Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herinrichting voormalig gasfabriekterrein Stadskanaal

Datum nieuwsfeit: 16-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Stadskanaal


Algemeen gemeentelijk nieuwsAanpak voor sanering en herinrichting voormalig gasfabriekterrein

16 mei 2000

Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met het plan van aanpak om te komen tot sanering en herinrichting van het voormalig gasfabrieksterrein in de gemeente. Het terrein ligt tussen de Oosterstraat en de Veenstraat in Stadskanaal. Het plan van aanpak is in samenwerking tussen de provincie en de gemeente opgesteld. Het plan sluit aan bij de door de vier noordelijke provincies gezamenlijk gekozen aanpak voor alle 27 noordelijke gasfabriekterreinen.

De voormalige gasfabriek van Stadskanaal is in de periode 1908 tot en met 1965 als gemeentelijke gasfabriek in gebruik geweest. Al vanaf medio jaren 80 staan voormalige gasfabrieken in de belangstelling van provinciale overheden. Deze aandacht is vooral ingegeven door de vaak omvangrijke en ernstige verontreinigingssituatie die over het algemeen op deze locaties aanwezig is. Ook op de betreffende verontreinigingslocatie in Stadskanaal zijn onderzoeken uitgevoerd. Gebleken is dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging. De locatie is verontreinigd met onder meer pak's, benzeen en cyanide's. Zowel grond als grondwater zijn ernstig verontreinigd. Het beeld wijkt in z'n algemeenheid niet af van verontreinigingen op andere voormalige gasfabrieksterreinen.

Een totale sanering van gasfabrieksterreinen, waarbij het terrein volledig gesaneerd wordt zodat het daarna voor alle soorten van gebruik geschikt is, is een te kostbare aangelegenheid gebleken. Het gevolg hiervan was dat saneringswerkzaamheden uitbleven door gebrek aan geld. Alleen al de sanering van het Stadskanaalster gasterrein zou dan zo'n 9 miljoen gulden kosten. De afgelopen vijf jaar is er, door het rijk, gewerkt aan een praktische invulling van een andere manier van saneren waarbij per locatie de mate van sanering wordt vastgesteld aan de hand van het toekomstig gebruik van het terrein.

Deze nieuwe aanpak wordt nu voor het voormalig gasfabrieksterrein in Stadskanaal toegepast. De komende anderhalf à twee jaar wordt er een rapport opgesteld waarin voor het Stadskanaalster terrein de wijze van saneren en de toekomstige invulling van het terrein worden aangegeven.Samenwerkingsovereenkomst voor ontwikkeling bedrijvenpark Stadskanaal

4 mei 2000

Het huidige bedrijventerrein Veenstraat/Vleddermond is zo goed als vol. Toch krijgt de gemeente geregeld aanvragen van bedrijven voor een stukje grond binnen. Op het moment is er dus sprake van een grotere vraag naar bedrijventerrein dan de gemeente kan bieden. Daarom is besloten het gebied uit te breiden tussen de Nautilusweg-Steenhouwer en Ambachtstraat/gedempte Vleddermond. Het gebied zal de naam "Bedrijvenpark Stadskanaal" krijgen. Het bedrijvenpark biedt ruimte aan een diversiteit van bedrijfsactiviteiten:


* lichtere categorie bedrijven,

* grootschalige detailhandel,

* kleinschalige, weinig geluidproducerende bedrijven,
* bedrijven met een bedrijfswoning.

De gemeente heeft gekozen voor een samenwerking met twee private partners. Deze partners willen, net als de gemeente, bedrijven aantrekken. Het aantrekken van bedrijvigheid schept werkgelegenheid. Door deze samenwerking verkleint de gemeente ook haar financiële risico's door voor 30% mee te doen in de exploitatie. Daarnaast vergroot zij haar acquisitiemogelijkheden. Geveke heeft namelijk veel contacten met bedrijven in het noorden en OPP in het westen van Nederland. De consequentie is, dat de gemeente 30% zeggenschap heeft. Maar over bijvoorbeeld het bestemmingsplan is de gemeente wel de uiteindelijke beslisser.

Het terrein zal in fasen worden ontwikkeld over een periode van 15 jaar. Het bestemmingsplan zal, na de verplichte procedures voor besluitvorming, aan de raad en de provincie worden voorgelegd. Verder is/wordt er bodem- en geluidsonderzoek gedaan en is de grond vrijwel geheel verworven. Binnenkort kan worden begonnen met de verkoop van percelen, het bouwrijpmaken van de grond en het aanleggen van de infrastructuur. Voor dit laatste zal een bouwteampartner worden aangesteld. Plaatselijke bedrijven zullen hierbij ook een kans krijgen om concurrerend mee te doen.


Fietspad Euroase aan openbaarheid onttrokken


4 mei 2000

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal stelt de gemeenteraad voor om het fietspad door het vakantiepark Euroase aan de openbaarheid te onttrekken. Dit houdt in dat het fietspad er uitgehaald wordt en dat daarvoor in de plaats beplanting wordt geplaatst. De verwijdering van het fietspad is nodig, omdat het vakantiepark Euroase veel overlast heeft van bromfietsers die over het fietspad rijden dat door het park loopt. Ook wordt het fietspad nu als hangplek gebruikt door jeugd, hetgeen ook overlast met zich meebrengt. Als het fietspad verdwenen is, kan het fietspad langs dit multifunctionele sportcentrum gebruikt worden als een goede alternatieve route. Dit voorstel heeft ter inzage gelegen en er zijn geen reacties op gekomen. De Raad kan nu een besluit nemen.

vrijstelling/ontheffing ingevolge de Wet op de Openluchtrecreatie


16 mei 2000

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van
9 mei jl. besloten om een vrijstelling te verlenen aan de heer J.J. Mestenmaker voor het hebben van een kampeerterrein, op het perceel Kopstukken 10 te Mussel. Deze vrijstelling maakt het mogelijk dat in de periode van 15 maart tot 31 oktober maximaal 15 kampeermiddelen te plaatsen. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk om binnen zes weken na het verschijnen van deze advertentie hiertegen bezwaar aan te tekenen bij het college.

Overige Gemeentelijke Nieuws items

Algemeen nieuws
Mededelingen
Ruimtelijke ordening
Vergaderingen
Vergunningen
Verleende vergunningen en ontheffingen
Wegwerkzaamheden

Gemeente uitgaven

De Spreekbuis, dit voorlichtingsblad van de gemeente verschijnt tien keer per jaar.

Gemeentegids verkrijgbaar in het Publieksbureau van het gemeentehuis en bij het Bureau Voorlichting.

Stadsplattegrond verkrijgbaar in het Publieksbureau van het gemeentehuis en bij het Bureau Voorlichting.

homepage - regelen - beslissen - weten - nieuws - reageren - zoeken

© Gemeente Stadskanaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie