Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA-resolutie staatkundige vernieuwing

Datum nieuwsfeit: 13-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Resolutie staatkundige vernieuwing
De CDA-Partijraad bijeen in Nieuwegein op 13 mei 2000
A Constateert dat:

1. democratie permanent onderhoud en waar nodig staatkundige vernieuwing vereist;

2. de discussie over staatkundige vernieuwing in de afgelopen periode binnen en buiten het CDA vele nieuwe impulsen heeft gekregen.
B Overweegt dat:

1. het CDA actieve en gemotiveerde mensen nodig heeft die vanuit christen-democratische beginselen een vertegenwoordigende c.q. bestuurlijke functie vervullen, met verantwoordelijkheid voor de inrichting en besturing van de samenleving.

2. dat deze maatschappelijke betrokkenheid en gevoel voor de samenleving samen gaan met een eigen wijze van invulling, van open ogen, duidelijke taal en heldere visies. Daarbij hoort een grote betrokkenheid bij mensen en besluitvorming.

3. de daarbij behorende taakuitoefening moet kunnen plaatsvinden op basis van een heldere taakverdeling, open communicatie met de burgers, duidelijk omschreven verantwoordingsplicht en een scherp geregelde controleerbaarheid.

4. gestreefd moet worden naar een bestuurscultuur waarin een juiste mix van continuïteit en vernieuwing aanwezig is;
C Spreekt uit dat:

1. een meer rechtstreekse relatie tussen kiezer en gekozene bevorderd wordt door de invoering van een gemengd kiesstelsel voor de Tweede Kamerverkiezingen waarbij pluriformiteit en evenredigheid gewaarborgd blijven;

2. zo snel mogelijk stemmen via internet en telefoon mogelijk moet worden gemaakt, waarbij voorop moet blijven staan dat verkiezingen geheim en niet manipuleerbaar zijn.. Ook moet er meer gebruik worden gemaakt van stembureaus op stations en andere plaatsen waar veel publiek komt.

3. de betrokkenheid van burgers bevorderd wordt door de invoering van vormen van interactief bestuur. De volksvertegenwoordiging dient tijdig in dit interactief proces een volwaardige rol te spelen;
4. de Eerste Kamer een eigen waardevolle positie in het Nederlandse constitutionele staatsbestel heeft en de gekozen leden daarvan niet onderworpen zijn aan het Regeerakkoord;

5. het CDA voorstander blijft van handhaving in het algemeen van het huidige stelsel van drie "open" bestuurslagen met autonome en medebewindstaken en bevoegdheden. Binnen dat stelsel past een gematigd duale ontwikkeling, waar het betreft de rollen en verhouding tussen de organen van provincies en gemeenten.

6. bij de herverdeling van bevoegdheden die met verdergaande dualisering samenhangt ervoor gezorgd moet worden dat Provinciale Staten en Gemeenteraad zich duidelijk blijven profileren als hoofd van het provinciaal en gemeentelijk bestuur;

7. de benoeming van een wethouder buiten de Raad mogelijk dient te zijn mits deze persoon voordien op de kieslijst van een van de gekozen partijen heeft gestaan;

8. het passend is om de invloed van de gemeenteraad op de benoeming van burgemeesters te versterken door het invoeren van een openbare enkelvoudige aanbeveling voor kroonbenoeming;

9. de discussie over staatkundige vernieuwing in het CDA moet worden voortgezet.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie