Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groene ministers op rem tegen strengere Europese ozonnormen

Datum nieuwsfeit: 15-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Groene ministers op de rem tegen strengere Europese ozonnormen (15/05/00)

De zomer is in aantocht. We genieten van de eerste echt warme dagen van het jaar en de eerste waarschuwingen over hoge ozonconcentraties duiken op. Kinderen met ademhalingsproblemen en ouderen werden vandaag weer aangemaand binnen te blijven. In het verleden steevast het signaal voor de groene fracties om aan de alarmbel te trekken en doortastende maatregelen te vragen.

Dit jaar is de situatie enigszins anders, zowel in Vlaanderen als op federaal niveau beheren groene ministers het departement leefmilieu. Is er nu een radicale trendbreuk in het beleid ter bestrijding van de verzuring en troposferische ozon ? Niet echt. Op 30 november 1999 keurde België in Göteborg nog een protocol goed waarbij nieuwe emissieplafonds werden vastgelegd die tegen 2010 bereikt moeten worden. Het gaat om een daling van 72% voor zwavelemissie, 47% voor stikstofoxides, 31% voor ammoniak en 56 % voor vluchtige organische stoffen. Deze doelstellingen zijn echter totaal onvoldoende om op langere termijn de volksgezondheid en de vegetatie afdoende te beschermen, zo stelt het IIASA dat berekeningen en prognoses maakte ten behoeve van de Europese Commissie.

Op basis van die berekeningen maakte de commissie een ontwerprichtlijn met nieuwe emissieplafonds die reeds in een eerste lezing door het Europese Parlement aanvaard werd, maar op verzet stuitte van België en enkele Zuiderse landen in de Europese ministerraad Leefmilieu (30 maart l.l.). Ons land is blijkbaar niet van plan de strengere doelstellingen te aanvaarden. Toch blijkt dat de door de Europese Commissie in de ontwerprichtlijn voorgestelde plafonds ons land meer baten (gezondheidsbaten) oplevert dan reductiekosten en dat de extra milieuwinst aanzienlijk is, o.m. 7000 gewonnen levensjaren per jaar.

Als België niet alleen de kinderen en ouderen van vandaag beter wil beschermen tegen de negatieve effecten van hoge ozonconcentraties, maar vooral ook wil vermijden dat in de nabije en wat verdere toekomst niet alle kinderen met puffertjes rondlopen en moeten binnenblijven bij mooi weer, moet ze nu dringend het roer omgooien en zichzelf strenge emissienormen opleggen.

Wij verwachten van de Groene Ministers dat ze op de gaspedaal gaan staan als het erop aankomt onze gezondheid en het leefmilieu te beschermen. Wij aanvaarden niet dat ze op de rem gaan staan. Ik zal minister Aelvoet over dit zwakke ozonbeleid en de terughoudende houding ten aanzien van de Europese richtlijn interpelleren in het Parlement.

Auteur:
VU&ID Kamerfractie
Els Van Weert, volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Els Van Weert
Telefoon: 03/488.26.88
Fax: 03/ 488 26 88
E-post: (els.vanweert@vu.be)

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie