Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Liberalisering energiemarkt gevolgen voor energievoorziening

Datum nieuwsfeit: 15-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Liberalisering energiemarkt heeft gevolgen voor toekomst Nederlandse energievoorziening

Petten, 15 mei 2000

Nederland zal over enkele jaren, in plaats van te importeren, een exporteur worden van elektriciteit. Energiedistributiebedrijven krijgen concurrentie van detailhandelaren van buiten de energiemarkt. De Nederlandse consument is gebaat bij privatisering van de energiebedrijven, maar de liberalisering van de Nederlandse energiesector zal weinig effect hebben op de energieprijzen voor de kleinverbruiker. Dit zijn enkele verwachtingen die staan in de nieuwe publicatie 'Energie Markt Trends 2000' van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Door de afdeling Beleidsstudies van ECN is een publicatie samengesteld over de ontwikkelingen in de Nederlandse energievoorziening als gevolg van de liberalisering van de energiesector. De invloed die de Nederlandse overheid tot voor kort had op de beslissingen over de energievoorziening is met invoering van de liberaliseringswetgeving verdwenen. Het zijn nu de marktpartijen, waaronder bedrijven uit het buitenland, die in belangrijke mate de toekomst van de Nederlandse energievoorziening bepalen. Daarmee is niet gezegd dat er al een helder beeld bestaat over de toekomstige energievoorziening. Integendeel, de vrije markt brengt een groot aantal onzekerheden met zich mee waardoor onduidelijkheid bestaat over de richting waarin de energiesector zich in de nabije toekomst ontwikkelt.

Energie Markt Trends is de derde publicatie van ECN dat informatie geeft over de ontwikkelingen in de Nederlandse energiemarkt. Sinds 1993 wordt door ECN het Energie Verslag Nederland uitgebracht, een jaarlijks overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen op energiegebied in Nederland. Daarnaast worden elke vijf jaar scenario's opgesteld, de Nationale Energie Verkennningen, waarin een toekomstverwachting wordt gegeven van de Nederlandse energievoorziening op de langere termijn.

Naast feitelijke informatie over huidige ontwikkelingen in de energiemarkt, worden in Energie Markt Trends een aantal ontwikkelingen geanalyseerd. Daar uit blijkt dat op termijn een meer export georiënteerde Nederlandse elektriciteitsproductie kan ontstaan, onder meer door de duidelijke Nederlandse regelgeving over toegang tot het elektriciteitsnet, een relatief gunstige brandstofvoorziening en privatisering van de elektriciteitsproductie-bedrijven. Verwacht wordt dat op de Nederlandse energiemarkt nieuwe verkoopkanalen zullen ontstaan voor energie, waarbij bedrijven met marktetingexpertise en goede naamsbekendheid op de consumentenmarkt het zullen opnemen tegen de huidige energiedistributiebedrijven. De consument zal uiteindelijk wel profiteren van meer service, maar in mindere mate van lagere energieprijzen. Naast nettarieven, die niet onder invloed van marktwerking tot stand komen, worden de energieprijzen voor kleinverbruikers vanaf 2001 voor de helft bepaald door overheidsheffingen.

In Energie Markt Trends wordt ook geconstateerd dat tussen de ontwikkeling van een meer duurzame toekomstige energievoorziening en marktwerking een spanningsveld bestaat. Dit geldt ondermeer voor de toekomst van warmtekracht. De onzekerheid over de rentabiliteit van deze energiebesparende techniek als gevolg van nieuwe prijssystemen voor gas en elektriciteit zal leiden tot minder investeringen in nieuwe installaties. Hierdoor zal de bijdrage aan de reductie van CO2-emissies door warmtekracht lager uitvallen dan eerder was aangenomen. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een markt voor duurzame energie. Vanwege de hogere kosten ten opzichte van conventionele vormen van energieopwekking, zal duurzame energie nog geruime tijd financiële ondersteuning nodig hebben. In een vrije markt zijn andere stimuleringsmaatregelen nodig dan de maatregelen die in een traditionele nutsmarkt gebruikelijk waren. Dat een schijnbare tegenstelling kan worden omgebogen blijkt uit de verwachting dat met invoering van een systeem van groencertificaten toch in een liberale energiemarkt kansen lijken te bestaan voor duurzame energie.

Energie Markt Trends 2000 is integraal (PDF formaat) op de internetsite van ECN beschikbaar (www.ecn.nl/iunit_bs/emt/) en in gedrukt vorm verkrijgbaar bij ECN Beleidsstudies (tel. 0224 - 564347).

Binnenkort zal de publicatie ook in een Engelstalige versie verschijnen.

Voor meer informatie: Ir. Martin Scheepers Telefoon: 0224-564050


. . . . . .


Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Postbus 1, 1755 ZG Petten WWW: www.ecn.nl Laatste wijziging: 15 mei 2000 Informatie: (info@ecn.nl)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie