Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Nederland doet te weinig voor haar Brusselse ambtenaren'

Datum nieuwsfeit: 14-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

14 mei 2000

CDA-Afdeling België-Luxemburg

Nederland doet te weinig aan loopbaanbeleid Brusselse ambtenaren

resultaten en aanbevelingen nav enquête onder Nederlandse ambtenaren over aandeel van Nederlandse ambtenaren in de Europese Instellingen

inleiding
Naar aanleiding van het vertrek van Carlo Trojan, het bezoek van Commissievoorzitter Prodi aan minister-president Wim Kok morgen en de daaropvolgende discussie over het aandeel Nederlanders werkzaam bij de Europese instellingen heeft de CDA partijafdeling België-Luxemburg een e-mail enquête gehouden. Aan zo´n 150 leden van de Nederlandse gemeenschap in Brussel en omgeving is gevraagd naar de mening over het Nederlands personeelsbeleid en loopbaanbegeleiding. De respondenten zijn allen werkzaam bij een van de instellingen van de EU, een andere internationale organisatie of bij het internationale bedrijfsleven.
De resultaten van de enquête leiden tot de volgende opmerkingen/aanbevelingen.


1. De aanwerving bij de Europese instellingen gaat via een examen. Dit sluit niet aan bij het Nederlands schoolsysteem waar men na het doctortaalexamen is "afgestudeerd". Een aantal respondenten suggereren een vervolgopleiding die de studenten voorbereidt op het concours.

2. Vanuit Nederland is geen duidelijk overzicht en slechts geringe belangstelling voor de huidige Nederlandse ambtenaren. Er is ook geen effectieve loopbaanbegeleiding. Er is helemaal geen aandacht voor de lagere rangen als B, C en D. Voor de hoogste posten wordt meer gekeken naar nationale ambtenaren die "naar Brussel" willen en niet naar het aanwezige potentieel aan A-ambtenaren reeds werkzaam in Brussel.
De Nederlandse regering doet ook niet of veel te weinig aan scouting onder mensen met internationale ervaring (bijv. opgedaan in VN verband of in internationale bedrijven) en beperkt zich tot het eigen circuit van Haagse ambtenaren.


3. Nederland is niet kieskeurig genoeg bij het invullen van de topfuncties binnen het apparaat. Er is geen doordacht beleid om Nederlanders te plaatsen of voor te stellen bij die directoraten generaal waar Nederland echt belang bij heeft, zoals transport of financiën.


4. Een aantal respondenten geven aan dat het tijdelijk uitzenden van nationale ambtenaren in het Commissieapparaat meer een breuk in de carrière is dan een carriérre sprong. Alhoewel de laatste tijd verbetering optreedt is het nog te vaak zo dat terugkerende ambtenaren een achterstand hebben opgelopen in hun loopbaan in vergelijking met hun collega´s die gewoon op het ministerie zijn blijven zitten. Dit heeft tot gevolg dat de animo voor uitzending niet hoog is en het heeft gevolgen voor de kwaliteit. Enkele respondenten: "Nederland stuurt niet de crème de la crème, maar de middenmoot die eens iets anders wil." "Als te goede ambtenaren naar Brussel worden gestuurd, is Nederland bang dat ze te onafhankelijk worden."
Enkele respondenten geven aan dat het ook mogelijk is voor Commissie-ambtenaren om uitgezonden te worden naar nationale ministeries. Hier maakt Nederland vrijwel geen gebruik van. Juist om de wisselwerking tussen nationale overheid en Europese overheid soepeler te laten verlopen zou wederzijdse uitzending gestimuleerd moeten worden. Het zou ook meer inzicht kunnen geven in Nederlands zienswijze over een aantal dossiers.


5. De meeste Nederlanders werkzaam binnen de Instellingen hebben op eigen kracht via een concours hun positie verkregen. Enkele respondenten hebben aangegeven niet meer te willen dat Nederland zich er mee bemoeit vanwege de amateuristische manier waarop dat gaat.

6. De kabinetten van de Commissarissen zijn traditiegetrouw de hoeders van de loopbaanplanning van ambtenaren van de nationaliteit van de Commissaris. Anders dan bij kabinetten van andere nationaliteiten is dit onderdeel van het informele takenpakket voor het Nederlandse kabinet geen bijzondere prioriteit.


7. Het is ook nuttig te kijken hoe andere landen een loopbaanbeleid van landgenoten trachten te begeleiden.

Engeland heeft bijvoorbeeld een apart programma voor kandidaten voor een concours. Deze worden voorbereid op het examen, krijgen cursussen etc.

Als ze eenmaal een concours hebben gehaald, worden ze voorgesteld aan de al werkzame Engelse ambtenaren binnen de Europese instellingen waarmee hun interne netwerk zeer sterk is en dus de kans op een goede plaatsing binnen de gewenste instelling wordt vergroot.

De Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging, of het Nederlandse Kabinet hebben daarentegen geen idee welke jonge Nederlanders de Instellingen binnen komen. Als Nederland een netwerk wil opbouwen, zou het moeten beginnen aan de basis: de instromende ambtenaar goed opvangen en begeleiden is een diepte-investering.

Bestuur CDA-afdeling België-Luxemburg

Meer informatie:
Adriaan Bastiaansen, secretaris
kantoortijden: tel. 02-556 25 85
prive: tel: 02-64854245

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie