Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitbreiding Brede Scholen gemeente Tilburg

Datum nieuwsfeit: 15-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg


15-5-2000

Uitbreiding Brede Scholen

De komende jaren wordt de Brede School in Tilburg verder ingevoerd. Het college van b&w gaat de gemeenteraad voorstellen om de Brede School door te voeren in Trouwlaan/Uitvindersbuurt in 2000, in Groeseind/Hoefstraat, West en Noord in 2001. Als daarna weer tot uitbreiding besloten wordt, zijn in 2002 Groenewoud en de Zuidwester/Nieuwe Stede aan de beurt.

De uitbreiding van de Brede Scholen betekent nog wel wat veranderingen. De organisatiestructuur en de stedelijke coördinatie moeten versterkt worden. Dit kan bijvoorbeeld door een stedelijk coördinator aan te stellen. Verder blijkt uit ervaringen van de al draaiende experimenten dat aanscherping van bepaalde criteria nodig is. Het gaat dan vooral om co-financiering, flexibilisering van het budget en verruiming van de mogelijkheden. Zo wordt voorgesteld West en Noord al in 2000 een startsubsidie te verlenen en West en Groenewoud toestemming te verlenen om al in augustus 2000 te starten met een buurtnetwerk jeugdzorg. Het voorstel van b&w wordt op 5 juni a.s. aan de commissie OCZ voorgelegd. De gemeenteraad beslist op 30 augustus 2000 over het voorstel.

De gemeente Tilburg hecht groot belang aan het scheppen van kansen voor kinderen en jeugdigen. Een van de maatregelen hiervoor is de oprichting van brede scholen. Bij brede scholen, die er in verschillende varianten zijn, gaat het om intensivering van samenwerking (o.a. tussen scholen, jeugdhulpverlening, thuiszorg, peuterspeelzalen en welzijnswerk), verlengde openstelling (zoals na- en voorschoolse opvang), naschoolse activiteiten, zorgverbreding en andere leeringangen (bijvoorbeeld de kunstzinnige of sportieve benadering). In het Meerjarig Investerings- en Ontwikkelingsprogramma (MIOP) is aangegeven dat Tilburg streeft naar acht Brede Scholen in 2004. Inmiddels zijn ze gerealiseerd in de gebieden Koningshaven en Goirke Hasselt. De gemeenteraad beslist ieder jaar bij de behandeling van de perspectiefnota over de uitbreiding in het volgende jaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie