Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech Netelenbos bij ingebruikname terminal Rail Center

Datum nieuwsfeit: 15-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MINVENW

15 mei 2000

Toespraken

13.47

Speech van de minister van Verkeer en Waterstaat, T. Netelenbos, bij de officiële ingebruikname van de uitgebreide terminal van Rail Service Center Rotterdam, in Rotterdam op maandag 15 mei 2000 om 10.30 uur.

(Alleen de uitgesproken tekst geldt)

Dames en heren,

In 1994 verrichtte mijn voorgangster de officiële openingshandeling van de terminal van het Rail Service Center Rotterdam. Dat jaar werden in totaal 250-duizend intermodale eenheden van en naar Rotterdam vervoerd.

In 1999 was dit aantal gestegen tot 500-duizend eenheden. Een verdubbeling dus van de intermodale overslag in zes jaar tijd.

Deze enorme stijging is mede te danken aan het Rail Service Centrum Rotterdam.

Het RSC speelt een cruciale rol in het zogenaamde shuttle-concept, waarbij treinen van het ene punt naar het andere rijden met een vaste frequentie. Het fungeert in dat concept als op- en afstapterminal voor de shuttles naar en van de Maasvlakte.

Het concept van shuttletreinen was in 1994 relatief nieuw en moest zich nog bewijzen. Zes jaar later blijkt de vervoersmarkt zeer tevreden over de efficiency, de service en de neutraliteit van het RSC Rotterdam.

Dit vertrouwen is natuurlijk bevorderlijk voor de groei van het intermodale spoorvervoer. Inmiddels wordt vanuit Rotterdam dan ook een netwerk van shuttleverbindingen onderhouden. Een groot deel van de Europese markt en vele bestemmingen in Nederland worden zo aangedaan.

De snelle groei van de overslag maakte al snel na de opening uitbreiding van de capaciteit van de terminal noodzakelijk. De nu gerealiseerde uitbreiding maakt dat het RSC weer een tijdje kan doorgroeien. Dat is belangrijk, want op het moment maakt de te krappe capaciteit voor het rail-goederenvervoer het moeilijk om de bestaande groei van het spoorvervoer vast te houden.

Via de Havenspoorlijn, die parallel aan het RSC loopt, is het Center verbonden met het verdere spoorwegnetwerk en de achterlandverbindingen in Nederland en Europa. De Betuweroute zal die band met Europa alleen maar verbeteren en sterker maken. Daarnaast zal zij een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het capaciteitsprobleem.

Langs het hele geplande tracé begint de Betuweroute realiteit te worden.

In het havengebied zijn de projecten rond de Havenspoorlijn voor het grootste deel afgerond of bijna afgerond. En op verschillende plekken vanaf de Maasvlakte tot Kijfhoek is de railinfrastructuur aangepakt, door het aanleggen of uitbreiden van emplacementen en het verdubbelen en electrificeren van de Havenspoorlijn.

Verder is de Dintelhavenspoorbrug klaar en is voor de Botlektunnel de eerste buis geboord. Er is een pilot gestart met het gebruik van 25 Kilovolt, en tenslotte: aan het traject tussen Kijfhoek en Zevenaar wordt volop gewerkt.

Richting zeezijde is het RSC Rotterdam via de Havenspoorlijn verbonden met de ECT-terminal op de Maasvlakte. Ook deze railterminal groeit uit zijn jasje, en er wordt een nieuwe terminal aangelegd om de overslagcapaciteit aanzienlijk te vergroten. De verwachting is dat volgende maand ook deze nieuwe terminal in bedrijf kan worden genomen.

Hiermee kan de steeds groter wordende stroom containers die wordt overgeslagen in Rotterdam, nóg beter worden verwerkt.

Van deze lading wordt wel gezegd, dat het allemaal doorvoer is. Dit is echter vooral een kwestie van perspectief. Ten eerste is een groot deel van de goederen bestemd voor de interne markt in Rijnmond en voor het Nederlandse achterland. Ten tweede is praktisch alle overige lading bestemd voor de interne Europese markt, waarbij juist onze buurlanden Duitsland en België de belangrijkste klanten zijn. De sterke markt in het Duitse Ruhrgebied kan het meest efficiënt via Rotterdam worden bediend met gebruik van gecombineerd vervoer.

Multimodale centra als het RSC zijn belangrijke schakels in de internationale transportketen, omdat ze bestemmingsverkeer en doorvoer op efficiënte wijze per binnenvaart, spoor en short sea accommoderen. Bovendien verzorgen zij het landzijdige transport op milieuvriendelijke wijze. Kortom, de in Rotterdam door schaalgrootte opgebouwde dikke transportstromen maken milieuvriendelijker, intermodaler en goedkoper vervoer mogelijk, dan met dunnere stromen ooit haalbaar zal zijn.

Zou je de huidige Rotterdamse stromen willen verleggen naar andere havens in noordwest-Europa, dan is het nog maar de vraag of het transport daar wel op eenzelfde efficiënte manier zou kunnen worden afgewikkeld. Een en ander nog afgezien van de vragen of men elders wel de logistieke capaciteit heeft om de grootschalige doorvoer van bulkgoederen van Rotterdam over te nemen, en of de rijksoverheid wel de competentie bezit om zo ingrijpend in de markt te interveniëren.

Iedereen die de doorvoerfunctie van Nederland in Europa ter discussie stelt, moet zich tenslotte ook afvragen wat er zou gebeuren als er geen doorvoer meer zou worden toegelaten door bijvoorbeeld Duitsland. Het antwoord is duidelijk: dat zou desastreus zijn voor de Europese en Nederlandse samenleving.

Ik ben wel degelijk voorstander van selectiviteit van transportstromen. Zo wordt in EU-verband gewerkt aan een witboek over doorberekening van interne en externe kosten in de transportsector. Wanneer op die wijze alle maatschappelijke kosten van transport worden doorberekend, kan de markt besluiten om de verhouding tussen bestemmingsverkeer en doorvoer in het landzijdige na-transport anders in te richten. Dit valt echter buiten mijn competentie en dat kan en wil ik dus nooit afdwingen.

De Nederlandse overheid kan niet in Rotterdam politieagentje gaan spelen en de container met bestemming Rijnmond wel doorlaten en de volgende container op hetzelfde schip met als eindpunt het Ruhrgebied, tegenhouden.

In Europees verband wordt samen met de verkeersministers uit de andere EU-lidstaten

gewerkt aan liberalisering van het goederenvervoer per spoor. Het afgelopen jaar is onder het Finse voorzitterschap veel vooruitgang geboekt op dit terrein. Maar er is nog veel werk te doen.

Tijdens het Franse voorzitterschap zullen de conclusies van de Transportraad uit oktober 1999 over de nieuwe dynamiek van de Europese spoorwegen verder worden uitgewerkt. Met name het gegarandeerde recht van toegang voor internationale goederendiensten is hierin van groot belang.

Verder wordt verwacht dat de Europese Commissie een voorstel zal presenteren over de interoperabiliteit voor het conventionele Trans Europese spoorvervoer.

Er worden grote inspanningen gedaan om het goederenvervoer per spoor tot een succes te maken. Het nieuwe bedrijf Railion, een fusie van NS Cargo en DB Cargo, zal een belangrijke impuls geven aan het intermodale spoorvervoer en zal er met name aan bijdragen dat het spoorvervoer tussen Rotterdam en het Duitse achterland beter verloopt.

In Nederland is één van de onderdelen van het spoorbeleid het bevorderen van concurrentie in het goederenvervoer per spoor. Vanaf het RSC kan het resultaat van dit beleid, gecombineerd met ondernemerschap uit de markt, worden aanschouwd.

Op regelmatige tijden zullen er andersoortige en anders gekleurde locomotieven voorbij rijden, met als het goed is een lange rij beladen wagons er achteraan. Dit zijn treinen van de nieuwe spoorbedrijven Shortlines en ACTS, die dagelijkse verbindingen zullen onderhouden richting de inlandterminals in Veendam, Born en Keulen. Naast Railion zullen deze bedrijven een niet onaanzienlijk deel van het intermodale spoorvervoer verzorgen.

ACTS en Shortlines zullen er bijna alles aan doen om een groter marktaandeel te verwerven. Hun aanwezigheid moet ook een prikkel zijn voor bijna-monopolist Railion om de prijs/kwaliteitverhouding van haar product te verbeteren. En dat moet op zijn beurt weer leiden tot een groter aandeel van het spoor in het totale goederenvervoer.

Ook de binnenvaart, tenslotte, levert een grote bijdrage aan het intermodaal vervoer.

Een stijgend gedeelte van de containers vanuit Rotterdam wordt per spoor en binnenvaart vervoerd. Deze verschuiving, een betere modal split, draagt belangrijk bij aan het bereikbaar houden van de Rotterdamse haven.

Vanaf de Maasvlakte, bijvoorbeeld, wordt momenteel 47 procent van de containers over de weg vervoerd, 18 procent over het spoor en 35 procent via de binnenvaart. Minder dan de helft gaat dus nog maar over de weg.

Er wordt weleens beweerd dat Antwerpen het wat spoor betreft beter doet. Maar in Antwerpen gaat van het containervervoer 62 procent over de weg, 36 procent via de binnenvaart en maar 2 procent via het spoor. Rotterdam doet het op dit gebied dus aanmerkelijk beter dan Antwerpen.

Al deze ontwikkelingen in de markt passen in het beleid om intermodaal vervoer te bevorderen, met als uiteindelijk doel het hele vervoerssysteem efficiënter te maken.

Met dit doel in het achterhoofd is het noodzakelijk om een aanzienlijk deel van de lading van en naar Rotterdam via het spoor af te wikkelen. Anders zou het transportsysteem volledig vastlopen door congestie op de wegen.

Dames en heren,

Al snel na de ingebruikname van de eerste RSC-terminal in 1994 bleek de behoefte aan grotere capaciteit. Samen met een kwalitatieve verbetering van het spoornetwerk maakt die dat het RSC nog beter kan presteren en haar rol nog beter kan vervullen.

Dat is in ieders belang, want een efficiënt functionerende Mainport Rotterdam is van levensbelang voor de Nederlandse economie, en voor het veiligstellen en verder uitbouwen van onze positie als sleutelfiguur in het internationale goederentransport van bestemmingsverkeer èn doorvoer.

Om die reden is mijn ministerie van zins een stevige financiële bijdrage te leveren aan de uitbreiding van zowel het RSC Rotterdam als het RSC Maasvlakte.

Verder heeft de Nederlandse regering een subsidieregeling voor openbare inlandterminals ingediend bij de Europese Commissie. Deze regeling is bedoeld om ondernemers die van plan zijn een binnenvaart- of spoorterminal te starten, financieel te ondersteunen. Over beide zaken moet de Commissie zich nog buigen.

In afwachting daarvan spreek ik de hoop op een stevige groei van het spoorverkeer uit en wens ik het RSC Rotterdam vast veel succes met zijn intermodale activiteiten.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...