Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Landelijk documentatiecentrum LC OKZ en Mediatheek Thuiszorg

Datum nieuwsfeit: 16-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GECORRIGEERD BERICHT: Correctie gegevens mailinglist
P E R S B E R I C H T

LC OKZ en Mediatheek Thuiszorg bieden landelijk documentatiecentrum OKZ/JGZ

Het LC OKZ (Landelijk Centrum Ouder en KindZorg) en de Mediatheek Thuiszorg te Woerden realiseren samen een landelijk documentatiecentrum OKZ/JGZ. De basis hiervoor wordt gevormd door een databank van protocollen en werkwijzers, met ongeveer 600 titels, op het terrein van de Ouder en Kind Zorg. De nadruk ligt op 0-4 jaar; dit wordt uitgebreid. Deze protocollenbank wordt geactualiseerd en jaarlijks bijgevuld. De Mediatheek Thuiszorg heeft al een grote collectie van documenten en rapporten op het gebied van de OKZ/JGZ. Verder start de Mediatheek Thuiszorg een elektronische discussielijst JGZ, waarmee deelnemers door middel van e-mail informatie kunnen uitwisselen en discussiëren.

Protocollenbank OKZ
Met de overname en actualisering van een, inmiddels wel al drie jaar oude, protocollenbank Ouder- en Kind Zorg door de Mediatheek Thuiszorg, wordt de basis gelegd voor een Landelijk Documentatie-centrum OKZ/JGZ. De protocollenbank, in 1997 opgenomen bij TNO, wordt door de Mediatheek Thuiszorg geïntegreerd in de bij haar in Woerden al aanwezige, grote, collectie van informatie, boeken en rapporten over de OKZ/JGZ. Jaarlijks wordt de protocollenbank geactualiseerd en aangevuld met nieuwe informatie en protocollen en werkwijzers. De leden van het LC OKZ ontvangen een volledig en actueel overzicht en kunnen de protocollenbank raadplegen. Abonnees van de Mediatheek Thuiszorg kunnen tevens lenen.
Het behoort niet tot de kerntaken van het LC OKZ om documenten te verzamelen en ter beschikking te stellen van de OKZ. Het tot stand komen van een landelijk documentatiecentrum vindt het LC OKZ echter van groot belang. Door de samenwerking met de Mediatheek Thuiszorg kan dit worden gerealiseerd. De leden van het LC OKZ krijgen volledige overzichten van alle beschikbare protocollen en waar deze te verkrijgen zijn. Zij kunnen de protocollenbank ook kosteloos in Woerden raadplegen.

Elektronische discussielijst JGZ
De Mediatheek Thuiszorg biedt in het kader van het landelijk documentatiecentrum OKZ/JGZ tevens een elektronische discussielijst JGZ aan. Dit is een open, kosteloze, e-mail lijst, bedoeld voor mensen die in of voor de OKZ/JGZ werken, uitvoerenden, staffunctionarissen, management, onderzoekers, beleidsfunctionarissen, en anderen. Het doel is, door middel van e-mail, te komen tot een uitwisseling van informatie, meningen, vragen en discussie onder alle deelnemers aan de mailinglist JGZ. Ieder kan berichten per e-mail plaatsen, iedere deelnemer ontvangt deze en kan er op reageren. Zo ontstaat uitwisseling, discussie en meningsvorming. De Mediatheek Thuiszorg zal regelmatig relevante nieuwsberichten op de lijst plaatsen. Inschrijving op de discussielijst JGZ kan eenvoudig door een, verder leeg, e-mailbericht te zenden naar het adres:
jgz-(subscribe@egroups.com) Men ontvangt vanaf dat moment alle berichten. Op elk gewenst moment kan ook weer worden uitgeschreven door een deelnemer.

Landelijk Centrum Ouder en Kind Zorg
Het Landelijke Centrum Ouder en Kind Zorg (LC OKZ) bevordert de landelijke regie van de collectief preventieve gezondheidszorg voor kinderen tot 4 jaar en hun (aanstaande) ouders/verzorgers, ernaar strevend dat ieder kind in Nederland een adequaat aanbod van preventieve gezondheidszorg ontvangt.
Deze regie heeft betrekking op de inhoud en uitvoering van deze zorg en betreft zowel de aard en omvang, als de protocollering en standaardisering ervan. Hiermee samenhangend brengt het LC OKZ advies uit ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek en opleidingen.
Mediatheek Thuiszorg
De Mediatheek Thuiszorg, gevestigd te Woerden, is een informatie- en documentatiecentrum voor thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg-en-wonen. Zij heeft een eigen collectie van circa 9.000 titels van boeken, rapporten, nota's, en dergelijke en ongeveer 500 specifieke video's en databanken. De Mediatheek Thuiszorg werkt, op abonnementsbasis, voor zorgorganisaties als specialistische voorziening en een "bibliotheek-op-afstand". Abonnees kunnen terecht om informatie te laten opzoeken en documenten, per post, te lenen. Op offertebasis verzorgt de Mediatheek Thuiszorg ook algemene informatiediensten, research en internet-diensten.

voor de redactie:
Voor verdere informatie kunt u terecht bij:

* Landelijk Centrum Ouder en Kind Zorg, mevrouw J.F.Lim-Feijen, tel 030-6596444, lc-(okz@wxs.nl)

* Mediatheek Thuiszorg, drs G. Fieret, tel 0348-493025, (gfieret@xs4all.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie