laten wij van het jaar van de generaties net zon succes maken als van het jaar van de veiligheid.

Want beste mensen, het lijkt ver weg, maar dat is het niet. Op zijn laatst over precies twee jaar in mei 2002 zullen er weer Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden.. Dan willen wij als CDA-ers weer na twee belabberde Tweede-Kamerverkiezingen weer een goede uitslag kunnen vieren. Via offensieve initiatieven kunnen wij ook nationaal onze relevantie aantonen. Dat wij het kunnen laten de uitslagen bij de gemeenteraads-provinciale en Europese verkiezingen zien. En kijk eens wat een vooruitgang er gemaakt is de laatste twee jaar. Ik noem een aantal initiatieven vanuit de Tweede Kamerfractie: het armoedeplan met Groen Links en FNV en CNV(armoedebestrijding), het kindplan bij de begroting 2000 (familiepolitiek), het eigen WAO-plan, gevolgd door het gezamenlijke plan met de VVD (perspectiefvol sociaal beleid), het initiatief-wetsontwerp preventief fouilleren (preventief veiligheidsbeleid), de introductie van de Balkenende-norm (sociaal en solide) de CDA-bijdrage in het belastingdebat, gericht op de middeninkomens (familiepolitiek), de discussienotitie Zorg op maat (vraag ipv aanbod stimuleren), de notitie Integratiebeleid minderheden (nieuwe buren, nieuwe verantwoordelijkheden), ja zo kan ik nog wel even doorgaan. De partij en alle gelieerde organisaties zitten bepaald ook niet stil: de jaarthemas noemde ik al, maar denk ook aan de gestarte discussies over de ruimtelijke inrichting, het asiel- en migratiebeleid en het initiatief in de schil van de partij: het Centrum voor politiek, religie en zingeving. Achter de schermen is het Wetenschappelijk Instituut met een uiterst ambitieus werkprogramma bezig, ik noem een aantal themas: staatkundige vernieuwing, het zorgstelsel, jeugdbeleid, duurzaamheid. Voorts is er een adviesgroep bezig om de financieel-economische kaders te schetsen voor de periode 2002-2006. Dat advies zal aan de in te stellen programcommissie worden meegegeven. Het Wetenschappelijk Instituut bracht in januari een rapport uit over belastingpolitiek: Herstel van draagkracht. Daarin wordt ook een nieuwe lijn geschetst voor de toekomst: aan de ene kant verdere verlaging van tarieven in de inkomstenbelasting, aan de nadere kant de armoedevallen opvangen door een systeem van aanvullende heffingskortingen. Het denken van het rapport de moeite waarde integreren in een verdere hervorming van het belastingstelsel na 2001. Ook dat is nadenken over de solidariteit in de samenleving. Wij willen de programcommissie zoveel mogelijk bouwstenen meegeven, zodat er een vloeiende lijn loopt van het vorige verkiezingsprogramma naar het nieuwe verkiezingsprogramma. Het CDA zal consequent blijven kiezen voor duurzame investeringen in de kwaliteit van de samenleving. De programcommissie die modern zal opereren. Open, communicatief onder meer gebruikmakend van internet.

Nieuwe leden kunnen straks het verkiezingsprogramma van het CDA mee helpen schrijven via internet. Zo vergroot je de betrokkenheid van burgers en politiek. Dat past prima bij het onderwerp partij in ontwikkeling. Vanochtend is de Partijraad accoord gegaan met een resolutie over dat onderwerp. De komende maanden zal de Commissie Janssen het volgende uitzoeken: het gedifferentieerde lidmaatschap, het one-man-one vote en het systeem van de meervoudige voordrachten bij kandidaatstellingen voor bestuursfuncties, zoals voorzitterschappen.
Het is een proces, wij hebben u daarbij keihard nodig, het is ook een cultuurverandering. Dat kost tijd, maar wel vooruit graag en niet achteruit, ook stilstand is achteruitgang.

Het CDA staat sterk in zijn schoenen. Onze partij Het CDA heeft van alle politieke partijen het minst moeite om volksvertegenwoordigers te vinden. Wij zijn de grootste partij in gemeentelijk en provinciaal Nederland, alsmede in de senaat, vergeet dat niet. Toch zie je ook bij ons het probleem van andere politieke partijen binnensluipen dat het moeilijk wordt om altijd goede kandidaten te vinden. Ongetwijfeld heeft dat te maken met het gemak waar de laatste tijd het beeld van volksvertegenwoordigers op alle niveaus wordt neergezet. Ik moet u zeggen dat begint mij de keel uit te hangen. Te makkelijk wordt van politici gezegd: Zij doen maar, het is een pot nat. Het maakt niet uit of je door de kat of door de hond wordt gebeten. Het zijn zakkenvullers. Met grote afschuw constateer ik soms dat er laatdunkend in het bedrijfsleven over politici wordt gesproken. Ik weet hoe hard sommige volksvertegenwoordigers werken. Een prachtige hondenbaan zei ooit een volksvertegenwoordiger. Het is niet niks wat er van je gevraagd wordt:

betrokken en idealistisch

deskundig en bekwaam

een vlijmscherpe pen

de gave van het woord

bestand tegen het publieke glazenhuis

een ijzeren conditie

veel eelt op de ziel ) en

vooral ook durf en moed

dankbaar en integer

Ik heb veel respect voor die volksvertegenwoordigers van het CDA in de gemeenteraden, in de provinciale staten, in den Haag en in Brussel die zich met hart en ziel vanuit de christen-democratie inzetten voor de toekomst van de Nederlandse en Europese samenleving. Dat geldt net zo goed voor al die vrijwilligers in de partij, in de gemeentelijke afdelingen, provinciaal en landelijk. Het is een deel van ons leven. De critici in de samenleving wentelen zich soms comfortabel in het rond, vetgemest, consumerend met een gevoel dat de bomen tot in de hemel groeien. Het algemeen belang, de publieke zaak verdient meer maatschappelijke waardering, net als de beroepen in de publieke sfeer. Ik doe dan ook een beroep op het VNO/NCW en MKB-Nederland om het voor meer mensen uit het bedrijfsleven mogelijk te maken tijdelijk de publieke zaak te dienen. Ook zouden ondernemers tijdelijk de overstap naar het onderwijs of een ministerie kunnen maken. De schotten moeten weg. . Een ieder, dus ook ondernemend Nederland moet zich goed realiseren dat een niet goed werkende democratie uiteindelijk in het nadeel van Nederland als vestigingsland is. Het lijkt zo zonnig, maar op termijn lopen wij hier tegen een geweldig probleem aan.. Als partij proberen wij voortbordurend op de centrale themas van het verkiezingsprogramma van 1998 in te zetten op veiligheid, generatiebeleid (moderne familiepolitiek), onderwijs, gezondheidszorg. Een veilig en gezond Nederland met een duurzame economische groei waar mensen ruimte hebben voor elkaar. Het CDA zal na de zomer met een nieuwe programcommissie het pad effenen naar de volgende verkiezingen. Wij geloven in de toekomstgerichte boodschap een samenleving waar een ieder telt, waar kwaliteit belangrijk is en waar nieuwe evenwichten gevonden moeten worden. De hoofdpunten van het beleid zouden daarbij kunnen zijn:

het bevorderen van de concurrentiekracht van Nederland in de Europese Unie en de wereld. Aandacht voor Research & Development, ICT en infrastructuur

aandacht voor de kwaliteit van de het onderwijs en de zorg

verbetering van de positie van het gezin en de familie in samenhang met een goed arbeidsmarktbeleid dat kansen biedt voor echte emancipatie

Samen gaan wij stap voor stap op weg naar 2002. Laten wij elkaar daarbij stimuleren, versterken en enthousiasmeren. Ik heb het vaker gezegd: wij hebben ze, de denkers en de doeners, wij zijn echt van het volk, wij zitten van noord tot zuid, van oost tot west, van stad tot dorp, van jong tot oud. Laten wij gezamenlijk werken als partij van de toekomst aan een Nederlandse samenleving waar de solidariteit binnen en tussen generaties overeind blijft. Ik dank u voor uw aandacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...