Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Corporaties Enschede herhuisvesten slachtoffers ramp

Datum nieuwsfeit: 15-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gezamenlijk perscommuniqué van de
woningcorporaties

Enschede: zondag 15-5-2000
Corporaties druk bezig om bewoners, getroffen
door de ramp te herhuisvesten

De woningcorporaties in Enschede bezitten een groot deel van de woningen die in het rampgebied zijn getroffen door de ontploffing van de vuurwerkopslagplaats afgelopen zaterdag. De eerste zorg van de corporaties gaat op dit moment uit naar het tijdelijk huisvesten van alle gezinnen die nu plotsklaps dakloos zijn geworden.
Hiervoor zijn medewerkers van de corporaties aan het werk in de Diekmanhal waar veel mensen zijn ondergebracht. Ook zijn alle kantoren van de corporaties bemand en zijn er crisisteams geformeerd.
Geen duidelijke cijfers wel een eerste indicatie omvang De corporaties hebben nog geen duidelijk zicht op de omvang van de ramp omdat de binnenste cirkel van het gebied nog niet betreden mag worden. Vast staat, aan de hand van de televisiebeelden en de waarnemingen van medewerkers van corporaties die zelf in het getroffen gebied woonden, dat een deel van de corporatiewoningen totaal verwoest is. Een omliggend deel grote schade heeft en dat van flatgebouwen in de omgeving onduidelijk is of deze constructief in een bouwkundig goede staat verkeren. Deze inventarisatie van de buitenste cirkel van het rampgebied worden op dit moment gemaakt.

Naast de onderhoudsmensen van de corporaties staat de aannemerij staat met zo'n 160 medewerkers klaar om woningen te herstellen of dicht te timmeren. Keukenfabrikanten en andere toeleveranciers zullen zorgen dat er zo spoedig mogelijk woningen klaar zijn voor herhuisvesting.
De Woonplaats weet inmiddels dat de 200 woningen Roomveld voorgoed van de kaart verdwenen zullen zijn. Dit betekent dat de bewoners uit deze wijk er niet meer op kunnen rekenen hier te kunnen wonen de komende twee jaar. Er zal elders gezocht moeten worden naar passende huisvesting.
Voor corporatie Domijn geldt hetzelfde voor de 120 woningen aan de Tollenstraat. Ook dit gebied zal opnieuw ingevuld moeten worden. Omdat ook de infrastructuur volledig van de kaart verdwenen is zal herinvulling zeker twee jaar gaan duren.

De materiele schade van De Woonplaats en Domijn wordt op dit moment geschat rond de 100 miljoen gulden. Corporatie Ons Huis schat haar schade op enkele miljoenen. Deze corporatie bezit ongeveer 100 woningen in de binnenste cirkel. Ook de Stichting Jongerenhuisvesting is door de ramp getroffen. 11 woningen zijn totaal van de aardbodem verdwenen. 155 woningen zijn totaal getroffen.
De klap voor de bewoners dat hun buurt totaal van de kaart verdwenen is, zal naast materiele schade ook psychische schade veroorzaken. Daarom hechten de corporaties belang aan goede opvang. Medewerkers van de corporatie zullen in persoonlijke contacten al hun wensen en problemen inventariseren en zoeken naar reële oplossingen. Hiervoor zal vakkundig geschoold personeel worden ingezet.

Woonruimteverdeling

De woonruimteverdeling in Enschede en in Oost Gelderland (bezit van De Woonplaats) zal de komende tijd alleen in het teken staan van huisvesting voor de mensen van het rampgebied. Er worden geen woningen toegewezen aan andere mensen. De corporaties zullen dan ook niet meer adverteren via de huiskrant of internet maar alleen de woningen toewijzen aan de mensen die nu dakloos zijn. Ongeacht van welke verhuurder de bewoners eerst huurden. De corporaties zijn van mening dat ook de huurgrenzen op dit moment niet relevant zijn.

Eerste opvang

De eerste zorg voor de corporaties is de eerste opvang. Nu wordt geïnventariseerd hoeveel lege woningen de corporaties gezamenlijk hebben. Corporaties uit Almelo, Hengelo en Oldenzaal hebben inmiddels ook leegkomend woningbezit toegezegd. Onduidelijk is of alle mensen die nu dakloos zijn onder dak gebracht kunnen worden. De corporaties hopen hier aan het einde van de dag meer uitsluitsel over te hebben. Wel zijn de corporaties hier optimistisch over. Belangrijk is dat de noodopvang in de Diekmanhal zo kort mogelijk duurt.

Herhuisvesting

Maandag en dinsdag worden alle bewoners uit het getroffen gebied van Domijn en De Woonplaats verzocht zich te melden bij de kantoren van de corporaties. Corporatie Ons Huis verzoekt deze dagen de bewoners zich te melden die uit het getroffen gebied komen en hulp nodig hebben. Daarnaast zullen de corporaties de bewoners actief benaderen. Bewoners zal worden gevraagd waar zij in de toekomst definitief willen wonen en eventuele met welke familieleden in de buurt.

De corporaties willen er alles aan doen dat sociale verbanden zoveel mogelijk gehandhaafd kunnen blijven. De Woonplaats en Domijn en Ons Huis willen woensdag alle bewoners uit het getroffen gebied een plan van aanpak kunnen meedelen. Duidelijkheid waar nu onzekerheid heerst is een eerste vereiste vinden de corporaties.

Vuurwerk in een woonwijk

Niet alle corporaties wisten, net zomin als veel bewoners, dat in de wijk sprake was van een vuurwerkopslag. De corporaties hebben nooit een aanleiding gehad om deze onderneming als risicovol aan te merken en hier nader onderzoek naar te doen. Uiteraard zijn de corporaties van mening dat een ramp als deze had niet mogen gebeuren, maar nu is het allereerst zaak om de omvang van de ramp in kaart te brengen en de bewoners op te vangen en te ondersteunen. . De corporaties zijn van mening dat vuurwerk van deze omvang niet in een woonwijk opgeslagen mag worden. Als de eerste zorg van de corporaties: herhuisvesting van de bewoners, gerealiseerd is zal uiteraard inzicht gevraagd worden in de vergunningen en wijze van nakoming. De corporaties bezinnen zich op de vraag of in de toekomst voor ieder deel van het woningbezit een inventarisatie gemaakt moet worden van potentiële risicovolle ondernemingen. Vooralsnog ligt dit in de lijn van de overheid die toeziet op het naleven van onder andere de hinderwetvergunning.

Schade

De schatting van de schade is een eerste indicatie. De verzekeringsmaatschappijen zijn op dit moment ingeschakeld om de schade te inventariseren. Na de inventarisatie zal bekeken worden op wie de schade wordt verhaald. Deze vraag ligt op dit moment bij de betreffende verzekeringsmaatschappijen.

Coördinatie

De corporaties werken nauw samen met de gemeente Enschede om de opvang van de bewoners te realiseren.

Coördinatie namens de corporaties wordt gedaan door corporatie Domijn.

Bewonersvoorlichting

De eerste zorg van de corporaties is voor de bewoners. Daarom zal aan opvang en voorlichting veel aandacht worden besteed. De corporaties zullen hiervoor gebruik maken van hun gebruikelijke kanalen en het wekelijkse huis-qaan huis blad.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie