Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie West-Vlaanderen start campagne rond verkiezingen

Datum nieuwsfeit: 15-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provincie lanceert campagne rond provincieraadsverkiezingen Brugge, 15/5/2000
Met als slogan "De provincie doet verdacht veel voor u" lanceert de provincie West-Vlaanderen een campagne als aanloop naar de provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000.

Het provinciebestuur bouwde de afgelopen legislatuur, o.a. via de dienst pers en communicatie, het contact met de burger systematisch uit. De provincieraads-verkiezingen vormen dan ook hét moment waarbinnen dat communicatiebeleid zich kristalliseert.

Het doel van de campagne is ervoor te zorgen dat de kiezer bewust gaat stemmen voor zijn provinciebestuur. Dit veronderstelt dat hij weet waarvoor hij kiest, waarvoor het provinciebestuur staat. De campagne is uiteraard gericht op de stemgerechtigde West-Vlaming. Speciale aandacht zal gaan naar jongeren die voor de eerste maal gaan stemmen.

De campagne gaat voluit in de maand september, maar Uit in West op 21 mei, de opendeurdag van de provincie, is zowat de pre-start van het gebeuren.
Vanaf 21 mei is de folder beschikbaar, die aan de hand van zeven themas - milieu en ruimtelijke ordening, internationale samenwerking, economie en landbouw, toerisme en recreatie, cultuur, welzijn, onderwijs - het belang schetst van de provincieraad. De folder wordt op ruim 100.000 exemplaren aangemaakt, verspreid via provinciediensten en -gebouwen, aan alle West-Vlaamse gemeentebesturen en bibliotheken toegestuurd en aan alle (kandidaat-) provincieraadsleden bezorgd.

Ook de provinciale website (www.west-vlaanderen.be) wordt als het informatiekanaal voor de provincieraadsverkiezingen gebruikt. Naast algemene informatie over de provincie als bestuursniveau vindt u er ook praktische informatie met de algemene principes over stemmen en de organisatie van verkiezingen, informatie over de politieke partijen en kandidaten.
Voor de geïnteresseerde kiezer is er interessante achtergrondinformatie terug te vinden, het grondwettelijk kader van de provincies en een terugblik op de beleidsaccenten in het verleden verduidelijken de visieontwikkeling van het provinciaal beleidsniveau. Voor wie wil vergelijken zijn er de resultaten van de gemeente- en provincieraads-verkiezingen van 1994 terug te vinden. Het accent ligt uiteraard op de actualiteit, de informatie wordt dan ook aangevuld met krantenknipsels die over de verkiezingen verschijnen. De informatie wordt voor de internetgebruiker toegankelijk gemaakt door een ABC-trefwoordenlijst en een overzicht van de FAQs of Frequently Asked Questions.
Het interactieve wordt hierbij niet uit het oog verloren. Vragen of bedenkingen kunnen via het elektronisch formulier "Stel een vraag aan de provincie".

Een specifieke doelgroep vormen de eerste stemmers. De provincie participeert aan een project van de vzw Jeugdwerknet die een eigen site maakt naar aanleiding van de verkiezingen. De site heeft als doel jongeren informatie te geven en mee te laten participeren aan de verkiezingen. Jongeren krijgen hier naast informatie een plek om hun eigen mening te geven. Na 8 oktober worden alle resultaten teruggekoppeld naar het beleid. Vanuit de provinciale verkiezingssite kunt u rechtstreeks naar de jongerensite doorklikken.

In september volgt een affichagecampagne (o.a. via de bussen van De Lijn) en wordt advertentieruimte gekocht in kranten en weekbladen.

De West-Vlaamse campagne loopt parallel met de algemene campagne van de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) die het accent legt op een TV-spot op VRT. Die spot zal in West-Vlaanderen ook op de regionale televisie te zien zijn.

Het campagnemateriaal zal uiteraard beschikbaar zijn op publieksmanifestaties waar de provinciale infostand staat opgesteld, zoals de Brugse jaarbeurs, en bij de talloze rondleidingen in het provinciehuis. Op 1 oktober zal de provincie voor het eerst deelnemen aan Open Bedrijvendag, één week voor de stembusslag een geschikt moment om nog eens de aandacht te vestigen op de provincieraadsverkiezingen.

Voor de verschillende acties van deze multimediale campagne heeft de provincie een maximaal budget voorzien van 5,9 miljoen frank.

Uiteraard mikt de campagne ook op redactionele aandacht in kranten, weekbladen, radio en TV. Hiervoor worden nog verder besprekingen gevoerd met de redacties. De dienst Pers en Communicatie staat hierbij constant ter beschikking van de journalisten voor alle verkiezingsinfo. Op 8 oktober zelf wordt de media verwacht in het perscentrum in het Provinciaal Hof, voor uitslagen en reacties in verband met de provincieraadsverkiezingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie