Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wetenschappelijk onderzoek op het KNMI in vogelvlucht

Datum nieuwsfeit: 15-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
KNMI

Wetenschappelijk onderzoek op het KNMI in vogelvlucht

16 mei 2000

Door Koos Verbeek

Een belangrijke taak van het KNMI is het verrichten van onderzoek naar de toestand en de natuurlijke en door de mens veroorzaakte veranderingen van het klimaat, en naar oorzaken en gevolgen van aardbevingen. De 120 medewerkers van de sector Klimaatonderzoek en Seismologie ondernemen daartoe de hieronder beschreven activiteiten. Veel van dit werk vindt plaats in samenwerking met nationale (RIVM, Rijksuniversiteit Utrecht, Rijkswaterstaat etc.) en internationale (Max Planck Institut für Meteorologie in Hamburg, Meteorological Office in Bracknell etc.) instellingen.


1. Atmosferisch Onderzoek

* Uitwisselingsprocessen tussen land en grenslaag Bestudering van de uitwisseling van warmte, vocht en beweging van de lucht met het aardoppervlak geeft inzicht in de opbouw van de onderste laag van de atmosfeer (de grenslaag), en de invloed van deze processen op het klimaat. Met behulp van een 220 meter hoge mast in Cabauw, bij Lopik, worden ook metingen verricht aan deze processen.

* Klimaatmodellering van de atmosfeer
Klimaatmodellen worden verbeterd door op een slimmere manier de werking van turbulente processen in de atmosfeer en van de werking van zonnestraling in te bouwen.


2. Atmosferische Samenstelling

* Waarnemingen van de atmosferische samenstelling Naast de hoofdbestanddelen stikstof en zuurstof bevat de atmosfeer vele zogenaamde sporegassen. Een aantal van die sporegassen (ozon, CO2) zijn ondanks hun lage concentratie van groot belang voor de manier waarop zonnestraling in de atmosfeer doordringt. Nauwkeurige metingen, vanaf de grond en per satelliet, vergroten het inzicht in de aantasting van de ozonlaag en van het broeikaseffect.

* Modellering van de atmosfeersamenstelling De samenstelling van de atmosfeer wordt bestudeerd door de computermodellen, die worden gebruikt bij de bestudering van het klimaat, uit te breiden met chemische processen
* Ozone Monitoring Instrument (OMI)
Het KNMI heeft veel ervaring in het interpreteren van waarnemingen met behulp van satellieten. Onderzoekers zijn dan ook betrokken bij zowel Europese als Amerikaanse satellietmissies. Het KNMI heeft de wetenschappelijke leiding van een door Fokker Space gebouwd instrument dat met een NASA satelliet zal worden gelanceerd en waarmee de hoeveelheid ozon in de atmosfeer en de toestand van de ozonlaag gemeten kan worden.

3. Oceanografisch Onderzoek

* Oceaanmodellering en klimaat
Hoewel de oceaan een veel trager medium is dan de atmosfeer, wordt ook de oceaan gekenmerkt door veranderlijkheid op kortere en langere termijn. Door deze traagheid en door de grote hoeveelheid warmte die in de oceaan ligt opgeslagen, is de oceaan het "geheugen" van het klimaat. De veranderingen van de oceaan worden bestudeerd met de bedoeling de invloed ervan op het klimaat vast te kunnen stellen. Het KNMI is ook betrokken, samen met NIOZ en de Universiteit van Utrecht, bij een recente expeditie naar de oceaan ten zuiden van Afrika, waar processen plaats vinden die van invloed zijn op de Golfstroom.

* Golven en lucht/zee wisselwerking
Computermodellen moeten worden gevoed met experimentele gegevens, vandaar dat de uitwisseling van warmte, vocht en beweging tussen atmosfeer en oceaan wordt gemeten en geanalyseerd. Het KNMI verricht ook metingen aan de uitwisseling van kooldioxide tussen atmosfeer en oceaan vanaf een platform in de Noordzee.

4. Voorspelbaarheidsonderzoek

* Skillvoorspelling en kansverwachting
Exacte weersverwachtingen zullen altijd onmogelijk blijven omdat de atmosfeer zich tot op zekere hoogte chaotisch gedraagt. De mate van onvoorspelbaarheid, die sterk afhangt van het weertype, laat zich evenwel goed bestuderen. Op die manier wordt het mogelijk een weerbericht te voorzien van een betrouwbaarheid.
* Klimaatvariabiliteit en voorspelbaarheid Net zoals het weer, is klimaat slechts ten dele voorspelbaar. Het hoe en waarom van de grilligheid van het klimaat wordt bestudeerd aan de hand van computermodellen van het gekoppelde atmosfeer/oceaan/poolijs-systeem.

* Dynamica van het klimaat
Deelaspecten van het klimaatsysteem worden diepgravend (en daarom afzonderlijk van andere deelprocessen) bestudeerd. Met de resultaten van dit werk kunnen klimaatmodellen weer verder verbeterd worden.


5. Klimaatanalyse

* Klimaatanalyse en scenario's
Klimaatgegevens zijn geen doel op zich, maar worden pas nuttig als ze gebruikt worden om de invloed van klimaatverandering op bijvoorbeeld de waterhuishouding van de Rijn vast te stellen. In dat kader worden klimaatgegevens van het heden en de toekomst (vandaar scenario's) in een voor de afnemers bruikbare vorm omgezet.

* Klimaatreconstructie en paleoklimaat
Helaas zijn er weinig directe gegevens bekend over het verleden klimaat. Vandaar dat historische klimaatgegevens, die met name interessant zijn om klimaatverandering te kunnen vaststellen, op indirecte wijze uit historische bronnen worden afgeleid. Zo wordt er met Japan samengewerkt aan het opzoeken en interpreteren van metingen die door Nederlanders zijn verricht op het eiland Decima. Hiermee kunnen weer historische indirecte Japanse gegevens worden geijkt.


6. Seismologisch Onderzoek

* Seismologische observaties en analyse
Het KNMI beschikt over een seismologische infrastructuur om op dagelijkse basis seismische activiteit in Nederland en elders in de wereld vast te kunnen stellen. Dit werk is mede van belang voor de verificatie van het mondiale kernstopverdrag.
* Seismologisch Onderzoek
Onderzoek naar de oorzaken (b.v. aardgasboringen) en gevolgen (seismologische risico's en schade) van aardbevingen binnen en buiten Nederland vormen de basis voor seismologische adviezen aan overheid en samenleving.


7. Coördinatie Klimaatbeleid

* Klimaatverandering wordt op dit moment op Nederlandse, Europese en mondiale schaal gezien als het meest hardnekkige milieuprobleem. Het soort onderzoek dat op het KNMI plaatsvindt vormt de basis voor het inzicht in de aard en omvang van deze problematiek. Vandaar dat ambtenaren en politici regelmatig door het KNMI worden geadviseerd. Verder vertegenwoordigt het KNMI de Nederlandse Staat in het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) en maakt het KNMI deel uit van de Nederlandse delegatie aan het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie